Biedrība Pierīgas partnerība īsteno projektu „3 soļi biedrības “Pierīgas partnerība” darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē”Ar programmas „Aktīvo iedzīvotāju fonds” atbalstu ir uzsākts darbs pie projekta „3 soļi biedrības “Pierīgas partnerība” darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē” īstenošanas, kas palīdzēs veicināt trīs galvenos biedrības attīstības virzienus: biedrības kapacitāti un ilgtspējīgu attīstību, jaunu biedru piesaisti un biedrības atpazīstamību ilgtermiņā.Lai panāktu efektīvu biedrības “Pierīgas partnerība” pārvaldību, visu iesaistīto pušu aktīvu līdzdalību un komunikācijas stiprināšanu, biedrība ir izvirzījusi projekta mērķi, kas ietver stratēģisko izvērtējumu un plānošanu, apmācīt un sagatavot padomi un biedrus līdzdalībai biedrības darbu īstenošanā (motivējot, ieinteresējot un iesaistot), kā arī zīmola attīstību (rebrendingu) un komunikāciju, kas ļautu mērķtiecīgi sasniegt un veidot ietekmi gan biedru piesaistē, gan mērķauditorijā. Projekta mērķis ir stiprināt biedrību “Pierīgas partnerība” kā organizāciju, veicinot stratēģisko attīstību un paaugstinot cilvēkresursu kapacitāti biedrības turpmākai izaugsmei. Kopumā tiks veicināta ,Pierīgas partnerības” atpazīstamība, loma un ietekme teritorijā, kas sekmēs tās virzību uz mērķi: kļūt par vadošo organizāciju Pierīgas teritorijas attīstības veicināšanas jomāAr projekta atbalstu tiks:
  • izstrādāta biedrības stratēģija, kas balstīta uz līdzšinējā darba izvērtējumu, biedrības reputācijas mērījumu un analīzi;
  • pilotēts 6 mēnešu stratēģiski vispiemērotākais saimnieciskās darbības veids dzīvē, veicot tā analīzi;
  • nodrošināta zīmola atjaunošana un komunikācijas plāna izstrāde, kā arī tā ieviešana, tādejādi sasniedzot gan mērķauditoriju, gan piesaistot jaunus biedrus ar mūsdienīgiem komunikācijas risinājumiem;
  • attīstīti biedrības cilvēkresursi: apmācot biedru un padomi darbam komandā, sadarbībā, tiks rasti risinājumu aktīvas līdzdarbības veicināšanā biedrības mērķu sasniegšanā, veicinot lojalitāti un tādejādi – ceļot biedrības „Pierīgas partnerība” lomu.
Plānotās aktivitātes:
  1. Stratēģijas izstrāde un ieviešana 2022.-2027. gadam.
  2. Zīmola atjaunošana (rebrendings), komunikācijas plāna izstrāde un ieviešana.
  3. Biedrības cilvēkresursu attīstība – padomes un biedru apmācības zināšanu un prasmju pilnveidei komandas darbā.
Projekta ilgums no 2021. gada aprīļa līdz 2021. gada jūnijam.Projekta kopējais finansējums ir 19 618.22 EURProjekts “3 soļi biedrības “Pierīgas partnerība”, tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta līgums Nr. AIF/2021/IK/261.

Biedrības "Pierīgas partnerība" izstrādāts buklets.