Pētījums "Nevalstisko organizāciju atbalsta nodrošinājums Mārupes, Olaines un Ķekavas novados"vizuāļos

Pētījums "Nevalstisko organizāciju atbalsta nodrošinājums Mārupes, Olaines un Ķekavas novados"vizuāļos

Visu šo gadu Pierīgas Partnerība un Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts"" aktīvi strādāja pie projekta " Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai".
Visā projekta realizācijas laikā kopā ar pētniekiem Dinu Biti (Latvijas Lauksaimniecības Universitāte) un Uldis Dumins (Zemgales NVO centrs) tika veikts pētījums par nevalstisko sektoru projektā iesaistītajos novados: organizāciju “profilu”, darbību, savstarpējo sadarbību un sadarbības iespējām ar pašvaldībām, kā arī pašvaldību atbalstu nevalstiskajam sektoram.
Ir laiks dalīties ar rezultātiem!
Ieskaties kāds ir Mārupes novads, Olaines novada pašvaldība un Ķekavas novads nevalstiskā sektora skatījumā!
Pētījums un plašāka informācija pieejama : https://ieej.lv/IenGY
Aktivitāte tiek īstenota projekta „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”, projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/039, ietvaros, sadarbojoties biedrībām “Pierīgas partnerība” un “Partnerība Daugavkrasts”. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.