Jauna mājas lapa reģiona uzņēmējiem par alternatīvām aizdevumu iespējām SEGUMS

Jauna mājas lapa reģiona uzņēmējiem par alternatīvām aizdevumu iespējām SEGUMS

Atklāta jauna un visiem publiski pieejama mājaslapa www.segums.lv, kurā varēs atrast aktuālāko informāciju par alternatīviem jeb nebanku aizdevumiem Latvijas reģionu uzņēmējiem. Mājaslapas saturs būs saistošs tiem reģionu uzņēmējiem, kuriem nepieciešams finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai, un kuriem aizdevumu atteikušas komercbankas, jo nav bijis pietiekams pašu kapitāls, nodrošinājums vai prasītais galvojums. Vienlaikus mājaslapa noderēs tiem, kuri jau nodarbojas vai tikai vēl plāno iesaistīties alternatīvo aizdevumu izsniegšanā reģionu uzņēmējiem.

Esošajiem alternatīvo aizdevumu pakalpojumu sniedzējiem mājaslapā ir pieejamas aizdevumu apsaimniekošanas juridiskās formas – aizdevumu, kā arī citu – ar aizdevuma piešķiršanas procesu saistošu līgumu paraugi, piemēram, piedziņas metodika un veidlapas situācijām, kad aizdevuma apmaksa tiek kavēta. Tāpat gan esošajiem aizdevējiem, gan aizdevuma biznesa uzsācējiem, kuri plāno izstrādāt IT datorprogrammas alternatīvo aizdevumu apsaimniekošanai, interesanta būs sadaļa “IT specifikācija”, kur pieejama praktiska informācija par starptautiski atzītas datorprogrammas “Mifos X” lietošanu. Minētās datorprogrammas bāzes saturs visiem interesentiem ir pieejams bez maksas un kalpos kā ērts rīks finanšu darbību apsaimniekošanai.

Esošajiem alternatīvo aizdevumu pakalpojumu sniedzējiem reģionos informācijas izvietošanas  par saviem pakalpojumiem mājaslapā ir bez maksas, pateicoties piesaistītajam ES publiskajam finansējumam ELFLA projekta “Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai” ietvaros.

Ja Jums ir iespēja palīdzēt attīstīties citiem reģiona uzņēmējiem un esat apņēmušies papildināt alternatīvo aizdevumu pieejamību uzņēmējdarbībai, mājaslapā atradīsiet nepieciešamās juridiskās formas un reģistrācijas kārtības aprakstu.

Par reģiona uzņēmēju vajadzībām alternatīvu aizdevumu pieejamībai var uzzināt Pētījumā, kur apkopoti 314 reģionu uzņēmēju viedokļi par aizdevumu summām, termiņiem un mērķiem uzņēmējdarbības veicināšanai reģionā. Tā, piemēram, no visiem aptaujātajiem respondentiem nedaudz vairāk kā puse jeb 53 % pēdējo trīs gadu laikā ir mēģinājuši iegūt finansiālu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai. No tiem trešdaļai (35 %) finansējumu iegūt neizdevās, kas tikai akcentē alternatīvā finansējuma nepieciešamību reģionos. Mājaslapa ir tapusi ELFLA projekta ‘Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai’ pr.nr. 18-00-A019.332-000005 ietvaros. Par projekta mērķiem un partneriem informācija ir atrodama www.segums.lv mājaslapā.

Tapis ELFLA projekta ‘Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai’ ietvaros, projekta nr.18-00-A019.332-000005

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.