Noslēdzies biedrības īstenotais projekts "NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados"

Noslēdzies biedrības īstenotais projekts "NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados"

Kā atzīts projekta laikā izstrādātajā rīcības plānā: "Visos trijos novados ievērojams iedzīvotāju skaits ir apvienojušies vai darbojas biedrībās vai nodibinājumos (turpmāk saukts NVO). Biedrību dibināšanas aizsākumi vērojami jau 1991. gadā un to skaits visos novados nepārtraukti aug, tomēr ne visas kādreiz reģistrētās NVO, ir aktīvas arī šodien." Lai pilnveidotu esošo organizāciju kompetences un veicinātu sadarbību, kā arī rosinātu veidoties jaunām organizācijām, biedrība īstenoja projektu "NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados".

Projektā notika dažādas aktivitātes. Kā pirmo organizējām semināru "NVO kompetenču pilnveidošana", kurā runājām par komunikācijas nozīmi, iespēju piesaistīt atbalsta instrumentus, kā arī NVO nozīmi attīstības veidošanā.

Tālāk devāmies divos pieredzes braucienos — iepazinām vietējās organizācijas Mārupes, Babītes un Olaines novados, kā arī lidojām tālāk, iepazīstot Valmieras novada fonda darbību un atziņas vietējās sabiedrības atbalstam.

Visa projekta laikā tika pētīta esošā situācija un izvirzīti nākotnes attīstības soļi NVO sektora atbalstam. Tika izveidots rīcības plāns, kurā arī esošo organizāciju saraksts, no kurām vari izvēlēties un iesaistīties novadu attīstībā. Par rīcības plānu vairāk šeit.

Projekta laikā izmēģinājām arī citu formātu nevalstiskā sektora popularizēšanā un ar iedvesmas stāstiem no vietējām organizācijām domājām, cik svarīgi ir pašiem veidot savu vidi. Uz sarunu tikāmies ar ļoti dažādām organizācijām — vides, kultūras, izglītības, integrācijas, jaunatnes jomās. Video noslēgumā apkopotas arī esošās organizācijas, no kurām vari izvēlēties savējo! Video pieejami mūsu fb un youtube kanālā. Iedvesmojies un izvēlies savējo!

Savukārt projekta noslēgumā nevalstiskajām organizācijām bija iespēja gan iepazīties savā starpā, gan prezentēt sevi plašākā mērogā, piedaloties NVO gadatirgos, kas notika katrā novadā atsevišķi. Tika pārrunātas sadarbības idejas, iespējas uzņemt jaunus biedrus un īstenot jaunus projektus.

Ja Tev rodas idejas, kāds atbalsts šajā vai citā ar teritorijas attīstību jomā būtu nepieciešams, dod ziņu, darbojamies tālāk!

Projektu "NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados" īstenoja biedrība "Pierīgas partnerība" ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.