Mūsu NVO

Pierīgas Partnerības teritorijā 2023.gadā aktīvi darbojās ap 662 nevalstiskas organizācijas - 156 organizācijas Olaines novadā un 506 organizācijas Mārupes novadā. Informācija par organizācijām, kas darbojas Pierīgas Partnerības teritorijā, ir apkopota datu bāzē zemāk, kur ikviens interesents var atrast sev interesējošās organizācijas pēc teritorijas, darbības nozares vai vienkārši meklētājā ievadot atslēgvārdu.

Šobrīd datu bāzē notiek atjauninājumi jeb datu bāzes papildināšana. Pagaidu pilnu datu bāzi meklē ŠEIT excel formā.

Ja Jūs interesējošo informāciju nevarat atrast datu bāzē zemāk vai Jums ir kāds sadarbības piedāvājums, kur saskatāt iespējas sadarbības attīstībai ar Pierīgas partnerību, sazinieties ar mums

NosaukumsDarbības mērķis un kontakinformācijaNovadsJomacategories_hfiltertags_hfilter
"A-73"

Mērķi: apvienot galda tenisa sporta veida interesentus;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 1 - 52
Kontaktpersona: Šlikovs Andrejs
Tālrunis: +371 29352398
E-pasts: A73OLAINE@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"A.O. Sporta klubs"

Mērķi: iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu vecākus aktīvā sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un nodarbībās, kas veicina katra indivīda sporta meistarības izaugsmi; dažāda līmeņa sporta sacensību organizēšana; sabiedriskā labuma darbība, īpaši atbalstot un veicinot tādu ģimeņu, kurās ir trīs un vairāk bērni, bērnu, jauniešu vecumā no 15 līdz 25 gadiem un citu interesentu iesaistīšanos Biedrības darbībā, sporta un aktīvās atpūtas nodarbībās, nodrošinot veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sportisku aktivitāšu plašu pieejamību un masveidību, sporta meistarības izaugsmes atbalstīšanu, izglītības veicināšanu par dažādiem sporta veidiem, to integrējot vispārējā izglītības līmeņa celšanā, veicinot zināšanu par dabu, dabas aizsardzību, vēsturi, ģeogrāfiju un kultūru apgūšanu.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Spilve, Āru iela 22
Kontaktpersona: Jakovļeva Jeļena

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"AG motorsport"

Mērķi: Dalība dažādās autosporta sacensībās;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Kurpnieku iela 15
Kontaktpersona: Mihailovs Arturs
Tālrunis: +371 29548995
E-pasts: ivanda@ilgb.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Agrīnās bērnības izglītības biedrība "Emīls""

Mērķi: Apvienot pirmsskolas un sākumskolas izglītības profesionāļus - pedagogus, skolotājus;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Dzilnuciems, Ozolu iela 3
Kontaktpersona: Gubāte Elīna
Tālrunis: +371 25434634
E-pasts: evita.vincevica@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"ALIVE"

Mērķi: Veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 10 - 29
Kontaktpersona: Muška Inga
Tālrunis: +371 25862988
E-pasts: inga2108@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsJaunatnes organizācijas un organizācijas kas strādā ar jauniešiemmarupes-novads nvo-dbjaunatnes-organizacijas-un-organizacijas-kas-strada-ar-jauniesiem
"Apzinātības veicināšanas biedrība"

Mērķi: 1.Veicināt sabiedrības izpratni par apzinātības praksi, meditāciju un jogu, tās principiem un vērtībām, kā arī to labvēlīgo ietekmi uz veselību;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Pīlādžu iela 6
Kontaktpersona: Majore-Dūšele Indra
Tālrunis: +371 26555761
E-pasts: rumbasprakse@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsVeselībamarupes-novads nvo-dbveseliba
"Aristotelis"

Mērķi: Veicināt izglītības attīstību Latvijā, padarīt mūsdienīgu izglītību pieejamu plašākām Latvijas iedzīvotāju lokam, jo īpaši sociāli mazāk aizsargātām :atvijas iedzīvotāju grupām, mazinot barjeras, ko rada ierobežotas pārvietošanās iespējas, cilvēku īpašas

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 15 - 21
Kontaktpersona: Beļinska Ilze
Tālrunis: +371 29162491
E-pasts: ilze.belinska@luma.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"ART Fix"

Mērķi: organizēt izglītojošas nodarbības, kursus, lekcijas, meistarklases, konkursus un citus pasākumus, kas vērsti uz viņu izglītošanu un attīstību kultūras mantojuma saglabāšanas, mākslas, mākslas vēstures un restaurācijas jomās; organizēt pasākumus, apmācības un radošās darbnīcas, kas vērsti uz neformālo izglītību un intelektuālo un fizisko attīstību; atbalstīt un veicināt bērnu, jauniešu un pārējās sabiedrības ieinteresētību un izglītošanu apkārtējās vides, kultūras mantojuma un dabas saglabāšanā; organizēt starptautiska un vietēja mēroga projektus mūžizglītības, neformālās izglītības, mākslas, kultūrvēstures un kultūras saglabāšanas jomās. Veicināt zinātniskās pētniecības attīstību mākslas un kultūras mantojuma saglabāšanas jomās.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mārupītes gatve 54
Kontaktpersona: Puķīte Ieva
Tālrunis: +371 29857620
E-pasts: jolanta.grosberga@gmail.com

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"ASANO"

Mērķi: bērnu, skolnieku un jauniešu fiziskā audzināšana un izglītošana sportiskā gaisotnē, bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Sēbruciems, Smilgu iela 5
Kontaktpersona: Zandbergs Jānis
Tālrunis: +371 28349942
E-pasts: arturs@asano.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"ASI"-ATBALSTS SPORTAM UN IZGLĪTĪBAI BIEDRĪBA

Mērķi: Sabiedrības un biedrības biedru iesaistīšana sporta pasākumos, veselīga dzīves veida popularizēšana, bērnu un pusaudžu fizisko spēju paaugstināšana;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Silnieku iela 14
Kontaktpersona: Ozoliņš Juris
Tālrunis: +371 29228446
E-pasts: juris@asisports.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Atbalsts LV"

Mērķi: maznodrošinātu ģimeņu sociālās aizsardzības nodrošināšanu, nekomerciālu materiālo palīdzību personām mantas un naudas izteiksmē; sniegt palīdzību trūcīgām ģimenēm labklājības līmeņa uzlabošanu; lūgt materiālo un finansiālo palīdzību (ziedojumus) priekš ģimenēm, kas cietušas ugunsgrēka rezultātā, kā arī organizēt ugunsgrēka seku likvidēšanu. 

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mazā Zemturu iela 1
Kontaktpersona: Jansons Armands
Tālrunis: +371 22055535
E-pasts: armands36@inbox.lv

Mārupes novadsSociālā atbalsta pasākumi personām marupes-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
"Atrakciju prieks"

Mērķi: Veicināt aktīvo atpūtu, radot nepieciešamos apstākļus bērnu fiziskajai attīstībai un savstarpējai komunikācijai;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 2 - 18
Kontaktpersona: Ermuiža Māris
Tālrunis: +371 29424556
E-pasts: hop.hop@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"Auditorium"

Mērķi: Veikt pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības mazināšanai;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 31
Kontaktpersona: Vizbulis Edgars
Tālrunis: +371 29114696
E-pasts: edviz@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSociālā atbalsta pasākumi personām olaines-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
"AVE MARIA"

Mērķi: Sociālās aprūpes centra izveidošana un uzturēšana radot tajā garīgu, mājīgu, veselīgu, izglītojošu un patīkamu vidi (vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem, ikvienam interesentam), kas balstās uz kristīgām vērtībām.

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Ievu iela 8
Kontaktpersona: Grīga Regīna
Tālrunis: +371 26477299
E-pasts: pladari@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSociālā atbalsta pasākumi personām marupes-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
"Babītes ezeram"

Mērķi: veicināt Babītes ezera dabas lieguma teritorijas attīstību; īstenot Babītes ezera dabas lieguma teritorijas saglabāšanas un aizsardzības pasākumus; sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs; pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās Latvijā un ārzemēs. 

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 13 - 23
Kontaktpersona: Jansone Anita

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Babītes ģimenes"

Mērķi: Daudzbērnu ģimeņu izglītošana, interešu aizsardzība un tradicionālo ģimenes vērtību popularizēšana sabiedrībā

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Sēbruciems, Lazdu iela 1
Kontaktpersona: Keire Ieva
Tālrunis: +371 20201314
E-pasts: ieva.keire@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"Babītes novada pensionāru biedrība"

Mērķi: Atbalstīt biedrus sociāli un morāli; Atbalstīt biedru tiesiskās vajadzības, veicināt viņu pašdarbību un kopdarbību.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Centra iela 4
Kontaktpersona: Mazapša Diana
Tālrunis: +371 29495774
E-pasts: gunta.ziedaine@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsTiesiskums un interešu aizstāvībamarupes-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
"Baltic BMX School"

Mērķi: Padarīt BMX Frīstailu pieejamu ikvienam.

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Pļavu iela 7
Kontaktpersona: Dudelis Dāvis
Tālrunis: +371 26058259
E-pasts: d.dudelis@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Baltijas iluzionistu biedrība A.M.B.E.R."

Mērķi: Baltijas iluzionistu apvienošana pieredzes apmaiņai un profesionālai izaugsmei;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mūsas iela 8
Kontaktpersona: Pezzoli Enrico
Tālrunis: +371 29470394
E-pasts: info@pecolli.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
"Baltijas Ontopsiholoģijas Asociācija"

Mērķi: Ontopsiholoģijas zinātnes, kuras pamatlicējs un veicinātājs ir itāļu zinātnieks Tonino (dēvēts Antonio) Meneghetti, izplatīšanas un attīstības veicināšana sabiedrības labklājības celšanai.

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 13 - 35
Kontaktpersona: Linde Ņina
Tālrunis: +371 29188707
E-pasts: linde.latvia@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsVeselībamarupes-novads nvo-dbveseliba
"BASKETBOLA KLUBS RŪJA UN DĒLI"

Mērķi: Attīstīt basketbola spēli Latvijā;

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Ozolu iela 37
Kontaktpersona: Kreicšteins Uģis
Tālrunis: +371 22121201
E-pasts: raivis@krown.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"BD MOTORSPORT"

Mērķi: Jauniešu iesaistīšana tehniskajos sporta veidos;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Mazā Jūrmalas iela 15
Kontaktpersona: Arums Arvis
Tālrunis: +371 29234089
E-pasts: arvis@balticdata.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Best from Latvia"

Mērķi: Attīstīt Latvijas amatniecības meistaru un amatniecības uzņēmumu un ražotāju sadarbību, lai sekmētu to attīstību un to ražotās produkcijas popularitāti kā Latvijā, tā ārvalstīs, tajā skaitā:

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Spilve, Spilves iela 45
Kontaktpersona: Dunajs Pāvels
Tālrunis: +371 29363177
E-pasts: pavels_dunajs@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
"Biedrība Kāpšanas Tornis"

Mērķi: Veicināt alpīnisma un klinšu kāpšanas popularitāti, veselīgu dzīvesveidu un nodarbošanos ar sportu.

Adrese: Olaines nov., Olaine, Rīgas iela 13
Kontaktpersona: Markuss Mārtiņš
Tālrunis: +371 27146413
E-pasts: m.m.markuss@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Biedrība Kāpšanas Tornis"

Mērķi: organizēt, uzturēt un pārvaldīt "CF Olaine" Biedrības darbu; organizēt sporta pasākumu norisi funkcionālā fitnesa popularizēšanai jauniešu un citu interesentu vidū; saglabāt un nostiprināt veselīga dzīvesveida tradīcijas Olaines novadā; visu vecuma iedzīvotāju iesaistīšana regulārās fiziskās aktivitātēs un treniņu procesā, veicinot sapratni un attieksmi par veselīgām sportiskām aktivitātēm un ieradumiem; piedalīties funkcionālā fitnesa sacensībās un pasākumos, tādējādi popularizējot biedrību un Olaines novadu.

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 30 - 16
Kontaktpersona: Švarcs Jānis
Tālrunis: +371 29872204
E-pasts: kalnins.gat@gmail.com

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Biznesa vēstniecība"

Mērķi: veicināt sabiedrības aktivitāti un sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību un līdzdalības procesu norises visā Latvijā un latviešiem ārzemēs, attīstot pārrobežu sadarbību.

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Jelgavas ceļš 3
Kontaktpersona: Jeromanova-Maura Silva
Tālrunis: +371 20042495
E-pasts: valukevica.sigita@gmail.com

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"BMX klubs Piņķi"

Mērķi: Iesaistīt bērnus, jauniešus, un viņu vecākus aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un izglītošanu, kas veicina sporta meistarības izaugsmi;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Jūrmalas iela 15
Kontaktpersona: Reika Guntars
Tālrunis: +371 29752230
E-pasts: gyp.jeske@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Boksa klubs LEGENDA"

Mērķi: Pilsoniskas sabiedrības veidošana un attīstība;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Lielā iela 39 - 7
Kontaktpersona: Volodins Sergejs
Tālrunis: +371 27422528
E-pasts: rojka40@mail.ru
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Caelum"

Mērķi: Nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Kabiles iela 35
Kontaktpersona: Dāldere Elīza
Tālrunis: +371 27885032
E-pasts: olesja99@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"CF Olaine"

Mērķi: Organizēt, uzturēt un pārvaldīt "CF Olaine" Biedrības darbu;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 30 - 16
Kontaktpersona: Švarcs Jānis
Tālrunis: +371 29872204
E-pasts: kalnins.gat@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Citāds Es"

Mērķi: apvienot Olaines novadā dzīvojošās ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti, kā arī viņu atbalstītājus; veicināt pozitīvu attieksmi pret bērnu un jauniešu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem; rast iespēju izveidot centru, kur bērni un jaunieši ar invaliditāti, darbojoties kopā, attīstītu ikdienai nepieciešamās iemaņas; iestāties par bēru un jauniešu ar invaliditāti izglītības iegūšanas iespējām savā novadā; iestāties par nodarbinātības politikas izveidi jauniešiem ar invaliditāti; sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti.

Adrese: Olaines nov., Olaine, Dalbes iela 8 - 118
Kontaktpersona: Ieva Čukure

Olaines novadsSociālā atbalsta pasākumi personām olaines-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
"Copes Lietas"

Mērķi: veicināt makšķerēšanas kā hobija un sporta veida attīstību Latvijā; veidot multimediālu saturu, kas vairotu makšķernieku kompetenci par makšķerēšanas iespējām, dažādām metodēm, ūdenstilpēm un zivju sugām; popularizēt saudzīgu attieksmi pret dabu, gan makšķerēšanas procesā, gan ārpus tā; vairot Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā mazākumtautību, mīlestību pret zemi, kurā dzīvojam, tās īpatnībām un bagātībām. 

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Brīvkalni, Kalna iela 17
Kontaktpersona: Rudzinskis Aivars
Tālrunis: +371 29220651
E-pasts: gints@lilita.lv

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
"Creative space IntRīga Art"

Mērķi: 1.Biedrība ir radoša organizācija, kuras mērķis ir radīt ikvienam talantīgam un radošam cilvēkam apstākļus talanta izpausmei un pilnveidošanai;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Veccīruļu iela 8
Kontaktpersona: Buryachenko Irina
Tālrunis: +371 22121343
E-pasts: irinabur@bk.ru
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Čučumuiža"

Mērķi: Mūsdienu audio-vizuālās mākslas darbu atbalstīšana;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Narcišu iela 6
Kontaktpersona: Sirmais Anrijs
Tālrunis: +371 22080310
E-pasts: cucumuiza@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Dabā Brīvs"

Mērķi: Atjaunot un veicināt bērnu un pieaugušo saikni ar dabu. Sekmēt dabas vērtību pētīšanu, saglabāšanu un popularizēšanu;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Veczariņu iela 5
Kontaktpersona: Eltermane Ieva
Tālrunis: +371 29119196
E-pasts: dababrivs@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
"Dabas skola"

Mērķi: Sekmēt starptautiskā un vietējā tūrisma attīstību Latvijā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Krones iela 20
Kontaktpersona: Zommere Linda
Tālrunis: +371 29277744
E-pasts: valdis@felsbergs.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
"DARĀM PAŠI"

Mērķi: Nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 20C - 11
Kontaktpersona: Jēkabsons Andrejs
Tālrunis: +371 29534086
E-pasts: selfteh@mail.ru
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Dejas teātris Būtenbouts"

Mērķi: Profesionālu dejas, teātra, mūzikas un starpnozaru mākslas projektu realizēšana un jaunrades atbalsts.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Laimdotas iela 3 - 6
Kontaktpersona: Nordmane Rūta
Tālrunis: +371 29243452
E-pasts: kristine.kutuzova@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Dinamo bērni"

Mērķi: Attīstīt un atbalstīt bērnu un jauniešu hokeju Latvijā.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, "Ledus halle"
Kontaktpersona: Opuļskis Juris
Tālrunis: +371 20278846
E-pasts: donainese@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Drone Racing Latvia"

Mērķi: 1.Rīkot nodarbības un sacensības bezpilota lidaparātu pilotiem, ar nolūku attīstīt bezpilotu lidaparātu sportu Latvijā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Putnukalna iela 7
Kontaktpersona: Muitinieks Āris
Tālrunis: +371 29192689
E-pasts: martins@droneracinglatvia.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Druvienas Cilts"

Mērķi: Biedrības mērķis ir radīt mūsdienīgas latviskās dzīvesziņas platformu, veicinot harmoniskas, domājošas un pašpārliecinātas sabiedrības veidošanos, izzinot latviešu tautas garīgo mantojumu (tai skaitā amatus, tradīcijas, vērtības, dabas resursus) un

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Lielā iela 49 - 5
Kontaktpersona: Zalpētere Ilze
Tālrunis: +371 29267040
E-pasts: aiga@rfv.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"DZELMES"

Mērķi: sadzīves apstākļu nodrošināšana

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jāņupe, "Dzelmes 4043"
Kontaktpersona: Pērkone Iveta
Tālrunis: +371 29451067
E-pasts: biedriba.dzelmes@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsVides un dzīvnieku aizsardzībaolaines-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
"Dzintara līga"

Mērķi: apvienot fiziskas un juridiskas personas veselīga dzīvesveida popularizēšanai Latvijā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Briežu iela 6
Kontaktpersona: Vasiļjeva Marina
Tālrunis: +371 29605545
E-pasts: zemlinskij@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Dzīvokļu biedrība Grāvīšu 1"

Mērķi: nekustamā īpašuma Grāvīšu 1, apsaimniekošana

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Spilve, Grāvīšu iela 1 - 6
Kontaktpersona: Ņikitina Tamāra
Tālrunis: +371 20364654
E-pasts: bukk@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Liepulejas 39""

Mērķi: veicināt un Biedrības iespēju ietvaros nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas, kas atrodas Lielajā iela 39, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra apzīmējums 8076 003 0923 001, (turpmāk - Dzīvojamā māja) kopīpašumā esošās daļas, tajā skaitā arī zemesgabala, kadastra apzīmējums 8076 003 0923, uz kura atrodas Dzīvojamā māja, (turpmāk kopa - Īpašums) pienācīgu uzturēšanu un ekspluatāciju; pārstāvēt Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku intereses attiecībās ar pakalpojuma sniedzēju, ar kuru noslēgts līgums par Īpašuma pārvaldīšanu (turpmāk - Pārvaldnieks), Mārupes novada pašvaldību, valsts iestādēm un amatpersonām, ka arī jebkuram fiziskām un juridiskam personām. 

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Lielā iela 39 - 42
Kontaktpersona: Rožukalns Normunds

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Dzīvokļu īpašnieku biedrība R9 NAMS"

Mērķi: Daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Piņķos, Rīga ielā 9:

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 9 - 65
Kontaktpersona: Rupenheits Agris
Tālrunis: +371 28622273
E-pasts: linda.lace@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Džudo klubs Mārupe"

Mērķi: Organizēt bērnu - jaunatnes apmācību grupas džudo un citu cīņas mākslas sporta veidos;

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Pakalniņu iela 4
Kontaktpersona: Rebrovs Andrejs
Tālrunis: +371 29433513
E-pasts: sarmitezarina2@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Eiropas neiropsihologu un logopēdu asociācija"

Mērķi: apvienot un savstarpēji koordinēt speciālistus neiropsiholoģijas un logopēdijas jomā Latvijā un pārējās Eiropas valstīs; veicināt neiropsiholoģijas un logopēdijas speciālistu profesionālās darbības pilnveidošanos; veicināt un nodrošināt koriģējoši attīstošo metodisko materiālu izstrādi un ieviešanu; piedalīties neiropsihologu un logopēdu akadēmisko un profesionālo augstākās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas pilnveides tālākizglītības programmas izstrādē, saskaņošanā un realizēšanā. 

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Spilve, Kleistu iela 2
Kontaktpersona: Obulevičs Aleksandrs

Mārupes novadsVeselībamarupes-novads nvo-dbveseliba
"Eiropas Savienības Multikultūras Unikalitātes jauniešu biedrība"

Mērķi: Pievērst jaunatnes uzmanību;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Spilve, Gravu iela 24
Kontaktpersona: Ždanovs Andrejs
Tālrunis:
E-pasts: es@esmu.lv
Mājas lapa: http://www.esmu.lv/

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Eko line"

Mērķi: veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos Mārupes novada attīstībā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Ventas iela 3
Kontaktpersona: Dravniece Lilita
Tālrunis: +371 26671411
E-pasts: birojs@proftools.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
"eKonsultants"

Mērķi: Sniegt biedrības biedriem konsultācijas grāmatvedības, juridiskas un uzņēmējdarbības jautājumos.

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Jelgavas ceļš 34 k-2 - 26
Kontaktpersona: Buševa Aleksandra
Tālrunis: +371 29564760
E-pasts: info@ekonsultants.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"Erglis Music management"

Mērķi: sekmēt konkurētspējīgas kultūras vides attīstību Latvijā; organizēt mūzikas un mākslas pasākumus; organizēt koncertus, konkursus un citus kultūrizglītības pasākumus; radīt un producēt mūzikas un mākslas produktus. 

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 18 - 58
Kontaktpersona: Megne Zane

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Esam šeit"

Mērķi: radīt un attīstīt tikšanās vietas un apstākļus, kur pulcēties līdzīgi domājošiem cilvēkiem; vairot sabiedrības izpratni par sevis izzināšanas, pilnveidošanas un pašpalīdzības praksēm un metodēm; veicināt sabiedrības garīgās un fiziskās veselības, spēju uzlabošanu; popularizēt meditāciju praktizēšanu un individuālo garīgo prasmju attīstību. 

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mazā Spulgu iela 3 - 15
Kontaktpersona: Gailis-Birzleja Ojārs
Tālrunis: +371 29407331
E-pasts: d.birzleja@inbox.lv

Mārupes novadsVeselībamarupes-novads nvo-dbveseliba
"Esi zirgā!"

Mērķi: Popularizēt brīvā laika pavadīšanas iespējas dabā, ar zirgiem;

Adrese: Mārupes nov., "Zandeļi"
Kontaktpersona: Zaiceva Sandra
Tālrunis: +371 29128841
E-pasts: sandra@zirgzandales.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"European Junior Ice Hockey League"

Mērķi: Organizēt Eiropas hokeja līgu bērniem vecuma grupā līdz astoņpadsmit gadiem, nodrošināt stabilu un profesionālu bērnu sacensību norisi hokejā vecuma grupā līdz astoņpadsmit gadiem, pilnveidot un atbalstīt hokeja attīstību, veicināt fiziskās kultūras un

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltiņu iela 16
Kontaktpersona: Bikars Gints
Tālrunis: +371 25454703
E-pasts: gbikars@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"EVA LŪCIJA"

Mērķi: sekmēt pilsoniskās sabiedrības kultūras un sociālās vides attīstību;

Adrese: Mārupes nov., Skulte, Skultes iela 14 - 59
Kontaktpersona: Čubukovs Dmitrijs
Tālrunis: +371 22113439
E-pasts: dmitrij.chubukov@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsTiesiskums un interešu aizstāvībamarupes-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
"Exupery Associates"

Mērķi: Izglītības iestāžu popularizācija;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Jaunā iela 8
Kontaktpersona: Prāvs Raimonds
Tālrunis: +371 29475521
E-pasts: karina.zindra@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"EZERVĒJI"

Mērķi: Palīdzēt veidot estētisku apkārtējo vidi pašreizējām un nākamajām Salas pagasta paaudzēm. Veicināt skaistā izpratni sabiedrībā. Iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā un sakārtošanā.

Adrese: Babītes nov., Salas pag., Spuņciems, "Priežvidi" - 9
Kontaktpersona: Rudzīte Maija
Tālrunis: +371 20051993
E-pasts: buholca@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Fonds Oikumena"

Mērķi: bagātināt Latvijas kultūras vidi ar dažādu kultūras pasākumu organizēšanu, producēšanu, kā arī veicināt sabiedrības sapratni par mūsdienu kultūrvidi, t.sk. iepazīstināt to ar Latvijas un starptautisko mūsdienu kultūras daudzveidību, veidot draudzīgas

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Brīvkalni, Dambju iela 24
Kontaktpersona: Stražnovs Georgijs
Tālrunis: +371 29143592
E-pasts: ilinateti@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"FQ RACING"

Mērķi: Popularizēt autosportu Latvijā un ārvalstīs;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Lībiešu iela 18
Kontaktpersona: Baumanis Rihards
Tālrunis: +371 29262097
E-pasts: signe.baumane@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Futbola klubs Monarhs"

Mērķi: atbalstīt un veicināt futbola, t.sk., amatieru un veterānu futbola, attīstību Latvijas Republikā, kā arī veicināt fiziskās kultūras un sporta attīstību, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, organizēt, atbalstīt un finansēt sporta un aktīvās atpūtas pasākumus; futbola treniņu organizēšana, amatieru un veterānu futbola komandu veidošana; dažāda līmeņa sacensībās, pasākumos, aktivitātēs un to organizēšana.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Mežāres, Pūpēžu iela 3
Kontaktpersona: Sazonovs Aleksandrs
Tālrunis: +371 267201652
E-pasts: gramatvediba@bafc.lv

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Futbola skola "Nikars""

Mērķi: fiziski aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana un popularizēšana, veselības nostiprināšana, fiziskās sagatavotības pilnveidošana un sporta meistarības izaugsmes veicināšana; sporta un atpūtas nometņu un pasākumu Latvijā un ārvalstīs organizēšana; futbola nepieciešamo iemaņu apgūšanas iespējas nodrošināšana, organizējot apmācības un treniņus biedrības biedriem un citiem interesentiem; piedalīšanās dažāda līmeņa sacensībās un sacensību organizēšana. 

Adrese: Mārupes nov., "Mārtiņmuiža"
Kontaktpersona: Zabarovskis Dmitrijs

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Futbola veterānu klubs"

Mērķi: Veicināt veselīgu dzīves veidu.

Adrese: Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 26 - 18
Kontaktpersona: Bujevs Igors
Tālrunis: +371 26150420
E-pasts: obfvk14@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Gaujas 45"

Mērķi: nodrošināt biedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu un piemājas teritorijas izmantošanu.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Gaujas iela 45 - 6
Kontaktpersona: Veikina-Zīle Linda

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Gaujas 49"

Mērķi: sadarbībā ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju (turpmāk - Apsaimniekotājs): pārraudzīt dzīvojamās mājas Mārupes novads, Mārupe, Gaujas iela 49 (turpmāk tekstā - dzīvojamā māja) pārvaldīšanu; pārraudzīt tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību; organizēt tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbus, lai nodrošinātu mājas kvalitātes saglabāšanu un paaugstināšanu. 

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Gaujas iela 49 - 10
Kontaktpersona: Veško Renārs
Tālrunis: +371 26311086
E-pasts: gaujas49@gmail.com

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"ĢIMENE. TAUTA. VALSTS."

Mērķi: Atbalstīt un stiprināt Latvijas kā drošas, pārtikušas, demokrātiskas un nacionālas valsts ideju;

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 11 - 10
Kontaktpersona: Pauļuka Ieva
Tālrunis: +371 26311258
E-pasts: adamsoneieva@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"Golfa klubs Viesturi"

Mērķi: Veselīgas atpūtas organizēšana;

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, "Viesturi "
Kontaktpersona: Priedītis Andris
Tālrunis: 27 127 652,00
E-pasts: aiga.gulbe@gmail.com
Mājas lapa: http://www.golfsviesturi.lv

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Grēnes - Sveņķu iela"

Mērķi: 1.Veicināt Sveņķu ielas ilgtspējīgu attīstību un šajās teritorijās dzīvojošo vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labklājības uzlabošanos;

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Grēnes, Sveņķu iela 14
Kontaktpersona: Šebeko Kirils
Tālrunis:
E-pasts:
Mājas lapa:

Olaines novadsAttīstība un mājokļu apgādeolaines-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Grēnes"

Mērķi: 1.Izstrādāt un realizēt stratēģiju, iekšējās kārtības noteikumus, nolikumu Grēnes ciemata apsaimniekošanai un attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Grēnes, Upenieku iela 2
Kontaktpersona: Velika Anda
Tālrunis: +371 26703500
E-pasts: grenesvalde@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsAttīstība un mājokļu apgādeolaines-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"HK Exigen"

Mērķi: Hokeja popularizēšana;

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 35/3
Kontaktpersona: Nuķis Ēriks
Tālrunis: 14 152 319 407,00
E-pasts: girtsbb@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"HOKEJA SKOLA VĀRTSARGIEM"

Mērķi: Saskaņojot HSV biedru darbību, darboties hokeja vārtsargu iemaņu attīstīšanai un pilnveidošanai bez peļņas gūšanas nolūka un rakstura.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Spilve, Grāvīšu iela 1 - 10
Kontaktpersona: Broks Uldis
Tālrunis: +371 26160221
E-pasts: toms.broks@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"ID2GO"

Mērķi: motobraucēju apvienošana;

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Meža iela 9
Kontaktpersona: Kalnups Ivars
Tālrunis: +371 26828088
E-pasts: dace.kalnupa@elementfinance.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Iedvesmas mežs"

Mērķi: jaunradei labvēlīgu apstākļu radīšana; sabiedrības mūžizglītošana; sabiedrības motivēšana iesaistīties vides aizsardzībā; dabas vērtību popularizēšana jaunradē un dzīves kvalitātes celšanā; pasākumu, radošo nometņu organizēšana; sniegt atbalstu, tostarp kompetentu psihoterapeitisko palīdzību, cilvēkiem, kas nonākuši krīzes vai garīga izsīkuma situācijā. Veicināt Strenču apkaimes augšupejošu attīstību, popularizēšanu un tūristu piesaisti.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, Torņa iela 38
Kontaktpersona: Mengiša Marta

Olaines novadsKultūra un atpūtaolaines-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Iekļaujoties Pasaulē"

Mērķi: Darbs ar bērniem, jauniešiem un sabiedrību, kā arī paaudžu sadarbība;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 19 - 48
Kontaktpersona: Žukovs Andris
Tālrunis:
E-pasts: ieklaujoties.pasaule13@gmail.com
Mājas lapa: http://www.draugiem.lv/ieklaujotiespasaule/

Olaines novadsSociālā atbalsta pasākumi personām olaines-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
"Iespēju skola"

Mērķi: sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Kurmenes iela 23
Kontaktpersona: Cepurīte Inga
Tālrunis: +371 29419787
E-pasts: sanfreimane@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSociālā atbalsta pasākumi personām marupes-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
"Ievas radošā darbnīca"

Mērķi: Attīstīt radošo darbību, apzināt savu kultūrvidi;

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Tīraines iela 19C
Kontaktpersona: Markēviča Ieva
Tālrunis: +371 29760482
E-pasts: caruka@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Inovatīvās pneimonoloģijas atbalsta fonds"

Mērķi: ar Fonda un ziedojuma līdzekļiem atblastīt un veicināt plaušu slimību zinātnisko izpēti, ārstēšanas iespēju un izglītības attīstību Latvijā un Baltijas valstīs.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Laimdotas iela 3 - 11
Kontaktpersona: Žentiņa Dace
Tālrunis: +371 29106195
E-pasts: dace.zentina@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsVeselībamarupes-novads nvo-dbveseliba
"Integrētā mediācija Latvijā"

Mērķi: Mediācijas attīstības veicināšana reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī, integrējot to konfliktu risināšanas norisē institūcijās un organizācijās, kā arī profesionāļu darbībā un sabiedrībā kopumā.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, "Puķulejas"
Kontaktpersona: Trossen Arthur
Tālrunis: +371 29489151
E-pasts: baiba@strupisa.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas olaines-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
"International Transport Development Association"

Mērķi: Apvienot transporta nozaru, jūrniecības, ostu un loģistikas nozaru uzņēmumus, šo nozaru profesionāļus, lai veicinātu transporta, jūrniecības, ostu un loģistikas darbības jomu ilgtspējīgu attīstību atbilstoši Eiropas un Starptautiskajām iniciatīvām,

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Ozolu iela 28
Kontaktpersona: Ševeļovs Pjotrs
Tālrunis: +371 26731044
E-pasts: info@itda.co
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
"Izglītības laboratorija"

Mērķi: atbalstīt un veicināt bērnu un jauniešu iniciatīvas, un attīstīt in pilnveidot jaunas skolotāju darba metodes, radot labvēlīgus apstākļus intelektuālajai un radošajai attīstībai

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Kalmes, Kalmes iela 7
Kontaktpersona: Lūsis Oskars
Tālrunis: +371 26403676
E-pasts: oskars.l@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsPētniecība un izglītībaolaines-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"Izvēlies brīvību"

Mērķi: Sekmēt Latvijas ieslodzījuma vietās bijušo ieslodzīto personu atgriešanos sabiedrībā, citu sabiedrībā neintegrētu grupu un atsevišķu personu socializāciju.

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 31
Kontaktpersona: Krūklis Mārtiņš
Tālrunis: +371 25642349
E-pasts: lidzgaitnieciba@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsSociālā atbalsta pasākumi personām olaines-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
"Jāņupes iedzīvotāji"

Mērķi: Rūpēties par Jāņupes un tuvējās apkārtnes vidi;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 31
Kontaktpersona: Zaldāte-Rozentāle Dace
Tālrunis:
E-pasts: dzaldate@gmail.com
Mājas lapa: http://www.janupe.lv

Olaines novadsAttīstība un mājokļu apgādeolaines-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Jaunie Avoti"

Mērķi: Nodrošināt kvalitatīvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Avoti", Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā, un tai piegulošās teritorijas apsaimniekošanu, labiekārtošanu, tehniskā stāvokļa uzlabošanu un komunālo pakalpojumu izmaksu samazināšanu;

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, "Avoti" - 12
Kontaktpersona: Simonovs Edmunds
Tālrunis: +371 67162089
E-pasts: info@aibirojs.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsAttīstība un mājokļu apgādeolaines-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Kinoloģiskais Klubs SIRIUS"

Mērķi: Šķirnes suņu audzēšana, pavairošana:

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 2A - 64
Kontaktpersona: Balgajevs Ruslans
Tālrunis: +371 25808620
E-pasts: siriusdogs@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
"Klausāmgrāmatas"

Mērķi: Veicināt literatūras izplatīšanu un pieejamību

Adrese: Olaines nov., Olaine, Stacijas iela 18 - 47
Kontaktpersona: Medne Brigita
Tālrunis: +371 29467873
E-pasts: klausamasgramatas@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsPlašsaziņas līdzekļi un komunikācija  olaines-novads nvo-dbplassazinas-lidzekli-un-komunikacija
"Klubs Gamma"

Mērķi: bardu dziesmu koncertu un festivālu organizēšana;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Stacijas iela 12 - 16
Kontaktpersona: Sumina Diana
Tālrunis: +371 26497771
E-pasts: borjka@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsKultūra un atpūtaolaines-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Klusuma skola"

Mērķi: Izstrādāt un īstenot bērnu garīgo un emocionālo attīstību veicinošas nodarbības un mācību programmas.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Lambertu iela 34
Kontaktpersona: Strante Ivo
Tālrunis: +371 27111718
E-pasts: klusumaskola@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"Koklētāju kopa Austras Koks"

Mērķi: Apgūt un attīstīt koklētāju kopas spēlēt un dziedāt prasmi;

Adrese: Mārupes nov., Skulte, Skultes iela 18 - 49
Kontaktpersona: Bērziņa Liene
Tālrunis: +371 29149345
E-pasts: erika.namike@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"KRĒSLDARI"

Mērķi: saglabāt nākamajām paaudzēm krēslu meistaru darinātos, veclaicīgo krēslu paraugus, pēc iespējas saglabājot to oriģinālus un atsevišķos gadījumos veidojot to kopijas

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Meža iela 6
Kontaktpersona: Mežiņš Niks
Tālrunis: +371 29272941
E-pasts: ilonamezina@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Krones iela 56"

Mērķi: 1.Nodrošināt tās pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo māju un tai pieguļošās teritorijas Mārupes novadā, Mārupē, Krones ielā 56, kadastra numurs 80760072036 un 80765071620 (turpmāk tekstā - māja) pienācīgu uzturēšanu, tehniskās

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Krones iela 56 - 24
Kontaktpersona: Zaļums Jānis
Tālrunis: +371 22021122
E-pasts: info@krones56.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"KRŪZE"

Mērķi: Labdarības pasākumu rīkošana;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Paleju iela 8A
Kontaktpersona: Krūze Olga
Tālrunis: +371 26566654
E-pasts: ilze.karklina@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSociālā atbalsta pasākumi personām marupes-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
"Labo iniciatīvu fonds"

Mērķi: Babītes novada kultūras un vēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Skolas iela 17
Kontaktpersona: Dreimane Oļesja
Tālrunis: +371 22020120
E-pasts: olesja.dreimane@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsFilantropijas starpniecība un brīvprātīgā darba veicināšanamarupes-novads nvo-dbfilantropijas-starpnieciba-un-brivpratiga-darba-veicinasana
"LABSIRDĪBAS MĀJIŅA"

Mērķi: veikt darbu pie aprūpes centra izveides bērniem - bāreņiem, nodrošinot to pastāvīgu darbību;

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, "Rīts 217/218"
Kontaktpersona: Ponomarenko Vera
Tālrunis: +371 29266125
E-pasts: engelismans@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSociālā atbalsta pasākumi personām olaines-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
"Laime Pilnīga"

Mērķi: Radīt un spēlēt mūziku;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Brīvkalni, Irbēnu iela 1
Kontaktpersona: Olekšs Jānis
Tālrunis: +371 26380392
E-pasts: laimepilniga@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Latvian Tennis Academy"

Mērķi: radīt nepieciešamos apstākļus tenisa un atlētisko sporta veidu attīstībai; popularizēt tenisu kā veselīgu atpūtas un sporta veidu, it īpaši bērnu un jauniešu vidū, lai veicinātu bērnu un jauniešu iesaistīšanos viņu fiziskai un garīgai veselībai labvēlīgā darbībā; nodrošināt ar sportistu sagatavošanu augstu rezultātu sasniegšanai sportā; veicināt pludmales tenisa popularizēšanu. 

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Lapsas, Lāču iela 28
Kontaktpersona: Medvedeva Kristina

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Latviešu identitātes fonds"

Mērķi: Sabiedriskā labuma darbība - labdarība;

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Tīraines iela 11 - 4
Kontaktpersona: Treimane Laura
Tālrunis: +371 26305029
E-pasts: treimanis.andris@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsFilantropijas starpniecība un brīvprātīgā darba veicināšanamarupes-novads nvo-dbfilantropijas-starpnieciba-un-brivpratiga-darba-veicinasana
"Latvijas amatieru boulinga asociācija"

Mērķi: attīstīt un popularizēt boulingu kā sporta veidu Latvijā;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Spilve, Riekstu iela 24
Kontaktpersona: Maslova Karīna
Tālrunis: +371 20092131
E-pasts: karina.lababowling@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"LATVIJAS AŠIHARA KARATĒ FEDERĀCIJA"

Mērķi: popularizēt un attīstīt Ašihara Karatē Latvijas Republikā, Eiropā un citās valstīs; veicināt sadarbību starp austrumcīņu klubiem un organizācijām; nodrošināt iespēju jebkurai personai nodarboties ar Ašihara Karatē; veicināt sporta attīstību Latvijas Republikā, papildus Ašihara Karatē nodarbībām organizējot arī citu sporta veidu pasākumus; organizēt Ašihara Karatē, kā arī citu sporta veidu sacensības; organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus; organizēt izklaides pasākumus personām, kas sekmīgi nodarbojas ar Ašihara Karatē un citiem sporta veidiem; organizēt dažādus atpūtas, izklaides, izglītojošus, kā arī veselības veicinošus pasākumus; sadarbība ar mācību iestādēm.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Virši, "Vasara 117"
Kontaktpersona: Aripovs Iļja
Tālrunis: +371 29451136
E-pasts: josui@inbox.lv

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Latvijas Aviācijas biedrība"

Mērķi: Veicināt aviācijas nozares attīstību Latvijā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Paleju iela 23A
Kontaktpersona: Saveļjevs Artūrs
Tālrunis: +371 29165222
E-pasts: arturs.saveljevs@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"LATVIJAS BENDIJA FEDERĀCIJA"

Mērķi: Saskaņojot ar Biedrības biedru darbību, darbojoties hokeja uz ledus ar bumbiņu attīstībai un augstu rezultātu sasniegšanai hokejā bez peļņas gūšanas nolūka un rakstura;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Gaujas iela 47 - 29
Kontaktpersona: Banada Andrejs
Tālrunis:
E-pasts: lockout@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.bandy.lv/

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Latvijas dzinējsuņu klubs"

Mērķi: Attīstīt un popularizēt Latvijas dzinējsuņa tīršķirnes suņkopību Latvijā

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., "Vidzemnieki"
Kontaktpersona: Remess Aigars
Tālrunis: +371 26333400
E-pasts: inga.madona@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Latvijas dzīvnieku asistētās terapijas asociācija"

Mērķi: 1.Sekmēt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītu dzīvnieku asistētās terapijas un dzīvnieku asistēto pedagoģisko risinājumu ieviešanu pedagoģiskajā un terapeitiskajā darbā.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Smiltnieku iela 1
Kontaktpersona: Gehtmane-Hofmane Ilona
Tālrunis:
E-pasts: ilonagh@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
"LATVIJAS DŽOSUI KARATĒ FEDERĀCIJA"

Mērķi: popularizēt un attīstīt Džosui Karatē Latvijas Republikā un Eiropā;

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Virši, "Vasara 117"
Kontaktpersona: Vasjanovs Vitālijs
Tālrunis: +371 29451136
E-pasts: josui@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Latvijas Etnokultūras centrs"

Mērķi: veikt un veicināt vēstures un kultūras izpēti, apzināšanu un tās pieejamību Latvijā;

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Pionieru iela 72
Kontaktpersona: Bobinskis Filips
Tālrunis:
E-pasts: rikoyota@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsKultūra un atpūtaolaines-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Latvijas Golfa federācija"

Mērķi: vadīt un koordinēt darbu golfa sporta veidā;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 22
Kontaktpersona: Puče Santa
Tālrunis:
E-pasts: sanitad@inz.lv
Mājas lapa: http://www.golfs.lv

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome"

Mērķi: 1.Sniegt profesionālu un uzticamu vērtējumu pilsētvidei un būvēm, izceļot objektīvi kvalitatīvākos un ilgtspējīgākos būvju un pilsētvides organizatoriskās struktūras paraugus;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Kontaktpersona: Žvīgurs Mārtiņš
Tālrunis: +371 29436380
E-pasts: indra.meija@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsTiesiskums un interešu aizstāvībamarupes-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
"LATVIJAS INLINE HOKEJA CENTRS"

Mērķi: Veicināt inline hokeja attīstību un labu rezutātu sasniegšanu Latvijā bez peļņas gūšanas nolūka un rakstura.

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 21 - 43
Kontaktpersona: Lokmane Evija
Tālrunis:
E-pasts: andra555@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"LATVIJAS INOVATĪVĀS MEDICĪNAS FONDS"

Mērķi: Konsolidēt Fonda biedru vai caur atbalstītājiem un sadarbības partneriem iegūtos finansu līdzekļus un mantu. Iegūtie līdzekļi, manta un intelektuālais potenciāls izlietojams inovatīvās medicīnas, zinātnes un tehnoloģiju, kā arī infrastruktūras atbalsta

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 6A
Kontaktpersona: Treigute Jana
Tālrunis: +371 26322454
E-pasts: helenac@stradini.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
"Latvijas invalīdu jāšanas federācija"

Mērķi: Invalīdu terapeitiskās jāšanas (reitterapijas) un invalīdu jāšanas sporta nodarbības pieaugušajiem un bērniem.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Vecozolu iela 100
Kontaktpersona: Tikhomirova Daria
Tālrunis: +371 29277923
E-pasts: d.tihomirova@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Latvijas Juridiskās psiholoģijas asociācija"

Mērķi: Veicināt juridiskās psiholoģijas kā zinātnes un prakses attīstību Latvijā, sekmēt juridisko psihologu sniegtās palīdzības iedzīvotājiem kvalitāti, sekmēt tiesu psiholoģisko ekspertīžu kvalitāti un veicināt kvalitatīvu tiesu psiholoģijas ekspertu darbību,

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Brīvkalni, Kalna iela 14
Kontaktpersona: Jansone Ilze
Tālrunis: +371 29398080
E-pasts: ingalubane@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"Latvijas karsēju sporta federācija"

Mērķi: Attīstīt karsēju sportu Latvijā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Kurpnieku iela 13
Kontaktpersona: Kūma Katrīna
Tālrunis: +371 26575750
E-pasts: katrina.dimitre@gmail.com
Mājas lapa: http://karseji.lv

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Latvijas Mājdzemdību ģimeņu apvienība"

Mērķi: Apvienot mājdzemdību ģimenes un atbalstītājus Latvijā.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Bebru iela 19 - 2
Kontaktpersona: Andruse-Pozdņakova Linda
Tālrunis: +371 26307715
E-pasts: majdzemdibas@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsVeselībamarupes-novads nvo-dbveseliba
"Latvijas Medību trofeju vērtēšanas nacionālā komisija"

Mērķi: popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu;

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Ozolu iela 49
Kontaktpersona: Baumanis Jānis
Tālrunis: +371 29134657
E-pasts: jbaumanis@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
"Latvijas Neirofiziologu biedrība"

Mērķi: veicināt neirofizioloģijas nozares attīstību Latvijas Republikā; attīstīt sadarbību neirofizioloģijas jomā ar visām struktūrvienībā un biedrībām Latvijā un ārpus Latvijas; strādāt ciešā sadarbībā ar Latvijas Neirologu biedrībām; veicināt neirologu un neirofiziologu zināšanu pilnveidošanu sadarbībā ar profesionālās kvalifikācijas celšanas institūcijām un sabiedriskām organizācijām; organizēt neirofizioloģijas zinātniski-praktiskos pasākumus, konferences, sanāksmes, seminārus profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai. 

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Trenči, Laivu iela 4
Kontaktpersona: Zimaiša Ieva

Mārupes novadsVeselībamarupes-novads nvo-dbveseliba
"Latvijas Profesionālā boksa federācija"

Mērķi: boksa popularizācija un attīstīšana;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Stacijas iela 44 - 6
Kontaktpersona: Bodņa Vjačeslavs
Tālrunis: +371 28444557
E-pasts: proboxing@proboxing.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"LATVIJAS SCIROCCO KLUBS"

Mērķi: popularizēt vw scirocco un vw corrado markas automašīnas, kā arī saglabāt un restaurēt antīkas un retas vw scirocco un vw corrado markas automašīnas, sniegt konsultācijas par ekspluatāciju un restaurāciju to īpašniekiem

Adrese: Olaines nov., Olaine, Stacijas iela 44 - 42
Kontaktpersona: Spārbergs Ilgmārs
Tālrunis: +371 26198360
E-pasts: viktorija@scirocco.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Latvijas Sociālās trauksmes asociācija"

Mērķi: 1.Ieviest un īstenot atbalsta programmas personām ar sociālās trauksmes (sociālās fobijas) izraisītiem traucējumiem.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Smiltnieku iela 1
Kontaktpersona: Gehtmane-Hofmane Ilona
Tālrunis:
E-pasts: ilonagh@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsVeselībamarupes-novads nvo-dbveseliba
"Latvijas Veselības un Sporta Asociācija"

Mērķi: apvienot pieaugušus, bērnus, sporta un medicīnas darbiniekus un citus cilvēkus kopīgā darbībā;

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Viršu iela 12 - 58
Kontaktpersona: Ķuze Anete
Tālrunis: +371 27065532
E-pasts: latinina_n@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Latvijas Veterānu svarbumbu celšanas asociācija"

Mērķi: Popularizēt svarbumbu celšanas sporta veidu Latvijā, sekmēt biedru un pārējo sportistu garīgu, fizisku attīstību un veicināt veselīgu dzīves veidu.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Vīkuļi, "Vēzīši"
Kontaktpersona: Veispals Edmunds
Tālrunis: +371 26893976
E-pasts: heraakls@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"LETIAD"

Mērķi: Lai attīstītu un uzlabotu ekonomiskās attiecības starp Latviju un Turciju;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Kabiles iela 61 - 4
Kontaktpersona: Inan Abdo
Tālrunis: +371 26048958
E-pasts: fikom@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsStarptautiskās aktivitātesmarupes-novads nvo-dbstarptautiskas-aktivitates
"Liepezers"

Mērķi: apvienot visus ciemata "Liepezers", Babītes pagastā, Rīgas rajonā, nekustamo īpašumu īpašniekus biedrībā, lai nodrošinātu ciemata koplietošanas teritorijas pienācīgu pārvaldīšanu, slēgt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus,

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Mežāres, Liepziedu iela 3
Kontaktpersona: Bikše Raitis
Tālrunis: +371 26808183
E-pasts: aija.kuceruka@balance.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"LILIJU 10"

Mērķi: nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; apkārtējās vides sakārtošana.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Liliju iela 10 - 3
Kontaktpersona: Šēra Iremina
Tālrunis: +371 29348206
E-pasts: ingunasem@gmail.com

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"M. K. HR MOTOSPORTS"

Mērķi: popularizēt motosportu;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 9 - 2
Kontaktpersona: Blaus Mārtiņš
Tālrunis: +371 29133581
E-pasts: fdg@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Mad Racing Club"

Mērķi: Sporta interesentu apvienošana sporta komandās kopīgai sporta organizēšanai, treniņiem, atbalstītāju un sponsoru piesaistīšanai;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 13 - 16
Kontaktpersona: Lubgāns Raitis
Tālrunis: +371 29516853
E-pasts: raitis.lubgans@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Māk-onis"

Mērķi: Popularizēt neformālo izglītību jaunatnes jomā Olaines novadā

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 31
Kontaktpersona: Pētersons Artūrs
Tālrunis: +371 28835009
E-pasts: biedriba.makonis@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsJaunatnes organizācijas un organizācijas kas strādā ar jauniešiemolaines-novads nvo-dbjaunatnes-organizacijas-un-organizacijas-kas-strada-ar-jauniesiem
"MANS CIEMATS"

Mērķi: veicināt un īstenot vienotas prakses izveidi un ieviešanu dzīvojamo ciematu apsaimniekošanā un uzturēšanā Latvijas Republikas teritorijā, saglabājot, aizsargājot un uzlabojot vides kvalitāti un sadzīves apstākļus jaunizveidotajos un jaunizveidojamos

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Mežāres, Kālavu iela 3
Kontaktpersona: Voitiloviča Daina
Tālrunis: +371 26808183
E-pasts: aija.kuceruka@balance.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Mārupes Dāmu klubiņš"

Mērķi: Rīkot labdarības pasākumus. Iesaistīties sociālo problēmu risināšanā. Pilnveidojoties, organizēt izglītojošus pasākumus.

Adrese: Mārupes nov., "Vītoli"
Kontaktpersona: Karlāne Baiba
Tālrunis: +371 29227240
E-pasts: dzintra.klintsone@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsTiesiskums un interešu aizstāvībamarupes-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
"Mārupes jaunā centra attīstībai"

Mērķi: Veicināt plānveidīgu Mārupes novadā esošā Bieriņu purva un citu teritoriju attīstību;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Amatas iela 2A
Kontaktpersona: Vanders Mārcis
Tālrunis: +371 29156917
E-pasts: marcis.vanders@yahoo.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"MĀRUPES MELIORĀCIJAS BIEDRĪBA"

Mērķi: Sekmēt zemes meliorācijas un ar to saistīto nozaru zinātnisko un tehnisko attīstību; popularizēt meliorācijas nozīmīgumu zemes auglības celšanā un dabas resursu ilgtspējas izmantošanā; veikt organizatorisko un praktisko darbu, lai saglabātu un

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 29
Kontaktpersona: Miķelsons Jānis Paulis
Tālrunis: +371 28349455
E-pasts: juans@ml.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
"Mārupes radošā laboratorija"

Mērķi: Apvienot bērnus, jauniešus un pieaugušos radošā darbībā;

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Tīraines iela 19C
Kontaktpersona: Pamovska Evija
Tālrunis: +371 29724715
E-pasts: pamovska@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Mārupes skeitparks"

Mērķi: Iesaistīt bērnus, jauniešus, un viņu vecākus aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta daudzveidību un izglītošanu, kas veicina sporta meistarības izaugsmi.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 18 - 33
Kontaktpersona: Norkuss Dagnis
Tālrunis: +371 29949440
E-pasts: dagnis76@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Mārupītes gatve 3"

Mērķi: Nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehnikās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mārupītes gatve 3 - 15
Kontaktpersona: Kaparšmits Vladimirs
Tālrunis: +371 28361841
E-pasts: livija.stala@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Mārupītes gatve 4"

Mērķi: Nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mārupītes gatve 4 - 11
Kontaktpersona: Gržibovska Olga
Tālrunis: +371 29696204
E-pasts: unciklet@dva.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Mazcenu 9"

Mērķi: Nodrošināt Jaunmārupes Mazcenu alejas 9 daudzdzīvokļu mājas efektīvu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ekonomisku tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī risināt citas Biedrības biedru

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 9 - 11
Kontaktpersona: Bušs Jānis
Tālrunis: +371 28621533
E-pasts: gramatvediba.ns@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Mazcenu aleja 11"

Mērķi: nodrošināt tās pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrībaas biedru

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 11 - 7
Kontaktpersona: Kriškalns Viesturs
Tālrunis: +371 29467672
E-pasts: viesturs.kriskalns@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Meditation centr VIHARA"

Mērķi: Iespieddarbu par austrumu filozofiju izdošana;

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, "Rīts 256"
Kontaktpersona: Putniņa Jeļena
Tālrunis: +371 29459877
E-pasts: plen@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsVeselībaolaines-novads nvo-dbveseliba
"Mednieku un makšķernieku kopa "Olaine""

Mērķi: Mednieku un makšķernieku kvalifikācijas celšana;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 7 - 52
Kontaktpersona: Trubačs Aleksandrs
Tālrunis: +371 26319407
E-pasts: mmkolaine@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsVides un dzīvnieku aizsardzībaolaines-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
"Melnsila attīstībai"

Mērķi: Veicināt Melnsila un Tormeļu pils izpētes darbus;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Priežciems, Annas Sakses iela 1A - 1
Kontaktpersona: Lagzdiņa Anna
Tālrunis: +371 29780022
E-pasts: anna.lagzdina@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Mēs - Ilūkstes jauniešiem"

Mērķi: Veicināt jauniešu izpratni par nākotnes profesijas un tālāku studiju izvēles iespējām;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Lielā iela 121
Kontaktpersona: Gavrilovs Andrejs
Tālrunis: +371 29565720
E-pasts: lp@lpl.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsJaunatnes organizācijas un organizācijas kas strādā ar jauniešiemmarupes-novads nvo-dbjaunatnes-organizacijas-un-organizacijas-kas-strada-ar-jauniesiem
"Meža iela 9"

Mērķi: Nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu ar mērķi celt dzīvojamās mājas apsaimniekošanas kvalitāti.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Meža iela 9 - 49
Kontaktpersona: Matjušenoka Olga
Tālrunis: +371 29843605
E-pasts: marina.mihalkevica@rezeknesnovads.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsAttīstība un mājokļu apgādeolaines-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Mežmalas"

Mērķi: pārstāvēt Biedrības biedru kā ciema iedzīvotāju t.sk. dzīvojamo māju īpašnieku intereses jautājumos, kas attiecās uz:

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Spilve, Gravu iela 12B
Kontaktpersona: Bogdanova Marianna
Tālrunis: +371 29209248
E-pasts: alisa.fila@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Miķeļa 15"

Mērķi: Biedrības mērķis ir nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Mārupē, Miķeļa ielā 15, koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju atbilstoši šādiem uzdevumiem:

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Miķeļa iela 15 - 2
Kontaktpersona: Vorobjovs Aleksandrs
Tālrunis: +371 26300931
E-pasts: jansone.jana@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Mīlestība. Labestība. Rūpes."

Mērķi: Likumprojektu ierosināšana, kas skar skolēnu un studentu intereses;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 12 - 1
Kontaktpersona: Pfeifle Tatjana
Tālrunis: +371 29993065
E-pasts: dietologija@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Miljons ideju"

Mērķi: Ar projektu palīdzību veicināt Mārupes novadā, kā arī citur Latvijā dzīvojošu jauniešu vēlmi iesaistīties un līdzdarboties sociāli atbildīgas, uz mūžizglītību vērstas, aktīvas pilsoniskas sabiedrības veidošanā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Lielā iela 81
Kontaktpersona: Rostokins Artūrs
Tālrunis: +371 22017179
E-pasts: arturs.rostokins@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsJaunatnes organizācijas un organizācijas kas strādā ar jauniešiemmarupes-novads nvo-dbjaunatnes-organizacijas-un-organizacijas-kas-strada-ar-jauniesiem
"Mūsu DABA"

Mērķi: Biedrības virsmērķis:

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Lapsas, Caunu iela 29
Kontaktpersona: Lagūna Linda
Tālrunis: +371 26017398
E-pasts: linda.laguna85@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
"Neformālās izglītības atbalsta fonds"

Mērķi: Atbalstīt un veicināt bērnu un jauniešu iniciatīvas, attīstīt un pilnveidot jaunas pedagoģiskā darba metodes, radīt labvēlīgus apstākļus intelektuālajai un radošai attīstībai.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Kalmes, Kalmes iela 9
Kontaktpersona: Lūsis Oskars
Tālrunis: +371 26403676
E-pasts: oskars.l@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsPētniecība un izglītībaolaines-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"Neformālās izglītības un interešu centrs "Saulespuķe""

Mērķi: Neformālās izglītības veicināšana Latvijas sabiedrībā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Paleju iela 16
Kontaktpersona: Vēvere Sigita
Tālrunis: +371 29440021
E-pasts: bba.saulespuke@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"New Generation of Music Management"

Mērķi: Muzikālu projektu popularizēšana;

Adrese: Mārupes nov., "Riekstiņi"
Kontaktpersona: Vazne Inta
Tālrunis: +371 27416197
E-pasts: inta.vazne@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsPlašsaziņas līdzekļi un komunikācija  marupes-novads nvo-dbplassazinas-lidzekli-un-komunikacija
"Nodibinājums "TABITAS MĀJA""

Mērķi: Izveidot Rehabilitācijas centru "Tabitas māja";

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Laimdotas iela 10
Kontaktpersona: Krauze Zigrīda
Tālrunis: +371 29196156
E-pasts: zane.sp@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSociālā atbalsta pasākumi personām marupes-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
"NODIBINĀJUMS BABĪTES RADOŠĀ DARBNĪCA"

Mērķi: izveidot izstāžu zāli/darbnīcu;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Dzilnuciems, "Zvirgzdi"
Kontaktpersona: Skrebelis Indulis
Tālrunis: +371 29141892
E-pasts: ilze.dzilnuciems@gmail.com
Mājas lapa: http://www.babitesnovads.lv

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Nodibinājums DK projekti"

Mērķi: Organizēt sociālus, kultūras un sporta projektus;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Sīpeles iela 4A
Kontaktpersona: Mičulis Kārlis
Tālrunis: +371 26835181
E-pasts: dana.tjurina@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Nodibinājums Mākslas Māja"

Mērķi: sekmēt kultūras un mākslas pieejamību nodibinājuma darbības teritorijā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Tēraudu iela 20
Kontaktpersona: Lesniece Agita
Tālrunis: +371 29486822
E-pasts: a.isacenkova@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Nodibinājums Pērkons un Māra"

Mērķi: cilvēka gara, dvēseles, apziņas vienotības, izaugsmes un attīstības veicināšana; ekoloģiskas un harmoniskas vides un dzīves telpas veidošana, ekoloģiskas apziņas un domāšanas attīstība, cilvēka dzīve saskaņā ar dabu un tās ritmiem; veselīga dzīves veida un ķermeņu uzturēšanas nosacījumu popularizēšana. 

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 7 - 12
Kontaktpersona: Svetcova Kristīne
Tālrunis: +371 29819766
E-pasts: bdmb1991@inbox.lv
Mājas lapa: http://bdmb.ucoz.com/

Olaines novadsVeselībaolaines-novads nvo-dbveseliba
"Nodibinājums Tautas deju kolektīvs "Kaspīne""

Mērķi: dot ikvienam iespēju radošai pašizaugsmei un spēju izkopšanai kustību, deju un skatuves kultūras jomā;veidot izpratni par Latvijas kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanu, kopšanu un attīstību;popularizēt un nest Babītes novada vārdu, veidojot kultūras

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 2-1
Kontaktpersona: Veide Dace
Tālrunis:
E-pasts:
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Ola un Ota"

Mērķi: 1.Organizēt pulciņus, nometnes, kursus, meistarklases, konkursus un citus pasākumus bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kas vērsti uz viņu izglītošanu un attīstību vizuālās mākslas jomā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mārupītes gatve 54
Kontaktpersona: Valtere Inese
Tālrunis: +371 29857620
E-pasts: jolanta.grosberga@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Olaines panaceja"

Mērķi: Veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, mazināt bezdarbu novada teritorijā atbilstoši Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.-2030.gadam un Olaines novada attīstības programmai 2014.-2020.gadam; veicināt Olaines industriālās zonas

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 31
Kontaktpersona: Mihailovs Eduards
Tālrunis: +371 28392525
E-pasts: Zolton337@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas olaines-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
"Olaines Sporta Fans"

Mērķi: Veidot kulturālu līdzjutēju sabiedrību;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 1 - 52
Kontaktpersona: Šlikova Žanna
Tālrunis: +371 26132030
E-pasts: olimpiada7@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Par plānveida ekonomiku"

Mērķi: Plānveida ekonomikas popularizēšanas veicināšana

Adrese: Mārupes nov., Skulte, Skultes iela 14 - 59
Kontaktpersona: Čubukovs Dmitrijs
Tālrunis: +371 22113439
E-pasts: dmitrij.chubukov@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"PAR ZAĻU PIERĪGU!"

Mērķi: 1.Dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas urbanizētā vidē teorētisko un praktisko risinājumu izstrādāšana;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Krones iela 20
Kontaktpersona: Zariņš Andris
Tālrunis: +371 26537998
E-pasts: parzalu@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
"Parka māja Upes ielā"

Mērķi: kultūrvēsturiskā pieminekļa saglabāšana un uzturēšana; parka kultūras dzīves attīstīšana; sabiedrisko pasākumu veicināšana; vides uzlabošana, sakopšana.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Pērses iela 4
Kontaktpersona: Ločmelis Toms

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Pārolaines attīstībai"

Mērķi: izstrādāt un realizēt stratēģiju/iekšējās kārtības noteikumus vai citus dokumentus Pārolaines ciema apsaimniekošanai un attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus; veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos Olaines novada teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti Pārolaines ciemā un Olaines novadā, sadarboties ar valsts, pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu Olaines novada attīstību, rosinot sabiedrību meklēt jaunus risinājumus; veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu; veicināt sadarbību un integrāciju starp dažādām sabiedrības, kopienu grupām; iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus; harmoniskas ģimenes tradīciju kopšana un popularizēšana, dzīves kvalitātes uzlabošana, sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts, pieredzes apmaiņa, sadarbība ar citām organizācijām un iestādēm, Olaines novada kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana, novada kultūras tradīciju apzināšana, bērnu un jauniešu izglītojošo pasākumu organizēšana, vides, kultūrmantojuma un vēsturisko objektu apzināšana, sakopšana un labiekārtošana, kultūrvides kopšana un saglabāšana, aktīvas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Pārolaine, Indrānu iela 5
Kontaktpersona: Krūmiņš Andris
Tālrunis: +371 22337771
E-pasts: inese.apine@gmail.com

Olaines novadsKultūra un atpūtaolaines-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"ParSirdi.lv"

Mērķi: satuvināt sirds un asinsvadu slimību pacientus un viņu ģimenes locekļus sirds veselības stiprināšanai;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Kabiles iela 67 - 1
Kontaktpersona: Rudzīte Marta
Tālrunis: +371 26333830
E-pasts: janis@gramesal.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsVeselībamarupes-novads nvo-dbveseliba
"Pasaku terapeitu asociācija"

Mērķi: organizēt un vadīt lekcijas, seminārus, konferences, festivālus par bērnu audzināšanu un ģimenes stiprināšanu; veicināt pasaku terapijas attīstību Latvijā.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Gaujas iela 49 - 52
Kontaktpersona: Kilupe Ksenija

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"Pēc ugunsgrēka"

Mērķi: Palīdzība pēc ugunsgrēka, ugunsdzēsības pasākumu nodrošināšana un iedzīvotāju izglītošana ugunsdrošības jautājumos Rīgā, Jaunolainē.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Velgas iela 6 - 1
Kontaktpersona: Hroļenko Artūrs
Tālrunis:
E-pasts: gramatvediba@lighthouse.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsBrīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijasolaines-novads nvo-dbbrivpratigo-ugunsdzeseju-organizacijas
"Personības attīstības konsultāciju centrs"

Mērķi: 1.Palīdzēt cilvēkiem iepazīt savu individualitāti un identitāti, mācīties pieņemt to, attīstīt un dzīvot saskaņā ar to:

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Lielā iela 19 k-1 - 12B
Kontaktpersona: Ķirķe Vija
Tālrunis: +371 29403828
E-pasts: vija.kirke@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsVeselībamarupes-novads nvo-dbveseliba
"Pierīgas partnerība"

Mērķi: Ar savu darbību veicināt Babītes, Olaines un Mārupes novadu teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 33/3
Kontaktpersona: Lukjanceva Alīna
Tālrunis:
E-pasts: nadina.millere@pierigaspartneriba.lv
Mājas lapa: https://www.pierigaspartneriba.lv

Mārupes novadsTiesiskums un interešu aizstāvībamarupes-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
"Pīlādzis"

Mērķi: Biedrības biedru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana, materiālās un garīgās labklājības veicināšana un iesaistīšanās sabiedrības darbības procesos pagastā, novadā valstī.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Meža iela 2
Kontaktpersona: Konošonoka Ausma
Tālrunis: +371 28209466
E-pasts: ausma_konosonoka@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsKultūra un atpūtaolaines-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"PIRTNIEKU ĢILDE"

Mērķi: Sadarboties ar dažādām valsts un nevalstiskām organizācijām, izglītības iestādēm, sabiedrībām, savienībām utml. Latvijā un ārvalstīs veicināt pirtnieku profesionālo darbību;

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mežrozīšu iela 3
Kontaktpersona: Beļajevs Daņils
Tālrunis: +371 26524157
E-pasts: dzirnavu41@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
"Pludmales tirgotāju asociācija"

Mērķi: Biedru interešu pārstāvība Jūrmalas un valsts pārvaldes orgānos, attiecībās ar citām juridiskām personām, organizācijām un to apvienībām kā Latvijas Republikā, tā arī ārzemēs, abpusējas sadarbības veicināšana un stiprināšana;

Adrese: Babītes nov., Salas pag., Gātciems, "Oši"
Kontaktpersona: Bulateckis Rihards
Tālrunis:
E-pasts:
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
"Polderu zemes īpašnieku apvienība"

Mērķi: Ķemeru Nacionālā parka teritorijā ietilpstošās zemes īpašnieku pārstāvniecība valsts, Eiropas Savienības un privātajās institūcijās.

Adrese: Babītes nov., Salas pag., Spuņciems, Sila iela 13
Kontaktpersona: Jākobsone Sabīne
Tālrunis: +371 67973470
E-pasts: inese.babra@llkc.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
"Politikas un ekonomikas izpētes centrs"

Mērķi: Veikt politisko un ekonomisko un ar to saistīto jautājumu pētniecību;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Ventas iela 22
Kontaktpersona: Urtāns Gatis
Tālrunis: +371 26463620
E-pasts: biedribapeic@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"PRIEŽVIDI"

Mērķi: nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas

Adrese: Babītes nov., Salas pag., Spuņciems, "Priežvidi" - 16
Kontaktpersona: Kasatkina Žanna
Tālrunis: +371 26512481
E-pasts: acclv@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Prioritāte"

Mērķi: Popularizēt sporta veidu futbolu;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Ābolu iela 8
Kontaktpersona: Žodziņš Kristaps
Tālrunis:
E-pasts: kjirsis51@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Privātās partnerības apvienība"

Mērķi: Veikt būtisku un ievērojamu labumu sabiedrībai paaugstinot tās konkurētspēju, veicināt privātā sektora sadarbību, valsts sociāli ekonomisko izaugsmi, izglītības un zinātnes attīstību, tādējādi attīstot pilsonisku sabiedrību Latvijas Republikā.

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 8 - 24
Kontaktpersona: Ozoliņa Baiba
Tālrunis: +371 26378706
E-pasts: baiba@eif.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsTiesiskums un interešu aizstāvībamarupes-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
"Privātmāju ciemats "Dižbārdi""

Mērķi: Rīgas rajona, Babītes pagastā esošā privātmāju ciemata "Dižbārdi'', turpmāk tekstā - Ciemats, kas ir izveidots uz zemesgabala "Dižbārdi"(kadastra Nr. 8048 001 0065), pamatojoties uz Babītes pagasta padomes 17.03.2004. apstiprināto detālplānojumu, tajā

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Mežāres, Vāveru iela 1
Kontaktpersona: Gapčenko Sergejs
Tālrunis: +371 26588388
E-pasts: sergei@oleinikov.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Privātmāju ciemats "Gundegas"" , Biedrība

Mērķi: 1.Noteikt visiem teritorijas iedzīvotājiem vienādus standartus kopjot, uzturot un rūpējoties par ciemata teritoriju un tā apkārtni;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Mežāres, Gundegu iela 23
Kontaktpersona: Birze Stella
Tālrunis: +371 29151656
E-pasts: stella.birze@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Profesionālo kouču asociācija"

Mērķi: Attīstīt un izplatīt koučingu;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Liliju iela 93
Kontaktpersona: Golubeva Kristīne Joanna
Tālrunis: +371 26554216
E-pasts: vineta.sp@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"Pumpiņciems"

Mērķi: sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tautastradīcijas, nacionālo identitāti un latvisko dzīves veidu;

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Cidoniju iela 27
Kontaktpersona: Kikasis Ivars
Tālrunis: +371 29112817
E-pasts: dace.pilate@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"PŪPE"

Mērķi: Vākt un pētīt dažādos arhīvos, muzejos un pie privātpersonām esošos materiālus par Babītes ciema un pagasta kultūrvēsturisko mantojumu, teritorijas vēsturi, attīstības gaitu, dabas un cilvēku radītajām vērtībām, savas dzimtas un novada saknēm;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Babīte, "Smilgas 2"
Kontaktpersona: Orlovskis Arturs
Tālrunis: +371 26463563
E-pasts: elita.henina@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"RADIOTEHNIKA/Biolar"

Mērķi: Izveidot augstas klases Biedrību, kas veicinātu volejbola attīstību Latvijā. Uz Biedrības bāzes izveidot augstas klases vīriešu volejbola komandu, kas varētu veiksmīgi spēlēt gan republikas, gan starptautiskā līmenī, tādējādi veicinot komandas un

Adrese: Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 3
Kontaktpersona: Daņilko Pāvels
Tālrunis: +371 67964105
E-pasts: gramatvediba@biolar.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Radošā Apvienība Asums"

Mērķi: Latvijas un ārvalstu personu un organizāciju, kas saistītas ar radošu darbību (fotomākslu, glezniecību, literatūru u.c.) apvienošana daudzpusīgai, radošai sadarbībai un profesionālā līmeņa celšanai.

Adrese: Mārupes nov., Skulte, Skultes iela 13 - 19
Kontaktpersona: Cimermane Katrīna
Tālrunis: +371 26010150
E-pasts: asums.riga@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsStarptautiskās aktivitātesmarupes-novads nvo-dbstarptautiskas-aktivitates
"Radošais Laiks"

Mērķi: Izveidot mākslas un interešu izglītības centru, kas ietvers arī mūžizglītību;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Babīte, Smilšu iela 9
Kontaktpersona: Vansoviča Elita
Tālrunis: +371 26488735
E-pasts: radosaislaiks@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"Radošais Virpulis"

Mērķi: Atbalstīt bērnu un jauniešu iniciatīvas

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mārupītes gatve 54
Kontaktpersona: Valaine Evita
Tālrunis: +371 29606513
E-pasts: evita.valaine@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Raiņa un Aspazijas biedrība"

Mērķi: Saglabāt un nostiprināt Raiņa un Aspazijas personību un viņu radītā literārā mantojuma atpazīstamību sabiedrībā.

Adrese: Mārupes nov., "Laimoņmuiža"
Kontaktpersona: Rozenberga Zanda
Tālrunis: +371 26455614
E-pasts: zanda.rozenberga@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"RAKSTI"

Mērķi: Tradicionālās kultūras pasākumu, gadskārtu svinību, ģimenes godu un citu svētku pētīšana, vadīšana un organizēšana.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Gruntes iela 4 - 1
Kontaktpersona: Kleperis Jānis
Tālrunis:
E-pasts: ieva.sterna@funns.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"RedPaddleCO SUP airēšanas klubs"

Mērķi: Apvienot līdzīgi domājošus SUP sporta un dzīvesveida piekritējus;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Ozolzīļu iela 1 - 1
Kontaktpersona: Īvāns Jurģis
Tālrunis: +371 29586294
E-pasts: jurgisivans@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"RIGA CHESS CLUB"

Mērķi: Šaha attīstība un popularizēšana Latvijā un Eiropā;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 2A - 14/15
Kontaktpersona: Smorodinskis Igors
Tālrunis: +371 29496656
E-pasts: selena@vgk.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Rīgas 12"

Mērķi: Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Piņķi, Rīgas ielā 12, koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju atbilstoši sekojošiem uzdevumiem:

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 12 - 44
Kontaktpersona: Urme Valentīna
Tālrunis: +371 29498303
E-pasts: gints.ivanovs@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Rīgas 13"

Mērķi: veikt Biedrības valdījumā nodoto dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu organizēšanu;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 13 - 20
Kontaktpersona: Lubgāns Raitis
Tālrunis: +371 28233242
E-pasts: bs.gramatvede@dot.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Rīgas Informācijas Tehnoloģiju Parks"

Mērķi: lielākās un modernākās kopstrādes telpas un citas to papildinošas "sharing economy'' infrastruktūras radīšana Baltijā IT nozares un citu augsto tehnoloģiju pārstāvju sinerģijai, lai radītu IT produktus ar augstu pievienoto vērtību un veicinātu Latvijas IKP izrāvienu.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Babīte, Rožu iela 2 - 33
Kontaktpersona: Viņķis Jānis

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Rīgas skvoša spēlētāju klubs"

Mērķi: Skvoša kā sporta un aktīva dzīvesveida popularizēšana Rīgas pilsētas iedzīvotāju vidu;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Bebru iela 32A
Kontaktpersona: Solovjovs Oļegs
Tālrunis: +371 29433030
E-pasts: oleg3030@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Rožu-2"

Mērķi: nodrošināt mājas Rožu ielā 2, Babītes pagastā pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību,kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Babīte, Rožu iela 2 - 4
Kontaktpersona: Bagdonas Vladislavas
Tālrunis: +371 29199917
E-pasts: bpro@cg.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Sabiedrības atbalsta biedrība MZL"

Mērķi: Demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšana un veicināšana;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Sēbruciems, "Minči"
Kontaktpersona: Šakars Valdis
Tālrunis: 37 129 428 394,00
E-pasts: energy@avk-energy.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"Sabiedrības atbalsta biedrība MZL"

Mērķi: demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšana un veicināšana; bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Sēbruciems, "Minči"
Kontaktpersona: Šakars Valdis
Tālrunis: +371 29428394
E-pasts: energy@avk-energy.lv

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"Sabiedrības integrācijas un juridiskās palīdzības sniegšanas biedrība"

Mērķi: Veicināt sabiedrības integrāciju politiskajā, sociālajā, izglītības, kultūras u.c. cilvēka dzīves jomās;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltiņu iela 30
Kontaktpersona: Jurkjāns Juris
Tālrunis: +371 29282023
E-pasts: jurkjans@hotmail.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsTiesiskums un interešu aizstāvībamarupes-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
"SAKARNIEKS"

Mērķi: Augļkopības un puķkopības attīstības veicināšana, organizācijas biedru savstarpējās palīdzības sniegšana šajā jomā.

Adrese: Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 20 - 18
Kontaktpersona: Meišele Oksana
Tālrunis: +371 29582350
E-pasts: sakarnieks4@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsKultūra un atpūtaolaines-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Saliena Golf Club"

Mērķi: attīstot golfa spēlēšanas tradīcijas, augstā un konkurētspējīgā līmenī veicināt sportisku dzīvesveidu; veicināt golfa popularitāti un nozīmīgumu; radīt labvēlīgus apstākļus sportošanai un brīvā laika pavadīšanai.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., "Golfa laukums"
Kontaktpersona: Lūse Laima
Tālrunis:
E-pasts: laima.luse@gmail.com
Mājas lapa: http://www.saliena.com

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Salienas iedzīvotāju biedrība"

Mērķi: palīdzēt Salienas ciemata iedzīvotājiem aizstāvēt iedzīvotāju tiesības un intereses; veicināt Salienas ciemata iedzīvotāju savstarpēju komunikāciju; veicināt Salienas ciemata iedzīvotāju komunikāciju ar apsaimniekošanas kompāniju.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Parka iela 9A - 8
Kontaktpersona: Ziediņš Māris

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Saulainā bērnība"

Mērķi: Atbalstīt bērnus ģimenēs, kuru vecāki nonākuši trūkumā vai dzīvo zem reālā iztikas minimuma;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Meiju iela 4
Kontaktpersona: Ivanova Irina
Tālrunis: +371 27404879
E-pasts: irinaivanova16@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSociālā atbalsta pasākumi personām marupes-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
"Sēļu apsaimniekotājs"

Mērķi: Sēļu ciemata privātmāju un dīķa apsaimniekošana.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Sēļu iela 17A
Kontaktpersona: Vēveris Jānis
Tālrunis: +371 29109045
E-pasts: leo.asmanis@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Senioru klubs Fokstrots"

Mērķi: veidot klubu, kas sniedz pakalpojumus biedriem un citiem interesentiem brīvā laika pavadīšanai; organizēt balles deju nodarbības senioriem, kā arī organizēt dažādus atpūtas vakarus; veicināt dažādas aktivitātes, kas dotu iespēju piedalīties aktīvos, mērķtiecīgos kultūras, izglītības un atpūtas pasākumos; organizēt regulārus tradīciju kopšanas, atpūtas un izglītojošus pasākumus. 

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 33 - 7
Kontaktpersona: Šneidere Arta

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"SJOGUNS"

Mērķi: Biedrības darbības mērķis ir popularizēt Džiu-džitsu, Džudo, Karate un citu austrumcīņu sporta veidu.

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Jelgavas ceļš 34 k-2 - 26
Kontaktpersona: Buševs Valentīns
Tālrunis: +371 29564760
E-pasts: valentins.busevs@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Skola mums visiem"

Mērķi: 1.Apvienot vecākus un citus cilvēkus, kuru vērtība ir cilvēka vispusīga fiziskā, garīgā, emocionālā, intelektuālā un sociālā attīstība mūža garumā - no dzimšanas līdz dzīves nogalei, un veidot platformu mūžizglītībai ar devīzi "Skola mums visiem";

Adrese: Mārupes nov., "Draugi"
Kontaktpersona: Zīlniece Dace
Tālrunis: +371 29494388
E-pasts: elina.taurina@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
"Skultes 10"

Mērķi: nodrošināt tās pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu un piemājas teritorijas izmantošanu.

Adrese: Mārupes nov., Skulte, Skultes iela 10 - 4
Kontaktpersona: Tipuka Ivita

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Slokas ielas nams, dzīvokļu īpašnieku biedrība"

Mērķi: Nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 25 - 8
Kontaktpersona: Geikina Margarita
Tālrunis: +371 29295796
E-pasts: rhv.gram@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Sociālo liftu palaišanas centrs"

Mērķi: Veicināt Valsts sociālo politiku visu kategoriju iedzīvotāju sociālās labklājības līmeņa paaugstināšanā, it īpaši, sociāli neaizsargātiem (invalīdiem, bērniem, kuri palikuši bez vecākiem, pensionāriem un citām kategorijām), kas var notikt ar sociālo

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Stūnīši, Gaismas iela 5 - 10
Kontaktpersona: Prokopyeva Elena
Tālrunis: +371 27142997
E-pasts: elena@soclifti.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSociālā atbalsta pasākumi personām olaines-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
"Solvita"

Mērķi: Labdarība;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 3 - 7
Kontaktpersona: Fomina Solvita
Tālrunis: +371 29667703
E-pasts: solvita.biedriba@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsTiesiskums un interešu aizstāvībaolaines-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
"Sporta klubs "Baltic Royal Team""

Mērķi: Jātnieku sporta attīstības veicināšana Latvijā, nodrošinot tam nepieciešamos apstākļus gan organizējot jātnieku apmācību, kvalifikācijas celšanu, un metodisko materiālu sagatavošanu, gan sniedzot praktisku un teorētisku palīdzību biedrības biedriem;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mazā Zemturu iela 1
Kontaktpersona: Bregže Aigars
Tālrunis: +371 22055525
E-pasts: balticroyalteam@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Sporta klubs "Nedzirdīgo boulings""

Mērķi: - nodrošināt sabiedrisko labumu Latvijas sociāli mazaizsargātai grupai- personām ar dzirdes traucējumiem, sekmējot viņu sportiskās aktivitātes un veicinot veselīgu dzīvesveidu;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, "Kaijas"
Kontaktpersona: Lagunovs Vladimirs
Tālrunis: +371 25714795
E-pasts: niaf-klusums@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSociālā atbalsta pasākumi personām marupes-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
"Sporta klubs BABĪTE"

Mērķi: Attīstīt sporta kustību, organizēt sacensības un treniņu procesu;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Centra iela 4
Kontaktpersona: Čentorickis Valdis
Tālrunis:
E-pasts: daiga@dpfinanses.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Sporta Klubs Olaine"

Mērķi: Popularizēt sportisku dzīvesveidu un attīstīt to.

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 28 - 52
Kontaktpersona: Šlikovs Andrejs
Tālrunis: +371 29352398
E-pasts: OLIMPIADA7@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Sporta klubs Virsotne"

Mērķi: iesaistīt regulārās nodarbībās bērnus, jauniešus un pieaugušos, kuri vēlas nodarboties ar kalnu slēpošanas sportu un ar citiem sporta veidiem;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 1C
Kontaktpersona: Zvejniece Jana
Tālrunis: 29119997
E-pasts: jzvejniece@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Sportot"

Mērķi: Veicināt florbola attīstību Latvijā un iesaistīt dažāda vecuma cilvēkus aktīvās sporta nodarbībās.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Lielā iela 64
Kontaktpersona: Jansons Jānis
Tālrunis: +371 26378360
E-pasts: dzintraj2@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"STARPTAUTISKĀ FESTIVĀLU AĢENTŪRA"

Mērķi: Sniegt labumu sabiedrībai, organizējot dažādus starptautiskus festivālus, tai skaitā labdarības festivālus, kuru ienākumi tiktu ziedoti labdarīgiem mērķiem;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Spīdolas iela 13
Kontaktpersona: Grasmanis Ojārs
Tālrunis: +371 67930332
E-pasts: eds@andersonsunspalva.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Starptautiskais budistu fonds Mettabhāvan"

Mērķi: 1. Veicināt mieru, draudzību un harmoniju starp nācijām, novērst sociālos, nacionālos un reliģiskos konfliktus;

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, "Rīts 256"
Kontaktpersona: Zemska Olga
Tālrunis: +371 25731177
E-pasts: olga.gasheva@lindstromgroop.com
Mājas lapa:

Olaines novadsVeselībaolaines-novads nvo-dbveseliba
"Starptautiskais Fonds "MIERA VĒSTNIEKI IRĀKAI""

Mērķi: "Starptautiskais Fonds "MIERA VĒSTNIEKI IRĀKAI"" ir starptautiska nevalstiska, bezpeļņas, humanitāra organizācija.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Ziedleju iela 2
Kontaktpersona: Tohme Harita
Tālrunis: +371 20000017
E-pasts: zalkalni@hotmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsStarptautiskās aktivitātesmarupes-novads nvo-dbstarptautiskas-aktivitates
"StartupLatvia"

Mērķi: Veicināt un atbalstīt jaunsāktu tehnoloģisku uzņēmējdarbības projektu ("start-up") attīstību Latvijā, tai skaitā,

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, "Eriņi"
Kontaktpersona: Beļajevs Deniss
Tālrunis: +371 28375566
E-pasts: deniss.belajevs@gmail.com
Mājas lapa: https://www.crunchbase.com/organization/startup-latvia

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
"Swim to Win"

Mērķi: Iesaistīt bērnus, jauniešus, un viņu vecākus aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un izglītošanu, kas veicina sporta meistarības izaugsmi.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Krones iela 56 - 25
Kontaktpersona: Pavlova Ludmila
Tālrunis: +371 26860917
E-pasts: mila.pavlova@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"TENISA KLUBS SĒĻI"

Mērķi: Tenisa kā sporta veida popularizēšana Latvijā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Sēļu iela 12
Kontaktpersona: Tīss Mikus
Tālrunis: +371 26414410
E-pasts: i.t@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Tīraines 11"

Mērķi: apvienot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus;

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Tīraines iela 11 - 9
Kontaktpersona: Škenderskis Kārlis
Tālrunis: +371 29294698
E-pasts: karlis.skenderskis@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Tirgus partnerība"

Mērķi: veicināt biedru kopīgo ekonomisko interešu efektīvu īstenošanu; nodrošināt tiesiskos, organizatoriskos, tehniskos un citus priekšnosacījumus biedru attīstībai; apvienot Latvijas mazos pārtikas ražotājus un mājražotāju pārstāvēšana Imantas tirgū; piešķirtā finansējuma apjomā izstrādāt un realizēt projektus un programmas, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas un Eiropas Savienības likumdošana vai, kuri ir nepieciešami biedru attīstības veicināšanai. 

Adrese: Mārupes nov., "Mežkungi"
Kontaktpersona: Millers Edijs

Mārupes novadsTiesiskums un interešu aizstāvībamarupes-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
"TP racing team"

Mērķi: Veicināt kartinga kā sporta veida attīstību;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Priežciems, Aspazijas iela 1 - 1
Kontaktpersona: Pakalns Toms
Tālrunis: +371 26599332
E-pasts: iveta.berza@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"TP racing team"

Mērķi: veicināt kartinga kā sporta veida attīstību; organizēt un pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas pasākumus.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Priežciems, Aspazijas iela 1 - 1
Kontaktpersona: Pakalns Toms
Tālrunis: +371 26599332
E-pasts: iveta.berza@inbox.lv

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Uģa Brieža badmintona skola"

Mērķi: Badmintona treniņu, sacensību un nometņu organizēšana;

Adrese: Mārupes nov., Vētras, Cīruļu iela 4 - 1
Kontaktpersona: Briedis Uģis
Tālrunis: +371 29408119
E-pasts: ugis.briedis@rtu.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Ulvja Alberta fonds"

Mērķi: Ulvja Alberta foto un kino arhīva veidošana un popularizēšana;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Krones iela 58
Kontaktpersona: Zvirbulis Toms
Tālrunis: +371 67210073
E-pasts: info@birkenfelds.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Valērija Maligina fonds"

Mērķi: Valērija Maligina piemiņas saglabāšana; labdarība; izglītojošo un kultūras pasākumu atbalstīšana. 

Adrese: Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 5
Kontaktpersona: Rebenoks Pāvels

Olaines novadsSociālā atbalsta pasākumi personām olaines-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
"Varkaļu ciema interešu biedrība"

Mērķi: uzturēt tīrību un kārtību;

Adrese: Babītes nov., Salas pag., Varkaļi, "Stropiņi"
Kontaktpersona: Siliņš Nauris
Tālrunis: +371 26803607
E-pasts: vinkis@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Vecāku kultūras laboratorija"

Mērķi: Attīstīt brīvprātīgā darba tradīcijas kultūras institūcijās un lielajos pasākumos, sekmējot vietējās sabiedrības aktīvāku iesaisti kultūrvides veidošanā un tālākizglītībā;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Parka iela 10 - 50
Kontaktpersona: Dabašinska Svetlana
Tālrunis: +371 25948433
E-pasts: sdaba@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsKultūra un atpūtaolaines-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Veloceļojumi"

Mērķi: Attīstības, izglītības, veselīga dzīvesveida, veloaktivitāšu projektu un citu ar vidi saistītu projektu ieviešana, veicinot sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, "Tālmaņi"
Kontaktpersona: Tālmanis Andris
Tālrunis: +371 29254111
E-pasts: velocelojumi@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Ventoux-Deux"

Mērķi: pilsoniskas sabiedrības attīstība;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Babīte, Celtnieku iela 22
Kontaktpersona: Valgere Dace
Tālrunis: +371 29284688
E-pasts: ieva@lumsf.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Vidējās paaudzes deju kolektīvs Mārupieši"

Mērķi: uzturēt un pilnveidot latviešu tautas dejas;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 29
Kontaktpersona: Skuja Gunta
Tālrunis:
E-pasts: vrprojekts@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.marupiesi.lv

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
"Vidzemes attīstībai"

Mērķi: Veicināt visa veida aktivitātes Vidzemes ekonomiskai, sociālajai, intelektuālajai un kultūras iniciatīvas attīstībai;

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 33 - 7
Kontaktpersona: Zemturis Mārcis
Tālrunis: +371 29122583
E-pasts: marcis.zemturis@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
"Vieta zem saules"

Mērķi: Izveidot sociālās rehabilitācijas-attīstības centru bērniem ar īpašām vajadzībām;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Veselības iela 7
Kontaktpersona: Skrūzmane Gaļina
Tālrunis: +371 28804052
E-pasts: audikons@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSociālā atbalsta pasākumi personām olaines-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
"Virši-179"

Mērķi: Ciemata Virši, Olaines pagasts, Olaines novads nekustamo īpašumu un kopīpašuma uzturēšana, apsaimniekošana un ilgtermiņa attīstība

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Virši, "Virši 179"
Kontaktpersona: Airapetjans Juriks
Tālrunis:
E-pasts:
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"VL tenisa skola"

Mērķi: Sporta atbalstīšana;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Sēļu iela 12
Kontaktpersona: Skroderis Jānis
Tālrunis: +371 29488147
E-pasts: jvinkis@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"VRR autosports"

Mērķi: Popularizēt autosportu Latvijā un ārpus Latvijas;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Skārduciems, "Burkānu pagrabs"
Kontaktpersona: Maiše Kārlis
Tālrunis: +371 29414484
E-pasts: rally-vrr@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Wheelbite Racing"

Mērķi: Skeitborda sacensību organizēšana un jauno skeitbordistu gatavošana startiem Latvijā un ārvalsīs.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Upleju iela 16
Kontaktpersona: Kārkliņš Aivars
Tālrunis:
E-pasts: gustavsgailitis@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"WORLD JOSUI KARATE FEDERATION"

Mērķi: Popularizēt un attīstīt Džosui Karatē Latvijas Republikā, Eiropā un citās valstīs.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Virši, "Vasara 117"
Kontaktpersona: Surovceva Olga
Tālrunis: +371 29451136
E-pasts: znaikalv@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"World Street Workout and Calisthenics Federation"

Mērķi: Attīstīt ielu vingrošanu visā pasaulē kā sabiedrisku kustību un kā profesionālu sporta veidu;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Brīvkalni, Dambju iela 2
Kontaktpersona: Rozenbergs Guntars
Tālrunis: +371 26332884
E-pasts: maris.slezins@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
"Young Life Latvia"

Mērķi: Labdarības pasākumu organizēšana, morālā, materiālā un draudzīga atbalsta sniegšana pusaudžiem, bāreņiem, bērniem invalīdiem, bērniem no nepilnām ģimenēm, bērniem, kas ir palikuši bez vecāku apgādības, daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm, kā arī citiem

Adrese: Olaines nov., Olaine, Dalbes iela 8 - 2
Kontaktpersona: Mulyar Olena
Tālrunis: +371 26124306
E-pasts: alona.jursha@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsSociālā atbalsta pasākumi personām olaines-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
"Zaļā pasaka"

Mērķi: Veicināt vides ilgtspējīgu attīstību:

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 9 - 63
Kontaktpersona: Ivanova Līga
Tālrunis: +371 26464686
E-pasts: liga.ivanova@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsVides un dzīvnieku aizsardzībaolaines-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
"ZAĻĀ VIDE"

Mērķi: atjaunojamo energoresursu izmantošanas popularizēšana, vides un dabas aizsardzība

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Grāvkalnu iela 38 - 2
Kontaktpersona: Bērziņš Uģis
Tālrunis:
E-pasts: zalavide@e-apollo.lv
Mājas lapa: http://www.zalavide.lv

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
"Zelta rīti 24"

Mērķi: ēkas ar kadastra numuru 8076 00 71593 001 un zemes vienības ar kadastra numuru 8076 00 71593, Zeltrītu ielas 24, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167 kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšana un apsaimniekošana.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 24 - 47
Kontaktpersona: Boļšakova Solvita

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Zeltrītu 4"

Mērķi: Nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 4 - 3
Kontaktpersona: Komarņicka Elīna
Tālrunis: +371 29111879
E-pasts: koryna1@apollo.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Zemturu 18"

Mērķi: Nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotā dzīvojamā nama Zemturu ielā 18, Mārupē, Mārupes novadā, pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zemturu iela 18 - 14
Kontaktpersona: Moruss Jānis
Tālrunis: +371 26377387
E-pasts: sarmite.griga@ls.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
"Zīle kokā"

Mērķi: veicināt Latvijas dabas izpēti, saglabāšanu un aizsardzību; veicināt sabiedrības iesaistīšanos dabas izpētē, saglabāšanā un aizsardzībā; izglītot Latvijas iedzīvotājus par dabas daudzveidību; iesaistīties pētījumos un projektos, kas sekmētu iepriekš minēto mērķu sasniegšanu.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Mežāres, "Rozes"
Kontaktpersona: Roze Anita

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrība

Mērķi: Latvijas 1991.gada barikāžu kustības kā Latvijas iedzīvotāju vienotības simbola un nevardarbības pretošanās kustības popularizēšana Latvijā un pasaulē, barikāžu dalībnieku tiesību aizsardzība, sabiedrības izglītošana par 1991.gada notikumu vēsturisko

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 29
Kontaktpersona: Ozols Jānis
Tālrunis: +371 29819766
E-pasts: bdmb1991@inbox.lv
Mājas lapa: http://bdmb.ucoz.com/

Mārupes novadsTiesiskums un interešu aizstāvībamarupes-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
AFA "OLAINE"

Mērķi: Veselīga un aktīva dzīvesveida ieaudzināšana bērniem un jauniešiem, tuvinot tos garīgajām vērtībām, cilvēka un pasaules harmonijai;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Parka iela 11 - 16
Kontaktpersona: Gromovs Aleksejs
Tālrunis: +371 29332883
E-pasts: fcsupernova@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Archer Lacrosse

Mērķi: Biedrības pamatmērķis ir veicināt lakrosa spēles attīstību.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Stīpnieku ceļš 24
Kontaktpersona: Stabulnieks Kaspars
Tālrunis: +371 29162919
E-pasts: anete@balance.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
ATLANTIKAS GAISMA

Mērķi: Nodrošināt Biedrības biedrus ar dārzu lietošanai nepieciešamo komunikāciju, kā arī apmierināt citas ar dārzu ekspluatāciju saistītās saimnieciskās un sadzīves vajadzības.

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Jelgavas ceļš 34 k-2 - 26
Kontaktpersona: Buševs Valentīns
Tālrunis: +371 29564760
E-pasts: valentins.busevs@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
Atopiskā dermatīta skarto bērnu biedrība

Mērķi: sniegt atbalstu un veicināt savstarpēju informācijas apmaiņu; izglītot vecākus un to bērnus par atopisko dermatītu un ar tā saistītajām blakusparādībām un cēloņiem; palīdzēt viens otram, dalīties savā pieredzē, kā arī iedvesmot cīņai ar slimību; sadarboties ar valsts iestādēm, lai pacienti saņemtu ārstēšanu un aprūpi, kas atbilst Eiropas savienībā pieņemtajām vadlīnijām. 

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Krones iela 7A
Kontaktpersona: Salna-Buliga Santa

Mārupes novadsSociālā atbalsta pasākumi personām marupes-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
Attīstības biedrība "ARTSIDE PLUS"

Mērķi: Bērnu, jauniešu un pieaugušo vispusīgas garīgās un fiziskās ilgtspējīgas attīstības veicināšana ar pieredzējušu pedagogu, sociālo darbinieku, sertificētu treneru un citu speciālistu atbalstu;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Stacijas iela 20 - 4
Kontaktpersona: Izabella Patronova
Tālrunis: +371 20015402
E-pasts: ver.izabella@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsSociālā atbalsta pasākumi personām olaines-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
Babītes pagasta jauniešu kora "Maska" atbalsta biedrība

Mērķi: Veicināt vokālās mākslas attīstību Latvijā un pasaulē, popularizēt vokālās mākslas jaunākās tendences, kā arī turpināt tradīcijas gan Latvijā, gan ārvalstīs, tādējādi ceļot Latvijas prestižu. Atbalstīt kora "Maska" darbību, sekmēt muzikālās gaumes

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Jūrmalas iela 17
Kontaktpersona: Ozols Jānis
Tālrunis: +371 26524278
E-pasts: dirigents@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Babītes uzņēmēju klubs

Mērķi: Apvienot Babītes novada uzņēmējus; Reklamēt un pārstāvēt uzņēmēju intereses novadā un visā Latvijā

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Skārduciems, "Burkānu pagrabs"
Kontaktpersona: Sprancmanis Varis
Tālrunis: +371 29141892
E-pasts: ilze.dzilnuciems@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
Babītes vidusskolas attīstības fonds

Mērķi: Ar Fonda un ziedojumu līdzekļiem veikt sabiedriskā labuma darbību:

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Jūrmalas iela 17
Kontaktpersona: Saule Zane
Tālrunis: +371 26328786
E-pasts: ilmars.j@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
Baltic Numismatic Fund

Mērķi: Sekmēt numismātikas popularitātes attīstību Latvijā un citās valstīs;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 123
Kontaktpersona: Tiščenko Ivans
Tālrunis: +371 67068336
E-pasts: ivans.tiscenko@wess.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsTiesiskums un interešu aizstāvībamarupes-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
Baltijas Mednieku Apvienība

Mērķi: Nodrošināt personu apmācību medību jautājumos;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Kurmales iela 50
Kontaktpersona: Graubiņš Mārcis
Tālrunis: +371 28315225
E-pasts: aigars.boruks@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
Bērnu un ģimeņu atbalsta biedrība "MIERA OSTA"

Mērķi: Veicināt bērnu namos dzīvojošo bērnu skaita samazināšanos, veicinot audžuģimeņu darbību, vietējo un starptautisko adopciju, kā arī daudzbērnu ģimeņu un bērnu bāreņu aprūpi.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Ziedoņu iela 10
Kontaktpersona: Rence Dace
Tālrunis: +371 29238198
E-pasts: liepina.andra@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSociālā atbalsta pasākumi personām marupes-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
Bērnu un jauniešu radošo aktivitāšu biedrība "Aktivitāte"

Mērķi: Bērnu vispusīga attīstīšana atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām un spējām;

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Ciedru iela 4
Kontaktpersona: Būrmanis Mārtiņš
Tālrunis: +371 29545193
E-pasts: ilze.burmane@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsJaunatnes organizācijas un organizācijas kas strādā ar jauniešiemmarupes-novads nvo-dbjaunatnes-organizacijas-un-organizacijas-kas-strada-ar-jauniesiem
Biedrība "Annas koku skolas biedrība"

Mērķi: Apvienot līdzīgi domājošus cilvēkus, kurus vieno interese par kokiem pilsētvidē un ārpus tās;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola"
Kontaktpersona: Liene, Vineta
Tālrunis: 37129915975
E-pasts: imfo@kokuskola.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
Biedrība "Association of International Pharma Logistics Outsourcing"

Mērķi: ražotāju, pārvadātāju un farmaceitisko noliktavu operatoru apvienošanās;

Adrese: Mārupes nov., Lidosta "Rīga", Ziemeļu iela 4
Kontaktpersona: Kuzņecovs Vladimirs
Tālrunis: +371 28224575
E-pasts: ceo.astra@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
Biedrība "Baltijas Burāšanas Centrs"

Mērķi: drošas tāljūru burāšanas jahtu mācību braucienu organizēšana un braucienu maršrutu izpēte; jauno drošas tāljūru burāšanas jahtu vadītāju apmācība; savstarpējās pieredzes par drošas tāljūru burāšanas jahtu mācību braucienu un jauno vadītāju apmācību apmaiņas pilnveidošana; drošas tāljūru burāšanas jahtu vadītāju kvalifikācijas paaugstināšana. 

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Vīkuļi, Lakstu iela 2
Kontaktpersona: Strīpnieks Jānis
Tālrunis: +371 27721288
E-pasts: babite13@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
BIEDRĪBA "BIERIŅU KROKETA KLUBS"

Mērķi: Kroketa kā sporta veida popularizēšana Latvijā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Sēļu iela 12
Kontaktpersona: Lejnieks Valdis
Tālrunis:
E-pasts:
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
biedrība "Carbox Racing"

Mērķi: Veicināt autosporta attīstību un popularizēšanu;

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Virši, "Vasara 121"
Kontaktpersona: Šarovs Pāvels
Tālrunis: +371 29677710
E-pasts: pavel.sharof@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Biedrība "DRAVNIEKI 1"

Mērķi: Nodrošināt tās biedru ekonomisko un sociālo vajadzību apmierināšanu, kas saistītas ar biedru īpašumā esošo vienģimeņu dzīvojamo māju apbūves gabalu kopīgo komunikāciju, t.sk. elektrotīklu, gāzes vada, telefona un citu telekomunikāciju tīklu,

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Spilve, Dravnieku iela 26
Kontaktpersona: Zelts Ilze
Tālrunis: +371 26749127
E-pasts: ak08@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Biedrība "E MĀKSLA"

Mērķi: palielināt mākslas un kultūras pieejamību izmantojot internetu un citus saziņas līdzekļus;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zīļu iela 13-2
Kontaktpersona: Zaķis Juris
Tālrunis: +371 29206777
E-pasts: Juris-Zakis@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Biedrība "F.CANDERA AVIĀCIJAS TEHNIKAS MUZEJS"

Mērķi: Propagandēt pasaules sasniegumus aviācijas un kosmonautikas jomā

Adrese: Mārupes nov., Lidosta "Rīga"
Kontaktpersona: Talpa Viktors
Tālrunis: +371 26862707
E-pasts: muzej@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
Biedrība "Florbola klubs Babīte"

Mērķi: Popularizēt un attīstīt florbolu Babītes novadā. Veicināt florbola atpzīstamību. Sekmēt bērnu un jauniešu sportisko izaugsmi, organizējot bērnu un skolēnu sporta pasākumus.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Jūrmalas iela 17
Kontaktpersona: Krieviņa Inga
Tālrunis: +371 29833521
E-pasts: igucis@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Biedrība "Gaujas 47"

Mērķi: Nodrošināt un pārraudzīt dzīvojamās mājas Gaujas ielā 47, Mārupē, Mārupes novadā (turpmāk tekstā- dzīvojamā māja), pārvaldīšanu;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Gaujas iela 47 - 31
Kontaktpersona: Stūrainis Kaspars
Tālrunis: +371 29125260
E-pasts: irena.zaharova@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Biedrība "INTEGRĀCIJA SABIEDRĪBAI"

Mērķi: Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināšanu, veicināt atjaunojošās tiesvedības ieviešanu, veicināt noziedzības prevenciju un viktimizācijas profilaksi, veicināt noziegumu upuru tiesību aizsardzību un progresīvākas likumdošanas ieviešanu,

Adrese: Babītes nov., Salas pag., Silmalas, "Ratnieki"
Kontaktpersona: Indriks Žanis
Tālrunis: +371 67280837
E-pasts: info@hansacapital.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSociālā atbalsta pasākumi personām marupes-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
Biedrība "Izglītības attīstībai"

Mērķi: izveidot un uzturēt tādu esošās vispārējās, speciālās un interešu izglītības sistēmas papildinājumu, kas ļauj jebkura vecuma, sociālā statusa, fizisko spēju bērnam patstāvīgi apgūt konkrēta mācību priekšmeta pamatu un iegūt spēju patstāvīgi risināt uzdevumus; izveidot mācību sistēmu patstāvīgai zināšanu apguvei, saglabājot maksimālo zināšanu kvalitāti; izveidot mācību sistēmu, kas ir interesanta, vienkārša, viegli uztverama bērnam (skolniekam); zināšanu apguvei izmantot modernas tehnoloģijas; izveidot tādu attālināto mācību sistēmu, kas nodrošina turpmākus principus: mācību vielai jābūt pieejamai jebkuram bērnam jebkurā pasaules malā, jebkurā diennakts laikā, ja vien ir internets un ierīce tā lietošanai, mācību materiālam un tā tehniskajam risinājumam jāatbalsta un jāatvieglo vecāku misija attālināta mācību procesa ietvaros, mācību materiālam un tā tehniskajam risinājumam jāatbalsta un jāatvieglo skolotāja darbs attālināta mācību procesa ietvaros; attālinātās mācību sistēmas rezultātam jābūt izmantojamam ilgtermiņā.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mēmeles iela 42
Kontaktpersona: Kļaviņa Līga
Tālrunis: +371 29622505
E-pasts: ingrida@ibmedia.lv

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
Biedrība "Jāšanas klubs "Amber horse""

Mērķi: Popularizēt interesantās aktīvas atpūtas iespējas brīvā dabā, piedāvājot pavadīt brīvo laiku tiešajā saskarsmē ar zirgiem un ponijiem gan bērniem, gan pieaugušajiem, organizējot ekskursijas, pasākumus, izbraukumus, apmācības meistarklases un treningus;

Adrese: Mārupes nov., "Imakas"
Kontaktpersona: Ribakova Jūlija
Tālrunis: +371 24502418
E-pasts: Adamas24@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Biedrība "Jaunatnes kustība Alliance"

Mērķi: Brīvprātības ideju un principu popularizācija

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Tīraines iela 10 - 4
Kontaktpersona: Reinicāns Artjoms
Tālrunis: +371 29344181
E-pasts: artemreinican@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsFilantropijas starpniecība un brīvprātīgā darba veicināšanamarupes-novads nvo-dbfilantropijas-starpnieciba-un-brivpratiga-darba-veicinasana
Biedrība "Jogas un klusuma prakse"

Mērķi: Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā

Adrese: Mārupes nov., Skulte, Skultes iela 13 - 36
Kontaktpersona: Smirnova Iveta
Tālrunis: +371 29505960
E-pasts: klusuma.prakse@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsVeselībamarupes-novads nvo-dbveseliba
Biedrība "KAS"

Mērķi: Izglītības, kultūras un veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Sēbruciems, Lauku iela 16
Kontaktpersona: Klapote Anita
Tālrunis: +371 29267665
E-pasts: anitaklapote@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Biedrība "Latvijas Aviācijas Asociācija"

Mērķi: Latvijas aviācijas nozares vērtību ķēdes stiprināšana un saistīto uzņēmumu konkurētspējas atbalsts vietējā un starptautiskajā tirgū, kas ietver cita starpā:

Adrese: Mārupes nov., Lidosta "Rīga", "Lidosta "Rīga" 10/1"
Kontaktpersona: Kokars Artūrs
Tālrunis: +371 26176555
E-pasts: arturs.kokars@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
Biedrība "Latvijas zemūdens niršanas asociācija"

Mērķi: Apzināt, aizsargāt un popularizēt Latvijas zemūdens kultūrvēsturisko mantojumu;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Mežāres, Stiebru iela 15
Kontaktpersona: Klementjeva Liene
Tālrunis: +371 28347056
E-pasts: aleksej@divesport.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Biedrība "Magic Dance"

Mērķi: Bērnu un jauniešu sporta deju nacionālo un starptautisko labdarības turnīru organizēšana;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 2 - 10
Kontaktpersona: Šabanovs Ruslans
Tālrunis: +371 27894141
E-pasts: sabanovs.ruslans@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Biedrība "Mārupes Nākotnei"

Mērķi: 1.Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai Mārupes attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principu;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Sīpeles iela 84
Kontaktpersona: Seļicka Laura
Tālrunis: +371 20641245
E-pasts: marupesnvo@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
Biedrība "Mārupes uzņēmēji"

Mērķi: Veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbības vides attīstību Mārupes novadā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 29
Kontaktpersona: Kristaps Beķeris
Tālrunis: 26556833
E-pasts: info@marupesuznemeji.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
Biedrība "Marutas Raudes mākslas centrs"

Mērķi: 1.Mākslinieces Marutas Raudes piemiņas iemūžināšana, radošā mantojuma saglabāšana un papildināšana;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Lambertu iela 26
Kontaktpersona: Raudis Alfs
Tālrunis:
E-pasts: laura@jankevics.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Biedrība "Mazcenu 15"

Mērķi: nodrošināt Jaunmārupes, Mazcenu alejas 15, dzudzdzīvokļu mājas efektīvu apsaimniekošanu un pienācīgu uzturēšanu, ekonomisku tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu un piemājas teritorijas uzturēšanu kārtībā, kā arī risināt citas

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 15 - 13
Kontaktpersona: Zorgenbergs Andris
Tālrunis: +371 28386685
E-pasts: gramatvediba.ns@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Biedrība "Mazcenu 19"

Mērķi: Organizēt un realizēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mazcenu alejā 19, Jaunmārupē, Mārupes nov. energoefektivitātes projektu.

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 19 - 23
Kontaktpersona: Vonsovičs Mareks
Tālrunis: +371 26098781
E-pasts: mareks.vonsovics@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Biedrība "OLAINES FIGHTING FAMILY"

Mērķi: Veselīga un sportiska dzīvesveida popularizēšana un atbalstīšana;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Rīgas iela 5
Kontaktpersona: Artjomovs Andrejs
Tālrunis: +371 29803478
E-pasts: sadarbiba.olaine@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Biedrība "Pirmsskolas izglītības asociācija"

Mērķi: Pilnveidot, popularizēt Latvijas pirmsskolas izglītību Latvijā;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 15 - 54
Kontaktpersona: Kaņepēja Ruta Ināra
Tālrunis: +371 26367162
E-pasts: anita_saicane@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
Biedrība "Rally Team Mārupe"

Mērķi: Dot ieguldījumu Latvijas autosporta un motosporta attīstībā, sacensību un treniņu organizācijā, piedalīties autosporta un motosporta sacīkstēs, popularizēt autosportu, motosportu un Rally Team Mārupe, rīkot biedriem, atbalstītajiem un līdzjutējiem

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 17 - 15
Kontaktpersona: Fjodorovs Alvis
Tālrunis: +371 26585793
E-pasts: alvis.fjodorovs5@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Biedrība "Sanum Viventum"

Mērķi: Veicināt veselīgas sabiedrības veidošanos popularizējot, pilnveidojot un attīstot veselīgu dzīvesveidu. Plānot, iniciēt, organizēt, īstenot un vadīt pasākumus veselīga dzīvesveida un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas ietver pasākumus fiziskās, mentālās

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Sēļu iela 24 - 29
Kontaktpersona: Kalniņš Roberts
Tālrunis: +371 29218767
E-pasts: solvita.upmane@hotmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsVeselībamarupes-novads nvo-dbveseliba
Biedrība "Sonante 2"

Mērķi: 1.Koncertu, meistarklašu, semināru, izstāžu, nodarbību, nometņu organizēšana, bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Ozolu iela 39
Kontaktpersona: Graumanis Andris
Tālrunis: +371 29153448
E-pasts: laikssev@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Biedrība "Sports Management Network"

Mērķi: regbija kā sporta veida attīstīšana un pilnveidošana Latvijā, sadarbojoties ar Latvijas regbija sporta organizācijām, reģionālās līgas federācijām, līgām, klubiem un citām juridiskām personām, kuras piedalās Latvijas regbija sacensībās jebkura vecuma vai dzimuma grupā, vai veic cita veida ieguldījumu regbija sportā; piesaistīt līdzekļus regbija sporta vajadzībām un sniegt materiālu atbalstu citām Latvijas regbija sporta organizācijām, reģionālās līgas federācijām, līgām, klubiem un citām juridiskām personām, kuras piedalās Latvijas regbija sacensībās jebkura vecuma vai dzimuma grupā, vai veic cita veida ieguldījumu regbija sportā, tajā skaitā nodot regbija sporta vajadzībām regbija sporta inventāru, laukumu, spēlētāju formas un citas regbija sportam nepieciešamās lietas, kā arī nodot naudas līdzekļus to iepirkšanai un/vai izīrēšanai no citām personām regbija sporta vajadzībām. 

Adrese: Mārupes nov., "Kalniņi B"
Kontaktpersona: Zuments Jānis

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Biedrība "Strīdu pietura"

Mērķi: Pastāvīgās šķīrējtiesas darbība

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Pārolaine, Indrānu iela 5
Kontaktpersona: Čižiks Normunds
Tālrunis: +371 29153686
E-pasts: nomiks@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsTiesiskums un interešu aizstāvībaolaines-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
Biedrība "TĪRAINES 8"

Mērķi: nodrošināt dzīvojamās mājas Mārupes novada Tīraines ielā 8, turpmāk tekstā dzīvojamā māja, pārvaldīšanu; nodrošināt tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību; rīkoties ar dzīvojamās mājas uzkrājumu fondu. 

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Tīraines iela 8 - 3
Kontaktpersona: Smilga Dace

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Biedrība "Tīraines ciems"

Mērķi: nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tīraines iela 9, Tīraine, Mārupes nov., pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Tīraines iela 9 - 5
Kontaktpersona: Miļutina Aija

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Biedrība "VĀĢI RACING"

Mērķi: Dot ieguldījumu Latvijas autorallija un motosporta attīstībā, sacensību un treniņu organizācijā, piedalīties autorallijā un motosporta sacīkstēs, popularizēt autoralliju, motosportu un VĀĢI RACING, rīkot biedriem, atbalstītājiem un līdzjutējiem dažādus

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Loka ceļš 49
Kontaktpersona: Jansons Ali
Tālrunis: +371 67217745
E-pasts: editea@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Biedrība "VARPU Tenisa Savienība"

Mērķi: Tenisa kā sporta veida attīstīšana un popularizēšana;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Vārpu iela 17A
Kontaktpersona: Vladson Valeriy
Tālrunis: +371 66077930
E-pasts: accounting@nikav.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Biedrība "Vēja brāļu ordenis"

Mērķi: Apvienot savus biedrus spēcīgā un demokrātiskā sabiedriskā motociklistu organizācijā, lai:

Adrese: Mārupes nov., "Druviņas"
Kontaktpersona: Kalnbērziņš Orests
Tālrunis:
E-pasts: ilze@vamotors.lv
Mājas lapa: http://www.vbo.lv

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Biedrība "Veloplus. CC"

Mērķi: Veicināt velosipēdu izmantošanas popularitāti Latvijā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Vējiņu iela 17
Kontaktpersona: Paščenkovs Sergejs
Tālrunis: +371 29610001
E-pasts: andy@veloplus.cc
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Biedrība "VeVi"

Mērķi: Veicināt Biedrības biedriem piederošo vai uz cita tiesiska pamata izmantojamo zemes gabalu, kas iekļauti Biedrības teritorijā, racionālu izmantošanu, lai biedri varētu pilnvērtīgi apmierināt savas saimnieciskās, kultūras un sadzīves vajadzības, kas ir

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Velgas iela 6 - 1
Kontaktpersona: Hroļenko Artūrs
Tālrunis: +371 25668888
E-pasts: arturs@ap-help.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsAttīstība un mājokļu apgādeolaines-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Biedrība "Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Krustu šķērsu""

Mērķi: Veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz kultūras veicināšanu, saglabājot un attīstot nemateriālo kultūras mantojumu un nodrošināt tautu deju apmācību un popularizēšanu;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Emīlijas iela 4
Kontaktpersona: Ozoliņa Vita
Tālrunis:
E-pasts: vita_ozolina@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Biedrība "Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Krustu šķērsu""

Mērķi: veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz kultūras veicināšanu, saglabājot un attīstot nemateriālo kultūras mantojumu un nodrošināt tautu deju apmācību un popularizēšanu; atbalstīt, aktivizēt un veicināt latviešu tautas dejas tradīciju popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs, radīt labvēlīgus apstākļus tautas deju attīstībai un pilnveidošanai Latvijā; apmācīt un celt biedru dejošanas kvalitāti; ar savu darbību stimulēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, kultūras līmeņa celšanu, sociālās aktivitātes pieaugumu, aktīva un veselīga dzīvesveida un atpūtas kopšanu.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Emīlijas iela 4
Kontaktpersona: Ozoliņa Vita
Tālrunis: +371 27720233
E-pasts: vita_ozolina@inbox.lv

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Biedrība "ZUO"

Mērķi: Veicināt iniciatīvas, kas pilnveido bērnu, jauniešu un pieaugušo personības attīstību;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Liliju iela 97
Kontaktpersona: Baškevica Inita
Tālrunis: +371 29148719
E-pasts: sarlote.baskevica@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
Biedrība Living Baltics

Mērķi: uzsākt dialogu starp iestādēm, sabiedriskajām organizācijām, uzņēmumiem un aktīviem pilsoņiem, lai veicinātu pilsētas attīstību; apvienot cilvēkus, projektus un pasākumus, kuru mērķis ir Baltijas valstu attīstība.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, "VEF-Baloži 977"
Kontaktpersona: Samsonova Svetlana
Tālrunis: +371 26638169
E-pasts: rossita2007@mail.ru

Olaines novadsAttīstība un mājokļu apgādeolaines-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Biedrība mednieku klubs "Mārupes bebrs"

Mērķi: Attīstīt precīzu, likumīgu medību procesu, rūpēties par pareizu dzīuvnieku skaitlisko sastāvu un aizardzību savā nomātajā platībā, pilnveidot medību tradīcijas;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mārupītes gatve 54/1
Kontaktpersona: Biernis Māris
Tālrunis: +371 67217745
E-pasts: editea@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
Biznesa fonds

Mērķi: Sekmēt aktuālāko un perspektīvāko biznesa virzienu attīstību;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 125
Kontaktpersona: Tiščenko Ivans
Tālrunis: +371 67068336
E-pasts: ivans.tiscenko@wess.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
Bū-Takas

Mērķi: izveidot sociālas un sabiedriskas spēles un tematiskas takas jauniešiem, ģimenēm u.c. grupām;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 25 - 16
Kontaktpersona: Raļļa Daiga
Tālrunis: +371 29521911
E-pasts: daiga.ralla@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Cat Care Community

Mērķi: Veicināt dzīvnieku, it īpaši kaķu, aizsardzību un glābšanu.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zemturu iela 18 - 42
Kontaktpersona: Siliņa Jekaterina Nataļja
Tālrunis: +371 22346437
E-pasts: catcare.community@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
Chilli Disc Golf Latvia

Mērķi: Veicināt disku golfa attīstību Latvijā;

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 27 - 13
Kontaktpersona: Pabērzs Pēteris
Tālrunis: +371 25778827
E-pasts: paberzs.peteris@hotmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Dārzkopības biedrība "ATLANTIKA"

Mērķi: Nodrošināt Biedrības biedrus ar dārzu lietošanai nepieciešamo komunikāciju, kā arī apmierināt citas ar dārzu ekspluatāciju saistītās saimnieciskās un sadzīves vajadzības.

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Jelgavas ceļš 34 k-2 - 26
Kontaktpersona: Buševa Aleksandra
Tālrunis: +371 29564760
E-pasts: valentins.busevs@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
DĀRZKOPĪBAS BIEDRĪBA "PLAKANCIEMA EGLES"

Mērķi: Apmierināt savu biedru saimnieciskās, sociālās un ekonomiskās vajadzības, veicināt Biedrības biedru darbību vasarnīcu būves, dārzkopības, puķkopības un biškopības jomās, ogu, augļu un dārzeņu ieguvē, pārstrādē un realizācijā, materiālā apgādē un

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Vaivadi, "Plakanciema Egles 224"
Kontaktpersona: Ļeščovs Mihails
Tālrunis: +371 26104836
E-pasts: galvina.ilze@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsAttīstība un mājokļu apgādeolaines-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dārzkopības sabiedrība "Stīpnieks"

Mērķi: Nodrošināt saviem biedriem ar dārzu lietošanai nepieciešamo komunikāciju, elektroinstalāciju un ceļa izbūvi un uzturēšanu, kā arī apmierināt citas, ar dārzu un dārzu mājiņu ekspluatāciju saistītas saimnieciskas un sadzīves vajadzības.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Stīpnieki, "Ostinieks 8"
Kontaktpersona: Dovguško Andrejs
Tālrunis: +371 27404949
E-pasts: legio@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsAttīstība un mājokļu apgādeolaines-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dārzkopju biedrība "Purmaļi"

Mērķi: Stabilizēt ķīmiskajā rūpniecībā nostrādājušo personu veselību un pavadīt brīvo laiku kopā ar bērniem un mazbērniem.

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 16 - 34
Kontaktpersona: Babris Valerijs
Tālrunis: +371 26457939
E-pasts: valerijsbabris@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsAttīstība un mājokļu apgādeolaines-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dejas atbalsta fonds "Zvaigžņu AkA"

Mērķi: Dejas un dejas teātraatvalsts un darbības veicināšana;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Jūrmalas iela 17
Kontaktpersona: Lipora Lilija
Tālrunis:
E-pasts: aelita@ajp.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Deju kolektīva "Dārta" atbalsta biedrība

Mērķi: Atbalstīt un veicināt deju kolektīva "Dārta" darbību Latvijā un ārvalstīs, kā arī sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz dejas, mūzikas, mākslas, izglītības un kultūras veicināšanu, aktivizējot un atbalstot tautas deju kolektīvu kustību Latvijā.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Pīlādžu iela 14
Kontaktpersona: Siliņš Lauris
Tālrunis: +371 29181800
E-pasts: uldis.steinbergs@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Deju kopa Viducis

Mērķi: veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz kultūras veicināšanu, saglabājot un attīstot nemateriālo kultūras mantojumu un nodrošinot tautas deju popularizēšanu;

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Lieplejas"
Kontaktpersona: Rakiša Marita
Tālrunis: +371 67249238
E-pasts: daiga@latnet.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsKultūra un atpūtaolaines-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Digitālās izaugsmes biedrība

Mērķi: Veicināt Latvijas mazo un vidējo uzņēmēju izpratni par digitālo mārketingu un ieviest digitālās tehnoloģijas uzņēmumu ikdienā, uzlabojot produktivitāti un paātrinot uzņēmumu izaugsmes iespējas savā biznesa nozarē.

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Viršu iela 13 - 11
Kontaktpersona: Dārzniece Sanita
Tālrunis: +371 27057687
E-pasts: sanita.darzniece@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
Dreamers And Doers

Mērķi: popularizēt, atbalstīt un radīt ilgtspējīgus, inovatīvus, kvalitatīvus un sociāli vērtīgus projektus un produktus dzīves kvalitātes uzlabošanai un attīstības veicināšanai sabiedrības, kultūras, sporta, izklaides un tūrisma jomās dažādām mērķauditorijām; veicināt pozitīvas sociālās izmaiņas sabiedrībā ar izglītības, domapmaiņas un izzināšanas pasākumu palīdzību; veicināt jaunradi, inovācijas un starpnozaru sadarbību; veicināt Latvijas reģionu kultūras, izglītības notikumu kvalitāti, kā arī celt dzīves kvalitāti un labklājību iedzīvotājiem. 

Adrese: Mārupes nov., Vētras, Mazskuju iela 1 - 2
Kontaktpersona: Vīnkalna Lelde

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
DzĪB "Papardes"

Mērķi: nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.

Adrese: Babītes nov., Salas pag., Spuņciems, Spuņciema iela 15 - 3
Kontaktpersona: Tkačenko Andrejs

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Centra 2"

Mērķi: Veikt nekustamā īpašuma, kas atrodas Centra ielā 2, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Centra iela 2 - 43
Kontaktpersona: Stašulāns Ilmārs
Tālrunis: +371 29394331
E-pasts: biedribacentra2@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "KĻAVAS"

Mērķi: veikt nekustamā īpašuma, kas atrodas Jūrmalas ielā 15, Piņķi, babītes pagastā, Babītes novadā, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Jūrmalas iela 15 - 40
Kontaktpersona: Čudarāne Ina
Tālrunis: +371 29278906
E-pasts: janisshteins@delfi.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Klētnieki"

Mērķi: nodrošināt tās pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo māju pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Lielā iela 49 - 19
Kontaktpersona: Kasparāns Ingus
Tālrunis: +371 26533551
E-pasts: kletnieki@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Mazcenu aleja 13"

Mērķi: Apvienot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus.

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 13 - 45
Kontaktpersona: Karucka Jana
Tālrunis: +371 26465061
E-pasts: abinto@apollo.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Piņķi-94"

Mērķi: Pārvaldīt un apsaimniekot daudzdzīvokļu māju, kā arī ar to funkcionāli saistītās ēkas, būves, komunikācijas, iekārtas un daudzdzīvokļu mājai piesaistīto zemes gabalu Rīgas rajona Babītes pagastā, Rīgas ielā 2a (turpmāk- Nekustamais īpašums);

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 2A
Kontaktpersona: Raupa Anita
Tālrunis: +371 29530219
E-pasts: ludmila.ragozina@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "PSI-1"

Mērķi: Nodrošināt Biedrības biedru intereses un vajadzības, kas saistītas ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 1, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, un piemājas teritorijas attīstību, pārvaldību un uzturēšanu;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Saules iela 1 - 13
Kontaktpersona: Alksne-Meldere Laura
Tālrunis: +371 29332210
E-pasts: pinkisaules1@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Rīgas iela 9"

Mērķi: Apvienot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus. Pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas kopīpašumu.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 9 - 72
Kontaktpersona: Bareika Andris
Tālrunis: +371 26459512
E-pasts: ujuniors@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Rīgas nams 12"

Mērķi: apvienot dzīvokļu īpašniekus un pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas kopīpašumu

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 12 - 25
Kontaktpersona: Mauriņa Anaita
Tālrunis: +371 29297193
E-pasts: rihards.augstkalns@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Saimnieknams 25"

Mērķi: apvienot dzīvojamās mājas Mazcenu alejā 25, Jaunmārupē, Mārupes novadā dzīvokļu īpašniekus; pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas Mazcenu alejā 25, Jaunmārupē, Mārupes novadā kopīpašumu.

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 25 - 17
Kontaktpersona: Silniece Inese

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Saules 2"

Mērķi: Biedrības mērķis ir veikt nekustamā īpašuma, kas atrodas Saules ielā 2, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Saules iela 2 - 56
Kontaktpersona: Silamednis Roberts
Tālrunis: +371 27049140
E-pasts: ineta@imemo.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Saulesloka nams 10"

Mērķi: Apvienot Mazcenu alejā 10, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā esošo dzīvokļu īpašniekus. Pārvaldīt un apsaimniekot kopīpašumā esošo daļu.

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 10
Kontaktpersona: Ints Pīrāgs
Tālrunis: +371 29105960
E-pasts: info@saulesloks.lv
Mājas lapa: https://www.saulesloks.lv

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dzīvokļu īpašnieku Biedrība "Valguma 18"

Mērķi: nodrošināt dauddzīvokļu dzīvojamās mājas Valguma ielā 18, Rīgā, koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju. 

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Vecozolu iela 13 - 34
Kontaktpersona: Sproģis Jānis

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dzīvokļu īpašnieku Biedrība "VECOZOLU 13"

Mērķi: Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vecozolu ielā 13, Mārupe, Mārupes novads, Rīgas rajons, koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka (turpmāk tekstā - Īpašums) pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Vecozolu iela 13 - 20
Kontaktpersona: Veisa Vija
Tālrunis: +371 26465061
E-pasts: abinto@apollo.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Zeltrītu 8"

Mērķi: Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeltrītu 8, Mārupē, Mārupes novads, Rīgas rajons (turpmāk tekstā - Māja) pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 8 - 12
Kontaktpersona: Lilje Uldis
Tālrunis: +371 26465061
E-pasts: abinto@apollo.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Dzīvokļu īpašnieku biedrība Tīraines 11 Virši

Mērķi: nodrošināt dzīvojamās mājas Viršu ielā 11, Tīrainē, Mārupes novadā, LV-2167, Latvijā (turpmāk- Mājas) pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; nodrošināt Mājas dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas vai piesaistītā zemesgabala apsaimniekošanu, pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, labiekārtošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pārstāvēt dzīvokļu īpašniekus jautājumos, kas saistīti ar minētās Mājas kopīpašuma pārvaldīšanu. 

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Viršu iela 11 - 22
Kontaktpersona: Zandere Vineta

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Echo Gone Wrong

Mērķi: Latvijas kultūras vides daudzveidošana;

Adrese: Babītes nov., Salas pag., Spuņciems, "Papardes" - 7
Kontaktpersona: Zāle Anete
Tālrunis: grāmatvedības kont
E-pasts: grāmatvedības kontakts
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs "Amazones"

Mērķi: Loka šaušanas un tai radniecīgu sporta veidu attīstība un popularizēšana;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Dzilnuciems, "Gaismas" - 11
Kontaktpersona: Lapsiņš Eduards
Tālrunis:
E-pasts: airisa123@inbox.lv
Mājas lapa: http://amazones.archery.lv

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
EUCOW FONDS

Mērķi: Veicināt un atbalstīt:

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Gaujas iela 47 - 18
Kontaktpersona: Struncens Raivis
Tālrunis: +371 29176704
E-pasts: ieva.repele@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
EXEDRA

Mērķi: organizēt teorētiskus un praktiskus izglītojošus pasākumus par videi draudzīgu materiālu izmantošanu ēku būvniecībā, atjaunošanā un labiekārtošanā gan Latvijā, gan ārpus tās; veicināt izpratni par vēsturiskās apbūves saglabāšanas priekšrocībām un attīstības iespējām; organizēt teorētiskus un praktiskus pasākumus veselīga, apzināta un videi draudzīga dzīves veida popularizēšanai; sniegt jauniešu un pieaugušo neformālās un interešu izglītības programmas.

Adrese: Babītes nov., Salas pag., Varkaļi, "Dižpriedes"
Kontaktpersona: Rietuma Ieva

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Familylab Latvija

Mērķi: iedvesmot attiecību veidošanu, kas balstās vērtībās: vienlīdzīga cieņa, autentiskums, integritāte un personīgā atbildība, kā arī tādās vērtībās kā: sociālais respekts, drošība un stabilitāte ģimenēs, skolās, uzņēmumos un sabiedrībā, kā arī apvienot profesionālus pedagogus, lai veiktu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mēmeles iela 18
Kontaktpersona: Rakoviča Velga
E-pasts: velga.rakovica@gmail.com

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
FK BEITAR

Mērķi: popularizēt futbolu Rīgā, tā apkārtnē un Latvijā;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Sēbruciems, Zāļu iela 13
Kontaktpersona: Bernatoviča Inna
Tālrunis: 37128349942
E-pasts: beitar@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Fonds "Best Books"

Mērķi: Veicināt labas un noderīgas literatūras tulkojumus krievu un citās valodās;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Pumpuru iela 17
Kontaktpersona: Vinceks Valerijs
Tālrunis: +371 29475420
E-pasts: serihsav@ldschurch.org
Mājas lapa:

Mārupes novadsPlašsaziņas līdzekļi un komunikācija  marupes-novads nvo-dbplassazinas-lidzekli-un-komunikacija
Fonds P&D

Mērķi: Bērnu un ģimeņu labvēlīgas vides atbalsta pasākumu veidošana;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mālu iela 3
Kontaktpersona: Meldere Alīna
Tālrunis: +371 26181863
E-pasts: daniels@bondars.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
Futbola klubs "Olaine"

Mērķi: jauniešu aktīvas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas veicināšana, iesaistot tos sporta dzīvē;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Parka iela 11 - 16
Kontaktpersona: Gromovs Aleksejs
Tālrunis: +371 29332883
E-pasts: olanija@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Green Energy Development

Mērķi: Izveidot un uzturēt vidi tautsaimnieciski nozīmīgu pētījumu veikšanai, rezultātu sasniegšanai - viļņu, vēja, organisko vielu enerģētiskā un saimnieciskā enerģijas izmantošanā.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Grēnes, Loka iela 3
Kontaktpersona: Beriņš Jānis
Tālrunis: +371 26547000
E-pasts: dzintars.paulicenoks@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsVides un dzīvnieku aizsardzībaolaines-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
Green Extreme Team

Mērķi: Darbs ar bērniem, jauniešiem un sabiedrību;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Ezermalas iela 5
Kontaktpersona: Lācis Jānis
Tālrunis: +371 25996382
E-pasts: lacisjanis@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Hokeja klubs Mārupe

Mērķi: Attīstīt un atbalstīt bērnu un jauniešu hokeju Mārupes novadā, veselīgas atpūtas organizēšana, fizisko un garīgo spēju atjaunošana, augstu rezultātu sasniegšanai sportā, hokeja kā sporta veida attīstīšana un pilnveidošana un augstas klases sportistu

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 29A
Kontaktpersona: Skuška Māris
Tālrunis: +371 29113133
E-pasts: boss@pice.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
IHC Latvija

Mērķi: organizēt sporta nometnes bērniem un jauniešiem; bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana; organizēt sporta aktivitātes bērniem ar veselības traucējumiem, no ārpusģimenes aprūpes iestādēm un maznodrošinātām ģimenēm; nodrošināt bērnu, skolēnu un jauniešu sporta pasākumu norisi, piesaistot sporta pedagogus un speciālistus; attīstīt un vairot bērnu un jauniešu interesi par veselīgu un sportisku dzīvesveidu; atbalstīt sporta sfērā bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm un no ārpusģimenes aprūpes iestādēm; hokeja un citu sporta veidu attīstības veicināšana un atbalstīšana.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Veldres iela 3
Kontaktpersona: Klodāns Juris

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
IIBB

Mērķi: Atbalstīt esošo un topošo mākslinieku darbību un personīgo izaugsmi;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mālu iela 3
Kontaktpersona: Bondare Ieva
Tālrunis: +371 29231199
E-pasts: ievabondare@me.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Integrācijas centrs "Palīdzības roka"

Mērķi: Veicināt garīgi līdzsvarotas un morālas sabiedrības attīstību, pamatojoties uz augstu tikumības standartu ievērošanu un kristīgās morāles vērtībām, tādējādi rosinot ikvienu:

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, "VEF-Baloži 306"
Kontaktpersona: Kampāne-Tavdidišvili Aļona
Tālrunis: +371 26013709
E-pasts: aljona.kampane@gmail.ru
Mājas lapa:

Olaines novadsVeselībaolaines-novads nvo-dbveseliba
Integrācijas centrs "Palīdzības roka"

Mērķi: veicināt garīgi līdzsvarotas un morālas sabiedrības attīstību, pamatojoties uz augstu tikumības standartu ievērošanu un kristīgās morāles vērtībām, tādējādi rosinot ikvienu: ieņemt atvērta un toleranta cilvēka pozīciju; pilnveidot sevi, lai kontaktētos ar citādi domājošiem un ar cilvēkiem, kuri pieder pie citas etniskās identitātes, saglabātu savu pārliecību un gara stiprību, savu spriedumu un uzvedības patstāvību; veicināt ģimenes kā tautas lielākās vērtības popularizāciju sabiedrībā, organizējot pasākumus, izglītojošus seminārus, konferences, aizstāvot jauno ģimeņu, māmiņu, daudzbērnu ģimeņu intereses un bērnu tiesības piedzimst, izaugt par aktīviem sabiedrības locekļiem.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, "VEF-Baloži 306"
Kontaktpersona: Kampāne-Tavdidišvili Aļona
Tālrunis: +371 26013709
E-pasts: aljona.kampane@gmail.ru

Olaines novadsVeselībaolaines-novads nvo-dbveseliba
Īpašnieku biedrība par tiesiskumu

Mērķi: Aizstāvēt (t.sk. Administratīvā procesa likuma 29. pantā un Civilprocesa likuma 88. pantā minētā tiesību subjekta statusā) biedrības biedru tiesības un tiesiskās intereses.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Virši, "Vasara 56"
Kontaktpersona: Bahmanis Gunārs
Tālrunis: +371 29534967
E-pasts: gunars.bahmanis@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsTiesiskums un interešu aizstāvībaolaines-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
Jātnieku sporta klubs "Baltic Equestrian Team"

Mērķi: Jāšanas sporta attīstība un popularizēšana Latvijā,

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Lielpriedes iela 1A
Kontaktpersona: Grase Irina
Tālrunis: +371 29275926
E-pasts: irina.grase@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Jātnieku sporta klubs "Imakas"

Mērķi: Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;

Adrese: Mārupes nov., "Imakas"
Kontaktpersona: Šmits Aivars
Tālrunis: +371 29638243
E-pasts: imakas2@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Jātnieku sporta klubs "Temperaments"

Mērķi: Kluba biedru un citu iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana, fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošana un paaugstināšana.

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 7 - 7
Kontaktpersona: Kukaine Agnese
Tālrunis:
E-pasts: temperaments@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.temperaments.lv

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
JAUNĀS MŪZIKAS FESTIVĀLS "ARĒNA"

Mērķi: Veicināt un popularizēt latviešu un ārzemju profesionālās mūzikas radīšanu, atskaņošanu un dokumentēšanu Latvijā un ārpus tās robežām.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Krones iela 56 - 3
Kontaktpersona: Rava-Kalveite Madara
Tālrunis: +371 29159283
E-pasts: antra.drege@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Jaunmārupe skrien!

Mērķi: veicināt un popularizēt veselīgu un sportisku dzīvesveidu; organizēt un atbalstīt sportiskas aktivitātes; iesaistīt vietējo kopienu un plašāku sabiedrību vietējās, nacionālās un starptautiskās aktivitātēs, kas vērstas uz veselīgu un sportisku dzīvesveidu.

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 10 - 18
Kontaktpersona: Kronbergs Uģis

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Jaunmārupes iedzīvotāju biedrība

Mērķi: attīstīt drošu vidi aktīvai laika pavadīšanai bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem Jaunmārupē, Mārupes novadā.

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mežrozīšu iela 1 - 1
Kontaktpersona: Parhomenko Elīna

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Jaunolaines attīstībai

Mērķis: veicināt Jaunolaines ciema un apkaimes attīstību kā ilgtspējīgu, aktīvu, saliedētu kaimiņu kopienu drošā, sakārtotā un pievilcīgā vidē, atbalstot un stiprinot sabiedrisko aktivitāti, uzlabojot iedzīvotāju labklājību un ekonomisko aktivitāti.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Priežu iela 34
Kontaktpersona: Bērziņa Anda

 

Olaines novadsAttīstība un mājokļu apgādeolaines-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Jaunzeibārtu kopīpašuma apsaimniekošanas biedrība "Mirdzošais ceļš"

Mērķi: Rīgas rajona Babītes pagasta Liepezera Jaunzeibārtu ciemata iedzīvotāju kopīpašumā esošās mantas pienācīga apsaimniekošana

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Mežāres, Sējēju iela 5
Kontaktpersona: Markelovs Aleksejs
Tālrunis:
E-pasts:
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
JS sport Piņķi

Mērķi: Pilnveidot un attīstīt kikboksa kustību Latvijas teritorijā;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 15 - 2
Kontaktpersona: Skripko Jurijs
Tālrunis: +371 26811757
E-pasts: vostro.finance@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Kan-Lux

Mērķi: nodrošināt pilsonisko tiesību un cilvēktiesību aizsardzību; nodrošināt jebkura veida diskriminācijas novēršanu.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Mežāres, Gundegu iela 28
Kontaktpersona: Neibarte Dace

Mārupes novadsTiesiskums un interešu aizstāvībamarupes-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
Koku ciems

Mērķi: lokālo iniciatīvu inkubācijai un attīstībai Koku ciemā, Klīvēs, Babītes pagastā, Babītes novadā; saimnieciskās darbības veicināšana un attīstība Koku ciemā radot lokālās darba vietas, dzīvesvietas un sociālās institūcijas. 

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola"
Kontaktpersona: Volberts Jānis
Tālrunis: +371 29162939
E-pasts: darijumu.partneri@gmail.com

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Kora "ATSKAŅA" atbalsta biedrība

Mērķi: Veicināt un atbalstīt kora "Atskaņa" darbību, sekmēt muzikālās gaumes veidošanas un kultūras izaugsmi Babītes pagastā;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Jūrmalas iela 17
Kontaktpersona: Dubra Ināra
Tālrunis: +371 26312618
E-pasts: incitis.d@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Labklājības fonds "Dobrie dela"

Mērķi: palīdzība tiem, kam tā ir nepieciešama

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 24 - 71
Kontaktpersona: Konstantinova Nataļja
Tālrunis: +371 29419214
E-pasts: kosarevichus@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsFilantropijas starpniecība un brīvprātīgā darba veicināšanamarupes-novads nvo-dbfilantropijas-starpnieciba-un-brivpratiga-darba-veicinasana
LAND CRUISER KLUBS

Mērķi: Apvienot Biedrības biedrus, apceļot Latviju, kaimiņvalstis un ārvalstis; iepazīt savu kultūru, dabu un citu zemju kultūru un dabu;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 125
Kontaktpersona: Oskins Aleksandrs
Tālrunis: +371 67068336
E-pasts: tatjana.ohrimenko@wess.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Lāngala

Mērķi: palīdzība valsts iestādēm Latvijas Republikas pamatinterešu aizsardzībā, valstiskās neatkarības, suverenitātes un teritoriālās vienotības saglabāšanā un stiprināšanā;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 14 - 8
Kontaktpersona: Ivanovs Valerjans
Tālrunis: +371 26137748
E-pasts: inetapol@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsTiesiskums un interešu aizstāvībaolaines-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
LATVIAN ASSOCIATION FOR YOUTH ACTIVISTS

Mērķi: Sabiedrības informēšana un izglītošana;

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Auziņu iela 12
Kontaktpersona: Deinate Elīna
Tālrunis: +371 29825150
E-pasts: marija.groza@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsJaunatnes organizācijas un organizācijas kas strādā ar jauniešiemmarupes-novads nvo-dbjaunatnes-organizacijas-un-organizacijas-kas-strada-ar-jauniesiem
LATVIJAS AMATIERU BOKSA ASOCIĀCIJA

Mērķi: Organizēt efektīvus pasākumus amatieru boksa attīstībai Latvijā, lai pienācīgi konkurētu ar citu valstu sportistiem, vispusīgi attīstītu cilvēku fiziskās un garīgās spējas.

Adrese: Olaines nov., Olaine, Stacijas iela 40 - 4
Kontaktpersona: Kupče Juris
Tālrunis: +371 67963969
E-pasts:
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Latvijas Arheoklubs

Mērķi: Latvijas vēstures, kultūrvēsturiskā un arheoloģiskā mantojuma izpēte un popularizēšana;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Ozolzīļu iela 1 - 1
Kontaktpersona: Tomsons Artūrs
Tālrunis: +371 26497228
E-pasts: arturs.tomsons@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Latvijas asociācija ilgtspējīgai lopkopības attīstībai

Mērķi: Apvienot lauksaimniecības nozares zemnieku saimniecības, piemājas saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, uzņēmējsabiedrības, speciālistus un fiziskās personas kopīgiem mērķiem, uzdevumiem un pasākumiem, kas sekmētu lauksaimniecisko produktu ražošanas

Adrese: Mārupes nov., "Ezīši"
Kontaktpersona: Būde-Gaile Vita
Tālrunis: +371 29414106
E-pasts: elvira.dombrovska@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
LATVIJAS AVIĀCIJAS DISPEČERU ARODBIEDRĪBA

Mērķi: Aizstāvēt biedru sociālās, profesionālās

Adrese: Mārupes nov., Lidosta "Rīga", KDP 214.kab.
Kontaktpersona: Pūcītis Aivars
Tālrunis: +371 29183888
E-pasts: ladalgs@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
Latvijas civilās aviācijas pilotu arodbiedrība

Mērķi: apvienot aviācijas nozares darbiniekus kopīgai rīcībai un patstāvīgi risināt uzdevumus, kuri nodrošina mērķu sasniegšanu, izmantojot tādas likumīgas darbības formas un metodes, kuras apmierina biedru intereses.

Adrese: Mārupes nov., Lidosta "Rīga", Tehnikas iela 3
Kontaktpersona: Vilkosts Kristaps
Tālrunis: +371 29110108
E-pasts: oranta@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
Latvijas Dzīvnieku barības ražotāju un tirgotāju asociācija

Mērķi: apvienot profesionālajā biedrībā Latvijas dzīvnieku barības ražotājus un izplatītājus;

Adrese: Mārupes nov., "Baltrozes"
Kontaktpersona: Grīnbergs Aigars
Tālrunis:
E-pasts: grenda2@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
Latvijas Džun Juaņ cigun asociācija

Mērķi: Popularizēt Džun Juaņ cigun (Zhong Yuan Qigong) sistēmas pamatvērtības un būtību, veicināt tās izpratni sabiedrībā.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Babīte, Liepu aleja 16
Kontaktpersona: Riekstiņa Vita
Tālrunis: +371 26819469
E-pasts: laila@chd.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
LATVIJAS FUTNETA ASOCIĀCIJA

Mērķi: Nodrošināt futneta spēles attīstību Latvijā un futneta augstu rezultātu sasniegšanu Starptautiskā līmenī, īstenojot Biedrības biedru intereses.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Gaujas iela 47 - 18
Kontaktpersona: Struncens Raivis
Tālrunis: +371 29419098
E-pasts: raivis.struncens@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
LATVIJAS HOKEJA AMATIERU FEDERĀCIJA

Mērķi: Veicināt amatieru hokeja attīstību Latvijā

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Ezermalas iela 11A
Kontaktpersona: Apelis Māris
Tālrunis: +371 29341090
E-pasts: marisapelis@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Latvijas Kaitsērfinga Asociācija

Mērķi: Vienot, organizēt, vadīt un attīstīt kaitsērfinga sporta veidu Latvijā;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Mazā Jūrmalas iela 1
Kontaktpersona: Aulmanis Dzintars
Tālrunis: +371 29116443
E-pasts: larss.abolins@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Latvijas Kāzu fotogrāfu asociācija

Mērķi: apvienot un saliedēt kāzu fotogrāfus vienā organizācijā,lai sekmētu kāzu fotogrāfijas žanra attīstību Latvijā.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, "Avoti" - 13
Kontaktpersona: Slūka Vilnis
Tālrunis:
E-pasts: lelde.lo@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.lkfa.lv

Olaines novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas olaines-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
Latvijas kinologu klubs "KANIS-A"

Mērķi: Apvienot un koordinēt kinoloģisko organizāciju darbību.

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 35 - 51
Kontaktpersona: Aleksejenoka Svetlana
Tālrunis: +371 29833116
E-pasts: kanis13@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsVides un dzīvnieku aizsardzībaolaines-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
Latvijas Kuģu Modeļu Sporta Biedrība "Babite Team"

Mērķi: Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai komandas un kuģu modelisma kā sporta veida attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Babīte, Cidonijas iela 16
Kontaktpersona: Korsaks-Mills Edgars
Tālrunis: +371 27846526
E-pasts: babiteteam@gmail.com
Mājas lapa: http://www.babiteteam.mozello.lv

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Latvijas mājražotāji

Mērķi: Apkopot informāciju par mājražotājiem un mazajiem ražotājiem;

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Viršu iela 13 - 11
Kontaktpersona: Dārzniece Sanita
Tālrunis:
E-pasts: sanita.darzniece@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.latvijasmajrazotaji.lv

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
Latvijas Masieru asociācija

Mērķi: Veicināt ārstnieciskās masāžas nozares speciālistu profesionālo attīstību Latvijā

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Skuju iela 5
Kontaktpersona: Strāķe Diāna
Tālrunis: +371 26295159
E-pasts: rita.grinfogele@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
Latvijas Motoklubu Asociācija

Mērķi: Sekmēt motoklubu sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai, organizēt kopīgu atpūtu, piedalīties dažādos, tai skaitā starptautiskos, motobraucēju pasākumos un organizēt šādus pasākumus, kā arī, vajadzības gadījumā, sniegt savstarpēju palīdzību.

Adrese: Mārupes nov., "Druviņas"
Kontaktpersona: Spēlmanis Uģis
Tālrunis:
E-pasts: marymoto@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.mca.lv

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Latvijas Organizāciju psihologu biedrība

Mērķi: Sabiedrības veselības un labklājības veicināšana, balstoties uz psiholoģijas teorētiskajām atziņām un pielietojot psiholoģijas metodes visu veidu valsts pārvaldes, ražošanas, servisa, sabiedriskās vai bezpeļņas organizācijās, kuras darbojas saskaņā ar

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Priekuļu iela 5
Kontaktpersona: Šaitere Sanita
Tālrunis: +371 29681418
E-pasts: lopb@lopb.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
Latvijas Orķestru asociācija

Mērķi: Veicināt un attīstīt Latvijas bērnu-jauniešu, kā arī amatieru simfonisko orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru radošo darbību Latvijā un ārpus tās robežām;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Krones iela 56 - 3
Kontaktpersona: Dreģis Normunds
Tālrunis: +371 29169184
E-pasts: normunds.dregis@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Latvijas Politologu biedrība

Mērķi: Politikas zinātnes attīstības veicināšana un Latvijas politologu zinātniskās jaunrades popularizēšana;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Spilve, Avotu iela 3E
Kontaktpersona: Usenko Meldra
Tālrunis: +371 29151546
E-pasts: mazuraa0@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsTiesiskums un interešu aizstāvībamarupes-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
Latvijas Psihologu biedrība

Mērķi: 1.Apvienot Latvijas psihologus, lai sekmētu profesionālo un ētikas standartu uzturēšanu un tālāku attīstību, kā arī nodrošināt un koordinēt kvalitatīvu psihologu tālākizglītību;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 15 - 37
Kontaktpersona: Vilka Kristīne
Tālrunis: +371 29157374
E-pasts: inga@jff.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsVeselībamarupes-novads nvo-dbveseliba
Latvijas Pūdeļu klubs

Mērķi: Attīstīt un popularizēt klubā reģistrēto šķirņu audzēšanu Latvijā;

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Stūnīši, Vēju iela 5
Kontaktpersona: Romančuka Vija
Tālrunis: +371 29293279
E-pasts: zorika@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsVides un dzīvnieku aizsardzībaolaines-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
LATVIJAS REPUBLIKAS LIDOSTU DARBINIEKU ARODBIEDRĪBA

Mērķi: Likumā noteiktajā kārtībā aizstāvēt arodbiedrības biedru darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses.

Adrese: Mārupes nov., Lidosta "Rīga"
Kontaktpersona: Jurševskis Jānis
Tālrunis: +371 29508023
E-pasts: prusska@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
Latvijas sitaminstrumentālistu-pedagogu asociācija

Mērķi: Apvienot Latvijā sitaminstrumentu spēles nozarē strādājošos dažādu jomu un dažādu mūzikas žanru izpildītājus un pedagogus visos izglītības līmeņos;

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 27 - 12
Kontaktpersona: Freibergs Guntars
Tālrunis: +371 28219322
E-pasts: maijashvedenberga@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Latvijas strītbola asociācija

Mērķi: Sekmēt sporta spēļu komandu un individuālo sporta veidu augstākās klases sportistu profesionālo attīstību un popularitātes pieaugumu Latvijā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Riekstu iela 3
Kontaktpersona: Straudovskis Toms
Tālrunis: +371 29299149
E-pasts: aina@gbirojs.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Latvijas Suņu skriešanas sporta klubs

Mērķi: Popularizēt suņu skriešanu Latvijā kā sportu;

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., "Lieknas"
Kontaktpersona: Bobkova Inese
Tālrunis: +371 26445236
E-pasts: julijapolica@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsVides un dzīvnieku aizsardzībaolaines-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
Latvijas zolītes federācija

Mērķi: dažādu zolītes pasākumu organizēšana vietējā un nacionālā līmenī;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Kalna iela 5
Kontaktpersona: Strazdiņš Arnolds
Tālrunis: +371 29113133
E-pasts: boss@pice.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Lauku iedzīvotāju atbalsta biedrība "Jaunais Pamats"

Mērķi: Sekmēt ģimenes, kristīgo un ētisko vērtību nostiprināšanu sabiedrībā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mazā Spulgu iela 3 - 18
Kontaktpersona: Čerņavska Valentīna
Tālrunis: +371 22011100
E-pasts: valentina_cernavska@tvnet.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Leikēmijas slimnieku atbalsta biedrība

Mērķi: Ar leikēmiju saistītu jautājumu risināšana dažādās jomās: medicīnas, sociālajā, ekonomiskajā, izglītības un citās jomās. Biedrība apvieno gan leikēmijas pacientus, gan viņu radus, draugus, paziņas

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Gaiziņa iela 7
Kontaktpersona: Jansone Ingrīda
Tālrunis: +371 67202555
E-pasts: ingrida@i77.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsVeselībamarupes-novads nvo-dbveseliba
Līdzcietības kods

Mērķi: Bērnu un jauniešu ētisko un estētisko principu un līdzjūtības veidošana.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Narcišu iela 6
Kontaktpersona: Sirmais Atvars
Tālrunis: +371 29231300
E-pasts: l-kods@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
Lietojamības konsultācijas

Mērķi: veicināt uz cilvēkorientētu (angļu valodā - user centered) tīmekļa vietņu un informācijas sistēmu lietotāju grafisko saskarņu izstrādi un izglītot par UX (angļu valodā - user experience) konceptu Latvijā.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 20 - 70
Kontaktpersona: Jansons Renārs
Tālrunis: +371 22337771
E-pasts: inese.apine@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
LOGOSS

Mērķi: Organizēt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu komponistiem jaunas kora mūzikas (īpaši garīgās) radīšanā vīru korim.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Babīte, "Smilgas 2"
Kontaktpersona: Orlovskis Arturs
Tālrunis: +371 29156110
E-pasts: andrey.sceglov@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
LOREM IPSUM

Mērķi: laikmetīgās mākslas attīstīšana un vietējas un starptautiskas sadarbības veicināšana starp dažādām kultūras un zinātnes nozarēm; visa veida nacionālo vērtību saglabāšanas un integrācijas veicināšana mūsdienu kultūrā, īpaši uzsverot laikmetīgās mākslas, mūzikas, dejas, teātra, literatūras un kino attīstību; sabiedrības kultūras procesu izziņas veicināšana; kultūrizglītības piedāvājuma daudzveidošana, īpaši bērnu un jauniešu auditorijai.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Spilve, Stropu iela 19
Kontaktpersona: Uzuliņa Māra
Tālrunis: +371 27166164
E-pasts: anete.enikova@gmail.com

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Mākslas vingrošanas klubs "Gloria"

Mērķi: popularizēt Mākslas vingrošanas sporta veidu Olainē un Latvijā; veicināt augstu rezultātu sasniegšanu, aizstāvot Latvijas valsts sportisko godu; veicināt bērnu un jauniešu vispusīgu fizisko un garīgo attīstību; nodrošināt iespēju piedalīties sacensībās Latvijā un ārvalstīs; rosināt bērnos un jauniešos interesi par mākslas vingrošanas sporta veidu; organizēt, rīkot bērnu un jauniešu treniņus, sacensības mākslas vingrošanā; sadarboties ar sporta klubiem un organizācijām no visas pasaules, pieredzes apmaiņai. 

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 6 - 8
Kontaktpersona: Zavadska Marika
Tālrunis: +371 26663709
E-pasts: marika.zavadska@inbox.lv

Olaines novadsKultūra un atpūtaolaines-novads nvo-dbkultura-un-atputa
MāruGuns

Mērķi: Ilgtspējīgas sabiedrības tautizglītības modeļa veidošana.

Adrese: Mārupes nov., "Draugi"
Kontaktpersona: Jakubovska Ailita
Tālrunis: +371 29682468
E-pasts: inga@marasskola.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
MĀRUPES AUTO MOTO KLUBS "BIERIŅI"

Mērķi: Motosportu attīstīšana Latvijas Republikā;

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Grantiņu iela 2
Kontaktpersona: Briedis Aleksandrs
Tālrunis: +371 29295386
E-pasts: bierinumoto@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Mārupes BMX klubs

Mērķi: Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Ventas iela 18
Kontaktpersona: Dreimanis Armands
Tālrunis: +371 29282333
E-pasts: guntis@bmxmarupe.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Mārupes eksotisko deju studija "Mistērijas"

Mērķi: piedalīties Mārupes novada kultūras dzīvē, popularizēt eksotiskās dejas Mārupes novadā, veicināt sadarbību, sadraudzību ar citiem kolektīviem un Mārupes eksotisko deju studijas atpazīstamību citos novados;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Paleju iela 16
Kontaktpersona: Stepanova Sanita
Tālrunis: +371 22583220
E-pasts: sanita.stepanova@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
MĀRUPES HOKEJA SAVIENĪBA

Mērķi: Hokeja popularizēšana un attīstības veicināšana Mārupes novadā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Gaujas iela 45 - 13
Kontaktpersona: Opuļskis Juris
Tālrunis: +371 22014368
E-pasts: info@pbfinanses.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Mārupes novada amatnieku un mājražotāju biedrība "Radīts Mārupē"

Mērķi: Apvienot Mārupes novada amatniekus un mājražotājus, kā arī popularizēt tās biedru radīto produktu atpazīstamību novadā, Latvijā un ārvalstīs, sekmēt savstarpējo sadarbību un radīto produktu noietu.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Olgas iela 2
Kontaktpersona: Jureviča Sanita
Tālrunis: +371 26404274
E-pasts: raditsmarupe@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas marupes-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
MĀRUPES NOVADA SENIORU LABDARĪBAS BIEDRĪBA

Mērķi: Aktivizēt pensionāru iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē un sadarbībā ar sociālās palīdzības dienestiem, aizstāvēt pašcieņu, veicināt sadzīves apstākļu uzlabošanu, kā arī garīgo un kultūras vajadzību apmierināšana.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 29
Kontaktpersona: Aristovska Lidija
Tālrunis: +371 26490010
E-pasts: dzintra.andersone1@apollo.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsTiesiskums un interešu aizstāvībamarupes-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
Mārupes pirmsskolas izglītības kvalitātes atbalsta biedrība

Mērķi: 1.Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Konrādu iela 5
Kontaktpersona: Lelītis Arnis
Tālrunis: +371 29444448
E-pasts: al@conto.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
Mārupes vidusskolas izglītības un atbalsta biedrība

Mērķi: Veicināt Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas attīstību, materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu, informatizāciju un modernizāciju;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Kantora iela 97
Kontaktpersona: Konstante Inta
Tālrunis: +371 29213066
E-pasts: puke.pauls@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
Mārupes Vizuālās Mākslas Studija

Mērķi: Pirmsskolas vecuma bērnu piesaistīšana mākslai;

Adrese: Mārupes nov., Vētras, Zīļu iela 2
Kontaktpersona: Pamovska Evija
Tālrunis: +371 29724715
E-pasts: pamovska@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Mazcenu 17

Mērķi: Nodrošināt daudzdzīvokļu mājas Mazcenu alejas 17, Jaunmārupē, Mārupes novada, efektīvu apsaimniekošanu un pienācīgu uzturēšanu, ekonomisku tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu un piemājas teritorijas uzturēšanu kārtībā, kā arī risināt

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 17 - 17
Kontaktpersona: Grīnbergs Edgars
Tālrunis: +371 28621533
E-pasts: gramatvediba.ns@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Mazcenu Aleja 7

Mērķi: Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Mazcenu alejā 7, Jaunmārupē, Mārupes nov. koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju un apsaimniekošanu. Apmierināt citas Biedrības biedru

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 7 - 15
Kontaktpersona: Sprūde Maija
Tālrunis: +371 29217046
E-pasts: hitcar@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsAttīstība un mājokļu apgādemarupes-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Medemciema biedrība

Mērķi: Piedalīties sabiedrisku pasākumu, kultūras un sporta dzīves veicināšanā, atbalstīšanā un organizēšanā;

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, Torņa iela 3
Kontaktpersona: Maruševska Kristīne
Tālrunis:
E-pasts: medemciema.biedriba@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsAttīstība un mājokļu apgādeolaines-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Medību klubs "STILS"

Mērķi: Izveidot medību saimniecības atbilstoši medību iecirkņa apsaimniekošanas projektam;

Adrese: Mārupes nov., "Remeši"
Kontaktpersona: Remess Arnis
Tālrunis: +371 29203877
E-pasts: stilsltd@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
Medību un aktīvās atpūtas klubs "BERĶU MEŽI"

Mērķi: popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu aktīvās atpūtas veidu; izkopt un attīstīt medību ētiku un tradīcijas; apvienot medniekus kolektīvām un individuālām medībām; ndrošināt racionālu medību fonda izmantošanu; attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgas izmantošanas principiem; dibināt kontaktus un sadarboties ar mednieku sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs; saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām, privātpersonām. 

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Vīkuļi, Lakstu iela 2
Kontaktpersona: Strīpnieks Jānis

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
Mednieku biedrība "Viesturi"

Mērķi: biedrība darbojas pēc sabiedriskā labuma organizācijas principiem un tās mērķi ir: apvienot medniekus kolektīvām un individuālām medībām; nodrošināt racionālu medību fonda izmantošanu; attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgas izmantošanas principiem; popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu. 

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Rudzu iela 32
Kontaktpersona: Panavs Gatis
Tālrunis: +371 29250919
E-pasts: gatis.panavs@motofavorits.lv

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
Mednieku klubs "Buciņš"

Mērķi: popularizēt medības kā Latvijā tradicionālu atpūtas veidu; popularizēt medības kā Latvijā tradicionālu atpūtas veidu; piedalīties medījamo dzīvnieku aizsardzības pasākumos; medību organizēšana un medību saimniecību attīstīšana. 

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Priežciems, Ziedu iela 6
Kontaktpersona: Kavoss Mārtiņš

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
Metacognio

Mērķi: Organizēt un vadīt pedagogu, sporta treneru un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Gaujas iela 47 - 72
Kontaktpersona: Piļkēviča Līga
Tālrunis: +371 29409845
E-pasts: pilkevici@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsPētniecība un izglītībamarupes-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
MOTOKLUBS "LUCIFERS"

Mērķi: Veicināt motociklu, motosporta un moto tūrisma popularizēšanu Latvijā;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Spilve, Alstu iela 24 - 2
Kontaktpersona: Kašs Vilis
Tālrunis:
E-pasts: jurissso@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Motoklubs "Olaine"

Mērķi: Apvienot motosporta entuziastus, lai popularizētu motosportu, organizētu ar motosportu saistītus pasākumus, kuros iesaistīt jaunatni un citus interesentus

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 2 - 48
Kontaktpersona: Lūriņš Ervīns
Tālrunis: +371 29543747
E-pasts: dace.gramatvediba@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Musiq For Change

Mērķi: Ar mūzikas palīdzību tiek vākti līdzekļi mūzikas skolu atbalstam lauku reģionos;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 28 - 18
Kontaktpersona: Ezermanis Gunvaldis
Tālrunis: +371 20018040
E-pasts: madara@musiqforchange.org
Mājas lapa: http://www.musiqforchange.org

Olaines novadsKultūra un atpūtaolaines-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Nodibinājums "Austrumeiropas mediju profesionālās meistarības celšanas fonds"

Mērķi: 1.Palīdzības sniegšana profesionālās meistarības līmeņa celšanā mediju sfērā Austrumeiropas valstīs, tajā skaitā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā un Bulgārijā;

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Virši, "Pavasaris OL 198"
Kontaktpersona: Valdīšana Ģirts
Tālrunis: +371 26339125
E-pasts: girtsv@latnet.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsStarptautiskās aktivitātesolaines-novads nvo-dbstarptautiskas-aktivitates
Nodibinājums "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs"

Mērķi: Veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, mazināt bezdarbu novada teritorijā atbilstoši Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.-2030.gadam un Olaines novada attīstības programmai 2014.-2020.gadam; veicināt Olaines novada uzņēmumu un novada starptautisko atpazīstamību; veicināt sadarbību starp valsts, pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Olaines novadā; veicināt Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas studiju procesa attīstību un popularizēšanu, zinātniskās pētniecības projektu kvalitātes paaugstināšanu; veicināt Olaines vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumu un biznesa ideju kluba darbību; atbalstīt Olaines novada iedzīvotāju uzņēmējdarbības garu un veicināt uzņēmējdarbības prasmes.

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 33
Kontaktpersona: Edīte Alksne
Tālrunis: +371 29417886
E-pasts: onuac@olaine.lv
Facebook lapa: www.facebook.com/olainesnovadauznemejdarbibasatbalstacentrs

Olaines novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas olaines-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
Nodibinājums "Riga Study Network"

Mērķi: nodrošināt atbalsta servisu studentiem iebraucot Latvijā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Ventas iela 22
Kontaktpersona: Marquardt Martin Frank
Tālrunis: +371 28316439
E-pasts: rsn@live.de
Mājas lapa:

Mārupes novadsStarptautiskās aktivitātesmarupes-novads nvo-dbstarptautiskas-aktivitates
Nodibinājums "Vēstis adventistiem"

Mērķi: veicināt objektīvu, izglītojošu, atklātu, plašu un vispusīgu informācijas apriti Septītās dienas Adventistu Baznīcā Latvijā.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, Torņa iela 38
Kontaktpersona: Tomsons Aidis
Tālrunis: +371 29789451
E-pasts: kristine.leflere@inbox.lv

Olaines novadsTiesiskums un interešu aizstāvībaolaines-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
Nodibinājums MANTOJUMS

Mērķi: popularizēt principus un idejas, kas veicina veselīgas un stipras vairāku paaudžu ģimenes veidošanu, stiprināšanu un saglabāšanu;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 13 - 17
Kontaktpersona: Senkāns Gatis
Tālrunis: +371 67286806
E-pasts: vinetads@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsTiesiskums un interešu aizstāvībamarupes-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
Nodibinājums Sestās Jūdzes Fanu Klubs

Mērķi: Atbalstīt grupas muzikālo projektu kvalitatīvu realizāciju;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Mežāres, Ošu iela 11
Kontaktpersona: Baltaiskalna Gunita
Tālrunis: +371 29141259
E-pasts: gunita.baltaiskalna@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Nodibinājums Sporta burāšanas akadēmija

Mērķi: Attīstīt un atbalstīt sporta burāšanu Latvijā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Lielā iela 49 - 4
Kontaktpersona: Bērze Jānis
Tālrunis: +371 29263645
E-pasts: rihardsv@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Olaines dāmu klubs "Viktorija"

Mērķi: Piesaistīt sabiedrības uzmanību sieviešu līdztiesības problēmām;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Stacijas iela 40 - 27
Kontaktpersona: Rodionova Ludmila
Tālrunis: +371 26598049
E-pasts: lada2505@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsSociālā atbalsta pasākumi personām olaines-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
Olaines ģimeņu atbalstam "Pumpurs"

Mērķi: Sekmēt bērniem un ģimenēm draudzīgas vides veidošanu Olainē;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 9 - 30
Kontaktpersona: Zemīte Ilze
Tālrunis: +371 29352622
E-pasts: biedribapumpurs@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsPētniecība un izglītībaolaines-novads nvo-dbpetnieciba-un-izglitiba
Olaines Krievu Kopiena

Mērķi: Krievu kultūras, krievu valodas un izglītības krievu valodā saglabāšana, attīstīšana un popularizēšana;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Kūdras iela 27A
Kontaktpersona: Rodionova Ludmila
Tālrunis: +371 29748281
E-pasts: olga.zujevica@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsTiesiskums un interešu aizstāvībaolaines-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
Olaines nevalstisko organizāciju apvienība

Mērķi: Veicināt sadarbību un koordināciju starp nevalstiskām organizācijām, neformālajām sabiedrības grupām un pašpalīdzības grupām Olaines novadā, lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības veidošanos un attīstību.

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 31
Kontaktpersona: Dace Kārkliņa
Tālrunis: +371 25877788
E-pasts: nvoolaine@inbox.lv

Olaines novadsTiesiskums un interešu aizstāvībaolaines-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
Olaines novada dzīvnieku aizsardzības biedrība "Laimīgās astes"

Mērķi: Dzīvnieku aizsardzība un labklājības veicināšana Olaines novadā.

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 10 - 5
Kontaktpersona: Petrova Jekaterina
Tālrunis: +371 29330264
E-pasts: laimigas.astes@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsVides un dzīvnieku aizsardzībaolaines-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
Olaines novada senioru biedrība "Liepas"

Mērķi: Olaines novada pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana,

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 16 - 39
Kontaktpersona: Vanhanens Vladimirs
Tālrunis: +371 26415535
E-pasts: olainesseniori@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsTiesiskums un interešu aizstāvībaolaines-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
Olaines pulciņš

Mērķi: Tūrisma, sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšana;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 30 - 61
Kontaktpersona: Kools Boriss
Tālrunis: +371 29175264
E-pasts: divaja@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Olaines šaha klubs

Mērķi: Popularizēt šahu;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 20 - 16
Kontaktpersona: Miezis Normunds
Tālrunis: +371 28896298
E-pasts: miezisn@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Olaines skeitborda klubs

Mērķi: Organizēt bērnu, skolēnu, jauniešu un pieaugušo veselīgu atpūtu, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un paaugstināšanai, augstu rezultātu sasniegšanai sportā - organizējot un vadot sacensības, apmācības un kursus - sagādāt un realizēt sporta inventāru.

Adrese: Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 20/21
Kontaktpersona: Mazure Ilze
Tālrunis: +371 22019984
E-pasts: im84@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Olaines uzņēmēju biedrība

Mērķi: Veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi Olaines novadā;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Rīgas iela 5
Kontaktpersona: Artjomovs Andrejs
Tālrunis: +371 29256603
E-pasts: reinholds.pelse@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas olaines-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
OlainFarm arodorganizācija

Mērķi: Darba ņēmēju interešu aizstāvība

Adrese: Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 5
Kontaktpersona: Bērziņa Rudīte
Tālrunis: +371 26242623
E-pasts: rberzinja@olainfarm.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas olaines-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks"

Mērķi: Veicināt sabiedrības izpratni par onkoloģisko slimību (īpaši krūts, dzemdes kakla, kolorektālā, prostatas u.c. bieži izplatītu veidu, kā arī onkohematoloģijas un reto vēžu) profilakses nozīmību un savlaicīgas ārstēšanās aktualitāti;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Babīte, Liepu aleja 11
Kontaktpersona: Rožkalne Gunta
Tālrunis: +371 29235677
E-pasts: gunita.berke@bps.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsVeselībamarupes-novads nvo-dbveseliba
Orientēšanās klubs KURMIS

Mērķi: Orientēšanās sporta un fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšana;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Silnieku iela 3
Kontaktpersona: Lebedoks Ēriks
Tālrunis: +371 29704447
E-pasts: berzinsma@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Pasākumu mārketings

Mērķi: 1.Veicināt un attīstīt mārketingu- t.i., popularizēt un skaidrot mārketinga pakalpojumus un mārketinga izglītību, celt to prestižu sabiedrībā, tai skaitā veicināt un attīstīt medicīnas mārketingu;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 22 - 69
Kontaktpersona: Stadnika Karīna
Tālrunis: +371 29113018
E-pasts: karina.stadnika@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
PATIPA invalīdu biedrība

Mērķi: Veicināt invalīdu integrāciju;

Adrese: Olaines nov., Olaine, "St.Olaine" 1-4
Kontaktpersona: Ignaša Dace
Tālrunis: +371 29710092
E-pasts: maija@partnerimg.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSociālā atbalsta pasākumi personām olaines-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
Perkusiju mākslu atbalsta fonds Mazais Bundzinieks

Mērķi: Veicināt un popularizēt perkusiju un klasisko sitaminstrumentu spēli gan Latvijā, gan ārpus tās robežām;

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 27 - 12
Kontaktpersona: Kļaviņa Maija
Tālrunis: +371 28219322
E-pasts: maijashvedenberga@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Pierīgas tautsaimniecības attīstības un iedzīvotāju interešu aizstāvības biedrība

Mērķi: Ar savu darbību veicināt Stopiņu, Ķekavas, Babītes, Olaines, Mārupes un Ozolnieku novadu teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Stīpnieki, "Ostinieks 8"
Kontaktpersona: Dovguško Andrejs
Tālrunis: +371 27404949
E-pasts: legio@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas olaines-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
Publiskās un privātās partnerības biedrība "Rūpniecības un tirdzniecības atbalsta asociācija"

Mērķi: Veicināt uzņēmēju starptautiskos sakarus;

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Stūnīši, "Stūnīši 14"
Kontaktpersona: Galenieks Gastons
Tālrunis: +371 29191186
E-pasts: g.galenieks@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsDarba devēju organizācijas. Arodbiedrības. Profesionālās organizācijas olaines-novads nvo-dbdarba-deveju-organizacijas-arodbiedribas-profesionalas-organizacijas
RFBasketball Solutions

Mērķi: Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana. Apvienot fiziskās un juridiskās personas veselīga dzīvesveida popularizēšanai Latvijā. Veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanu sportiskajās un fiziskajās aktivitātēs. Aktīvo sportistu sportiskās izaugsmes un

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Jaunzemu iela 2 - 12
Kontaktpersona: Feldmanis Raimonds
Tālrunis: +371 20201111
E-pasts: raimondsfeldmanis@hotmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Rīgas jāšanas sporta klubs "SPORT DE LUX"

Mērķi: veicināt dažādu jāšanas sporta disciplīnu attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām jāšanas sportā dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., "Ozoli"
Kontaktpersona: Breikša Līga
Tālrunis: +371 29491870
E-pasts: katean@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība

Mērķi: Nodrošināt Rīgas rajona Jauniešu orķestra darbību;

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 39
Kontaktpersona: Plūme Pēteris
Tālrunis: +371 26527463
E-pasts: sarmite.marupe@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo Biedrība "Redzi mani"

Mērķi: 1.Apvienot cilvēkus ar redzes traucējumiem, motivēt viņus līdzdarboties pilsoniskas sabiedrības veidošanā;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, "Doriņi"
Kontaktpersona: Ikauniece Ināra
Tālrunis: +371 29492911
E-pasts: inara.maria@inbox.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSociālā atbalsta pasākumi personām marupes-novads nvo-dbsociala-atbalsta-pasakumi-personam
run - mākslas eksperimenti

Mērķi: Veicināt digitālās un eksperimentālās mākslas popularizēšanu Latvijā.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Lielā iela 37 - 32
Kontaktpersona: Vītols Rihards
Tālrunis: +371 29463054
E-pasts: trihars.lv@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Sansusī

Mērķi: Rīkot muzikāli izglītojošus pasākumus visā Latvijā;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Spilve, Stropu iela 3
Kontaktpersona: Siliņš Armands
Tālrunis: +371 29393255
E-pasts: jana.krieva@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
Senču ziņa

Mērķi: veidot alternatīvās izglītošanās iespējas vietu, izmantojot individuālās apmācību metodes

Adrese: Mārupes nov., "Rumaki"
Kontaktpersona: Mozga Inese
Tālrunis: +371 26138425
E-pasts: martins@skunenieki.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsKultūra un atpūtamarupes-novads nvo-dbkultura-un-atputa
SIEVIEŠU GOLFA KLUBS

Mērķi: Veselīgas atpūtas organizēšana, fizisko un garīgo spēju atjaunošana un paaugstināšana, kā arī augstu rezultātu sasniegšana sportā Latvijas Republikā (turpmāk - LR) un ārzemēs:

Adrese: Mārupes nov., "Golfs Viesturi"
Kontaktpersona: Vaišļa Anda
Tālrunis: +371 29265775
E-pasts: ilze.kruskopa@grafx.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Skydive Latvia

Mērķi: Ar Biedrības rīcībā esošajiem līdzekļiem veicināt izpletņlēkšanas sporta atjaunošanu, popularizēšanu un attīstību Latvijā

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 22 - 71
Kontaktpersona: Plotņikovs Sergejs
Tālrunis:
E-pasts: kruxkrox@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Sporta klubs "ARSSKI"

Mērķi: Bērnu sporta nodarbību organizēšana;

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Jelgavas ceļš 6
Kontaktpersona: Hvostovojs Genādijs
Tālrunis: +371 22304544
E-pasts: gennadij@genius-solution.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Sporta klubs "Gaismas stars"

Mērķi: Sportiska dzīvesveida popularizēšana Olaines novada bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū;

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Stūnīši, Gaismas iela 6 - 4
Kontaktpersona: Hermanis Sandris
Tālrunis:
E-pasts: martins.platkajs@gmail.com
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Sporta klubs "Lucavsalas airi"

Mērķi: Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Babīte, Celtnieku iela 5
Kontaktpersona: Aglenieks Aigars
Tālrunis: +371 67919862
E-pasts: aigars@kanoe.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
SPORTA KLUBS "OLIMP"

Mērķi: Boksa popularizācija un attīstība Latvijā;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Parka iela 12 - 2
Kontaktpersona: Versocka Diana
Tālrunis: +371 29252094
E-pasts: olimp5@inbox.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Sporta studija ACTIVE

Mērķi: 1.Sporta aktivitāšu un veselīga dzīvesveida veicināšana un popularizēšana bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 51 - 12
Kontaktpersona: Mazurs Mārcis
Tālrunis: +371 67531277
E-pasts: elge@mits.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
TAISNĪBA UN TAISNĪGUMS

Mērķi: Kvalitatīvas dzīves un vides apstākļu nodrošināšana visiem novada iedzīvotājiem;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 9 - 37
Kontaktpersona: Vaičulis Andis
Tālrunis: +371 26387705
E-pasts:
Mājas lapa:

Olaines novadsAttīstība un mājokļu apgādeolaines-novads nvo-dbattistiba-un-majoklu-apgade
Tīrā īga

Mērķi: Rīgas pilsētas sociāli ekoloģisko problēmu risināšana veselīga dzīvesveida popularizēšana un cilvēcisko attiecību veicināšana.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Babīte, Rožu iela 2 - 17
Kontaktpersona: Nevicka Natālija
Tālrunis: +371 28787304
E-pasts: natalochka257@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
TRUBasketball

Mērķi: Nodrošināt bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšanu;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Jaunzemu iela 2 - 12
Kontaktpersona: Feldmanis Raimonds
Tālrunis: +371 20201111
E-pasts: raimondsfeldmanis@hotmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
Ūdens sporta veidu klubs "Rīgas Ūdens Sporta Termināls"

Mērķi: Veicināt dažādu ūdens sporta veidu (kaitbords, veikbords, vindsērfings, dažādas burāšanas un airēšanas disciplīnas un ūdens motosports), kā dzīvesveida attīstību un nodrošināt tam nepieciešamos apstākļus Biedrības teritorijā.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltiņu iela 8
Kontaktpersona: Purmale Nadežda
Tālrunis: +371 29407409
E-pasts: armands@armstrongpro.lv
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
VARU LATVIJAS TAUTAI

Mērķi: Atjaunot tiesisku valsti, kur darbojas princips "VIENS LIKUMS- VIENA TAISNĪBA VISIEM!";

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 28
Kontaktpersona: Lukjanovs Igors
Tālrunis: +371 26768628
E-pasts: gr.birojs@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsTiesiskums un interešu aizstāvībamarupes-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
Vides komunikācija

Mērķi: Veikt pētījumus klimata pārmaiņu jomā Latvijā un pasaulē;

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Babīte, Mēness iela 11
Kontaktpersona: Pētersone Iveta
Tālrunis: +371 29416535
E-pasts: krista.petersone@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsVides un dzīvnieku aizsardzībamarupes-novads nvo-dbvides-un-dzivnieku-aizsardziba
Vijas Vētras FONDS

Mērķi: finansiāla un materiāla atbalsta sniegšana Vijai Vētrai, lai nodrošinātu Vijas Vētras pilnvērtīgu dzīvošanu Latvijā; finansiāla un materiāla atbalsta sniegšana dažādu profesiju pārstāvjiem sociālo, sociālekonomisko, ārstniecisko u.tml. problēmu risināšanā; dejas kā cilvēka garīgās un fiziskās attīstības veicinātājas popularizēšana; jaunu un talantīgu dejotāju atbalstīšana.

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Viskalnu iela 17
Kontaktpersona: Sproģe Iveta

Mārupes novadsTiesiskums un interešu aizstāvībamarupes-novads nvo-dbtiesiskums-un-interesu-aizstaviba
Volejbola klubs "Biolars Olaine/Jelgava"

Mērķi: sekmēt volejbola attīstību;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 3
Kontaktpersona: Jamrovskis Andrejs
Tālrunis: +371 67964105
E-pasts: gramatvediba@biolar.lv
Mājas lapa:

Olaines novadsSporta organizācijasolaines-novads nvo-dbsporta-organizacijas
WSWCF

Mērķi: Attīstīt ielu vingrošanas kustību un sportu Latvijas teritorijā un Pasaulē.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Brīvkalni, Dambju iela 2
Kontaktpersona: Šlēziņš Māris
Tālrunis: +371 26332884
E-pasts: maris.slezins@gmail.com
Mājas lapa:

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas
WSWCF Academy

Mērķi: veidot ielu vingrošanas apmācības programmu, kā arī standartizācijas sistēmu un nodarboties ar šīs apmācības programmas un standartizācijas sistēmas izplatīšanu un popularizāciju Latvijā un Pasaulē; nodrošinās ielu vingrošanas apmācību klātienē un tālmācības veidā; rīkot starptautiska mēroga izglītības seminārus ielu vingrošanā un citos ielu sporta veidos bērniem un pieaugušajiem. 

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Brīvkalni, Dambju iela 2
Kontaktpersona: Šlēziņš Māris

Mārupes novadsSporta organizācijasmarupes-novads nvo-dbsporta-organizacijas

logo_line

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.