Lielupes projekta partneri vienojās kopīgā laivu braucienā

Lielupes projekta partneri vienojās kopīgā laivu braucienā

Ar mērķi izprast “laivotāja dabu”, 6.jūnijā projekta partneri vienojās kopīgā laivu braucienā pa Lielupes augšteci.

Veidojot pakalpojumu piedāvājumu upju tūristiem, ir būtiski izprast šo tūristu dabu un vēlmes. Tieši tādēļ, turpinot īstenot projektu “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”, liela daļa no projekta partneriem – potenciālajiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, vienojās kopīgam laivu braucienam.

Brauciena laikā, iejutušies “tūrista ādā”, ceļotāji novēroja Lielupes aizaugšanas problēmas, kuru risināšanai seklākajās vietās ir iespējas rīkot talkas un sakopt upi ar roku darbu, bet dziļākajās vietās to var darīt, piesaistot tehniku, kas paredzēta aizaugušu ūdensteču tīrīšanai. Novērtējot šo problēmu, pēc brauciena dalībnieki vienojās augustā rīkot kopīgu upes tīrīšanas talku, savukārt Ozolnieku novada pašvaldība, piesaistot Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu, rudenī ir paredzējusi vairāku Lielupes posmu mehanizētus attīrīšanas darbus.

Novērojot Lielupes piekrastēs esošās dabas vērtības un cilvēku atstāto vēstures mantojumu, vairākkārt radās jautājumi; kur tad mēs īsti esam un kas šī ir par vietu. Pēc laivu brauciena bija skaidrs, ka projektā plānotie informācijas stendi pie upes noteikti veiks šo informēšanas funkciju, bet nākotnē būs nepieciešams uzstādīt vēl stendus vietās, kur atrodas apskates objekti.

Atsevišķās vietās Lielupei piegulošo zemju īpašnieki bija izvietojuši laipiņas, kas kalpo piekļūšanai pie upes, bet šīs vietas nav piemērotas laivu pietauvošanai.

Pēc laivu brauciena katram pasākuma dalībniekam bija skaidrs, ka projektā plānotās aktivitātes un izvietojamā infrastruktūra ir nepieciešama gan laivotājiem, gan pašiem piekrastēs saimniekojošajiem pakalpojumu sniedzējiem.

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.