Aicinām pieteikties lekciju ciklam “CoLabora biznesa skola” 15.06.-1.07.

Aicinām pieteikties lekciju ciklam “CoLabora biznesa skola” 15.06.-1.07.

PPP biedrība "Zied zeme"  un biedrība “Pierīgas Partnerība” aicina pieteikties lekciju ciklam “CoLabora biznesa skola” biznesa pamatu apguvē un biznesa plāna izstrādē esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem.

Vieta: tiešsasaistes video konferenču platforma  zoom.us
Pieeja ZOOM saitei tiks nosūtīta katram dalībniekam pēc reģistrācijas: forms.gle/6t3FcdVFFXFgmMvx7
Reģistrēšanās ir atvērta līdz 11. jūnijam! Vietu skaits ir ierobežots.

Prioritāte koprades telpas "CoLabora Lielvārde" un "Dzīvoklis" esošajiem vai topošajiem klientiem, LEADER projektu iesniedzējiem, kā arī dalībniekiem no Lielvārdes, Ogres, Ķeguma, Baldones, Ikšķiles, Mārupes, Olaines un Babītes.

 

“CoLabora biznesa skola” lekcijas vadīs “Kurzemes biznesa inkubators” lektori, nodrošinot praktisko uzdevumu izpildei nepieciešamos izdales materiālus/šablonus elektroniskā formā. Lekciju dalībnieki praktiskos uzdevumus pilda patstāvīgi, saņemot nepieciešamās konsultācijas no lektora, un izpildītos uzdevumus iesūtot elektroniski.

Lektori: Salvis Roga, Imants Martinsons, Anete Zveja, Gatis Ginters, Ieva Vinniņa

 

Lekciju cikla programma:

DatumsPakalpojums (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas nosacījumiem).Lektora Vārds, Uzvārds
15.06.2020

plkst. 10:00-13:00

Biznesa modelis. Projekta/Biznesa modeļa definēšana, situācijas analīze, ideju ģenerēšanas metodes, mērķauditorijas, tirgus segmenta noteikšana, produkta/pakalpojuma pozicionēšana, mērķa definēšana. Inovatīvā domāšana, praktiskas metodes, inovāciju vadības rīki. Lekcijas rezultāts - izstrādāts Projekta/Biznesa modeļa apraksts.Salvis Roga

Imants Martinsons

17.06.2020

plkst. 10:00-13:00

Tirgus izpēte. Lekcijas rezultāts - izstrādāts Projekta/Biznesa modeļa tirgus izpētes dokuments.

●        Latvijas iekšējā un ārējā tirgus izpētes metodes un to praktiska pielietošana. SWOT analīze.

●        Klienta profila analīze. Klienta vajadzību, problēmu, jautājumu un mērķu izpētes metodes un to praktiska pielietošana.

●        Konkurenta analīze. Konkurentu izpētes un monitoringa metodes un to praktiska pielietošana.

Salvis Roga

Anete Zveja

Gatis Ginters

26.06.2020

plkst. 10:00-13:00

Budžets. Investīciju, produkta cenas, ienākumu, fiksēto un mainīgo izdevumu, peļnas un naudas plūsmas metodes, aprēķini un to praktisks pielietojums. Lekcijas rezultāts - izstrādāts Projekta/Biznesa modeļa investīciju budžets un naudas plūsmas dokuments.Salvis Roga

Gatis Ginters

29.06.2020

plkst. 10:00-13:00

Mārketings. Komunikācijas modeļi, reklāma(iepakojums, dizains, logo, sauklis, sajūtu marketings u.c.), pārdošanas stratēģijas izstrādes vadlīnijas, produkta virzīšana un realizācija tirgū, mārketinga 5 (Product, Price, Promotion, Place, and People) - izstrādāts Projekta/Biznesa modeļa mārketinga plāns.Salvis Roga

Ieva Vinniņa

 

01.07.2020

plkst. 10:00-13:00

Biznesa plāna prezentācija. Lekciju kursa praktisko uzdevumu rezultātā izstrādāto biznesa plānu prezentācijas. Praktiski ieteikumi, atsauksmes, diskusiju vadība. Lekcijas rezultāts - prezentēts Projekta/Biznesa modeļa Biznesa plāns.Salvis Roga

Imants Martinsons

Gatis Ginters

 

Cita informācija:

Lekciju dalībnieki praktisko uzdevumu izpilda patstāvīgi, saņemot nepieciešamās konsultācijas no lektora. Dalībnieki praktiskos darbus nosūta līdz nākamās lekcijas sākumam uz lektora norādītu elektronisko pastu. Lektors pārbauda praktiskā uzdevuma izpildes kvalitāti un sniedz individuālas atsauksmes un norādījumus katram dalībniekam vienas darba dienas laikā pēc praktiskā darba saņemšanas. Praktisko uzdevumu izpildes rezultātā veidotie dokumenti kopā veido Biznesa plānu. Lekciju cikla sasniedzamais rezultāts - izstrādāts un prezentēts Biznesa plāns.

 

Kontaktpersona: Māris Cīrulis, mob. 29782159, ​maris@ziedzeme.lv.

 

Pasākums “CoLabora Biznesa skola” organizēts projekta „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.