Biedrības „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” ir īstenojušas šīs vasaras lielāko pasākumu ciklu novados - trīs iedzīvotāju forumus „Ideju skrejceļš” Olainē, Jaunmārupē un Ķekavā.

Biedrības „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” ir īstenojušas šīs vasaras lielāko pasākumu ciklu novados - trīs iedzīvotāju forumus „Ideju skrejceļš” Olainē, Jaunmārupē un Ķekavā.

Aktīvie iedzīvotāji un NVO pārstāvji klātienē diskutēja un dalījās ar savu redzējumu par novadu attīstību un aktuālām, iedzīvotājiem svarīgām vajadzībām, kuras jārealizē novados dzīves kvalitātes uzlabošanai. Diskusijas vadīja un dalībniekus iedrošināja  jomas eksperti – izglītība un kultūrā, infrastruktūrā un drošībā, uzņēmējdarbībā un tūrismā, kopienu attīstībā, jaunatnes lietu un sporta attīstībā. Tādejādi tika identificētas konkrētas idejas un vajadzības, uz kurām vērst uzmanību katrā pašvaldībā – Olaines, Mārupes un Ķekavas – teritorijas attīstības plāna izstrādē. 

„Ideju skrejceļš” tēmu moderatori:

Kultūra un izglītība – Eva Johansone

Vide, mājoklis, drošība – Kristaps Kauliņš

Uzņēmējdarbības attīstība, tūrisms, amatniecība – Alīna Lukjanceva

Sports, atpūta, iespējas jauniešiem – Sandra Zilberta

Iedzīvotāju kopienas – Āris Ādlers.

Visa pasākuma vadītājs un cilvēku iesaistes veicinātājs - Ansis Bogustovs

Liels prieks, ka kopā visos iedzīvotāju forumos piedalījās vairāk kā 80 aktīvie iedzīvotāji un nevalstiskā sektora pārstāvji, kuri dalījās ar idejām un risinājumiem

Papildus aktīvām diskusijām, lūdzām pasākumu dalībniekus katrā novadā identificēt biedrības, par kurām novadnieki ir dzirdējuši un zina. Tas norāda uz NVO sektorā strādājošo spēju veidot savu organizāciju atpazīstamību, ietekmi un iedzīvotāju interesi, tostarp piesaistot jaunus biedrus.

Atpazīstamākās biedrības Olaines novadā pēc iedzīvotāju foruma dalībnieku vērtējuma: 

 1. Olaines novada senioru biedrība “Liepas”
 2. Biedrība  “Jaunolaines attīstībai” 
 3. Biedrība “Citāds es”
 4. Olaines novada DZAB “Laimīgās astes”
 5. Eksotisko deju studija “Oriental Flowers”

Atpazīstamākās biedrības Mārupes, t.sk. bijušajā Baldones novadā: 

 1. 1. Biedrība “Mārupes BMX klubs”
 2. 2. Biedrība “Pierīgas partnerība”
 3. 3. Golfa klubs “Viesturi”
 4. 4. Biedrība “Mārupes uzņēmēji”
 5. 5. Biedrība “Annas koku skolas biedrība”

un atpazīstamākās biedrības apvienotajā Ķekavas (iesk. Baldones) novadā: 

 1. Biedrība “Partnerība Daugavkrasts”
 2. Biedrība “Ķekavas novada Uzņēmēju padome”
 3. Biedrība “Ūdensmalu attīstībai”
 4. Dzīvnieku patversme Mežvairogi
 5. Futbola klubs Auda

Visos iedzīvotāju forumos kopā esam apkopojuši vairāk kā 300 idejas un iesnieguši tās attiecīgo novadu pašvaldībām izmantošanai tālākā darbībā. Arī jūs aicinām iepazīties ar idejām, un sniegt komentārus/ papildus idejas rakstot uz e-pastiem info@pierigaspartneriba.lv (par Mārupes un Olaines novadiem) un info@daugavkrasts.lv (par Ķekavas novadu).

Ideju un ierosinājumu apkopojumi katram novadam atrodami šeit:

Olaines novads: https://ej.uz/Skrejcels_Olaine

Mārupes novads:  https://ej.uz/Skrejcels_Marupe

Ķekavas novads: https://ej.uz/Skrejcels_Kekava

Video pieejami Pierīgas Partnerības youtube kontā: ej.uz/viedeoPierīgasPartnerība

Aktivitāte tiek īstenota projekta „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”, projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/039, ietvaros, sadarbojoties biedrībām “Pierīgas partnerība” un “Partnerība Daugavkrasts”. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.