Reģiona finanses

Reģiona finanses

Biedrība "Pierīgas partnerība" vēlas veicināt reģiona uzņēmējdarbības attīstību, piedāvājot informāciju par aktuālām iespējām esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem piesaistīt aizdevumus nebanku sektorā "Pierīgas partnerības" darbības teritorijā.

Ideja šāda pakalpojuma pieejamībai radās, palielinoties situāciju apjomam, kad LEADER finansējuma apguve (pat pēc apstiprināta LEADER projekta pieteikuma) tika traucēta, projekta iesniedzējam nesaņemot aizdevumu projekta ieceres īstenošanai. Nozīmīga loma šādas informācijas pieejamības nodrošināšanai sakņojas "Pierīgas partnerības" pastāvēšanas mērķī, kur "Pierīgas partnerība" vēlas veicināt vietējās ekonomikas attīstību un vietējās kopienas aktivitātes pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu laukos.

 

Rezultātā ir tapusi informatīva platforma SEGUMS, kur esošie un potenciālie uzņēmēji "Pierīgas partnerības" darbības teritorijā var iegūt informāciju par iespējām piesaistīt aizdevumus arī nebanku sektorā. SEGUMS ir ELFLA projekta "Reģiona Finanses Reģiona attīstībai" (projekta nr.18-00-A019.332-000005)
viens no rezultātiem.

Aicinām iepazīties arī ar aktuālu PĒTĪJUMU vai tā KOPSAVILKUMU par esošo un potenciālo uzņēmēju aizņēmumu vajadzībām.

Kas ir SEGUMS?
Informatīva platforma esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem, nebanku sektora finanšu aizdevējiem lauku reģionos, kuras mērķis ir informēt lauku uzņēmējus par finanšu aizdevumiem nebanku sektorā konkrētajā reģionā. Tāpat platforma nodrošina nebanku sektora aizdevēju informācijas izvietošanu par saviem pakalpojumiem konkrētajā reģionā.

Platformā ir atrodami:

  • kontaktu informācija par biedrība ‘Jūsu biedrības nosaukums’ darbības teritorijā esošajiem, nebanku aizdevējiem.
  • aktuālas aptaujas rezultāti par esošo un potenciālo uzņēmēju vajadzībām finanšu piesaistei.
Kā izvietot informāciju par nebanku aizņēmumu iespējām platformā SEGUMS?
Aicinām informēt "Pierīgas parnterības" konktaktpersonu, kura turpmāk pieņems informāciju un organizēs tās izvietošanu savā mājas lapā par teritorijas nebanku aizdevējiem:

Alīna Lukjanceva: alina.lukjanceva@pierigaspartneriba.lv ; +371 28644888; 26491191
Par vajadzību izvietot informāciju un tālākā saziņā vienosimies par informācijas apjomu, saturu.
Informācijas izvietošana ir bez maksas.

Kāpēc izvēlēts nosaukums SEGUMS?
SEGUMS nozīmē pabeigtu darbību, rezultātu un vienlaikus – resursu.
SEGUMS ir materizalizēta konstrukcija, slānis, kas pārklāj virsmu davājot pamatu darbībai un izaugsmei.
SEGUMS ir pamatojums, pierādījums, īstenībā esošs, reāls pamats.
Izvēloties nosaukumu SEGUMS, ir meklēts veids nodot vēstījumu par jaunu platformu - vietu, kur satikties
esošajam un potenciālajam uzņēmējam reģionā ar nebanku aizdevēju.
Satikties, lai uzņēmēju vajadzību ieviešanā nepieciešamais finansējums sedz konkrētās vajadzības – SEGUMS.

 

Tapis ELFLA projekta ‘Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai’ ietvaros, projekta nr.18-00-A019.332-000005

Noderīgi dokumenti:

Vienkāršotās piedziņas veidlapa

Vienkāršotās piedziņas aizpildīts paraugs

SAISTĪBU IZPILDES METODIKA

Prasības pieteikuma paraugs

Pilnvara

Neaizpildīts pieteikums brīdinājuma kārtībā

kilas_ligums_paraugs

Galvojuma ligums

Galvojuma ligums - paraugs

Brīdinājuma vēstule_paraugs

Brīdinājuma vēstule

Aizpildīts pieteikums brīdinājuma kārtībā

AIZDEVUMA LĪGUMS

Prezentācija- Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai (RFRU)

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.