Iepazīsties ar NVO atbalsta punkta rīcības plānu “Pierīgas partnerības” darbības teritorijā

Kādas ir nevalstiskās organizācijas mūsu teritorijā? Kāds atbalsts tām nepieciešams? Babītes, Mārupes un Olaines novados izstrādāts rīcības plāns, kas ietver esošās situācijas analīzi un turpmākās attīstības iespējas.

Kā secina rīcības plāna autors Āris Adlers: “Prioritāri atbalsts ir nepieciešams finansējuma nodrošinājumam organizāciju darbam un materiāli tehniskajai bāzei, nepieciešami arī uzlabojumi komunikācijā un informācijas izplatīšanā, sadarbības veicināšana ar pašvaldību un starptautiskā līmenī, nepieciešams atbalsts laika resursu un cilvēkresursu piesaistē un vadībā, iedzīvotāju izpratnes un informētības veicināšana, kā arī atbalsts stratēģiskās vadības jautājumos.”

Biedrības “Pierīgas partnerība” īstenotajā projektā “NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados” izstrādāts NVO atbalsta punkta rīcības plāns ar mērķi identificēt mērķa orientētas rīcības, kas veicamas, lai sniegtu atbalstu novados gan reģistrētajām organizācijām savu mērķu sasniegšanai, gan arī iedzīvotāju grupām, kas plāno reģistrēt jaunu NVO. Tajā aprakstīta esošā situācija, organizāciju darbības jomas, nepieciešamais atbalsts, aptaujas rezultāti, secinājumi no intervijām ar speciālistiem. Rīcības plānā izvirzīti ieteikumi turpmākajai darbībai, aicinām dalīties savās idejās un vajadzībās!

NVO atbalsta punkta izveides mērķis ir veicināt organizētās pilsoniskās sabiedrības attīstību Babītes, Mārupes un Olaines novados, kas var pozitīvi ietekmēt biedrības “Pierīgas partnerības” darbības teritorijas attīstību. Ar rīcības plānā iekļauto punktu izpildi plānots veicināt iedzīvotāju skaitu, kas iesaistījušās kādā NVO.

Rīcības plāna noslēgumā pieejams arī NVO saraksts — izvēlies savējo un iesaisties!

NVO atbalsta punkta rīcības plāns Babītes, Mārupes un Olaines novadiem

Seko līdzi citām projekta aktivitātēm — noskaties video par nevalstisko sektoru Babītes, Mārupes un Olaines novados!

Projektu “NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados” īsteno biedrība “Pierīgas partnerība” ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem.

Visi jaunumi

Top