Iepazīsties ar vietējām nevalstiskajām organizācijām un izvēlies savējo

Iepazīsties ar vietējām nevalstiskajām organizācijām un izvēlies savējo

NVO atbalsta punkta rīcības plāns Babītes, Mārupes un Olaines novadiem izstrādāts ar mērķi identificēt mērķa orientētas rīcības, kas veicamas, lai sniegtu atbalstu novados gan reģistrētajām organizācijām savu mērķu sasniegšanai, gan arī iedzīvotāju grupām, kas plāno reģistrēt jaunu NVO. NVO atbalsta punkta izveides mērķis ir veicināt organizētās pilsoniskās sabiedrības attīstību Babītes, Mārupes un Olaines novados, kas var pozitīvi ietekmēt biedrības “Pierīgas partnerības” darbības teritorijas attīstību. Ar rīcības plānā iekļauto punktu izpildi plānots veicināt iedzīvotāju skaitu, kas iesaistījušās kādā NVO.

Rīcības plānā esam apkopojuši vietējās organizācijas, šeit to apkopojums atsevišķi.

Olaines novadā līdz 2017. gada 17. maijam reģistrētas 116 nevalstiskās organizācijas, no kurām par 2016. gadu gada pārskatu iesniegušas 66. Daļu nevalstisko organizāciju Olaines novadā apvieno biedrība "Olaines nevalstisko organizāciju apvienība".

Nevalstiskās organizācijas Olaines novadā

Mārupes novadā līdz 2017. gada 16. maijam reģistrētas 254 NVO, no kurām gada pārskatu par 2016. gadu iesniegušas 145, savukārt Mārupes novada mājas lapā sniegta informācija tikai par tām NVO, kas sniegušas informāciju par sevi.

Nevalstiskās organizācijas Mārupes novadā

Babītes novadā līdz 2017. gada 20. aprīlim bija reģistrētas 138 nevalstiskās organizācijas, tomēr par 2016. gadu gada pārskatu iesniegušas 78. Novada pašvaldība savā mājaslapā nesniedz informāciju par biedrībām un nodibinājumiem.

Nevalstiskās organizācijas Babītes novadā

Projektu "NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados" īstenoja biedrība "Pierīgas partnerība" ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.