Projekta mērķis ir nostiprināt “Pierīgas partnerības” kā nevalstiskā sektora koordinējošo PSO info punktu, stiprinot biedrus, sadarbības principus, un pārnesot Islandes pieeju tā darbībā. Finansējums: 19 891,57 eiro. Projekta ilgums: 2022. gada jūnijs – 2023. gada novembris

Plānotās aktivitātes:

  • NVO Info punkta Rīcības plāna izstrāde;
  • NVO Info punkta darbības pilnveidošana un stiprināšana;
  • Pieredzes pārnese sadarbspējīga tīkla nodrošināšanai.

Projekts tiek īstenots kopā ar sadarbības partneriem no Islandes. Islandes pārstāvji ir eksperti interešu aizstāvībā vietējā un starptautiskā līmenī: Icelandic Rural Community Association aktīvi darbojas Eiropas Lauku parlemanetā (European Rural Parlament).

VIDEO: Mārupes un Olaines novadā darbojas NVO info punkts

Projekts “Biedrības "Pierīgas partnerība" kapacitātes stiprināšana efektīvai līdzdalībai”, tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta reģ.Nr. AIF/2022/KAPAC2/126.

AIF logo