Projekta mērķis ir nostiprināt “Pierīgas partnerības” kā nevalstiskā sektora koordinējošo PSO info punktu, stiprinot biedrus, sadarbības principus, un pārnesot Islandes pieeju tā darbībā.