“Pierīgas tūrisma reģiona konkurētspējas paaugstināšana ar ilgtspējīgiem un digitālajiem risinājumiem”

Turpinot ilggadējo sekmīgo Pierīgas reģiona sadarbību tūrisma nozarē, kas atpazīstama ar zīmolu EXIT RIGA, uzsāk vēl vienu reģiona tūrisma konkurētspējas paaugstināšanas projektu, ieviešot digitālus risinājumus.Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.