Īstenots projekts "Olaines veikparka izveide"

Īstenots projekts "Olaines veikparka izveide"

Projekta īstenotājs: SIA OWAKE

Projekta nosaukums: Olaines veikparka izveide

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2101-000015

Publiskais finansējums: 26220.60 EUR (kopējā summa: 37458.00 EUR)

Īstenošanas vieta: Uzvaras Līdums, Līdumu karjers, Olaines novads

Projekta mērķis: Uzlabot novadu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, radot pieejamu unikāli inovatīvu aktīvā sporta veidu, tiks sekmēta fiziskās sagatavotības stiprināšana, lietderīga brīvā laika pavadīšana un veselīgs dzīvesveids, kā arī īstenojot projektu uzlabot ekonomisko aktivitāti novadā un veidot pozitīvu novada tēlu.

Autoru vīzija ir konkurētspējīgs uzņēmums ilgtermiņā, radot jaunas darbavietas un veicinot kopēju novada uzņēmējdarbību. Olaines un kaimiņu novadu iedzīvotājiem radot iespēju nodarboties ar inovatīvu aktīvā sporta veidu. Piesaistot papildus līdzekļus, šajā teritorijā iespējama daudzfunkcionāla atpūtas kompleksa izveide, piedāvājot plašu, sakoptu un mūsdienīgu vidi sporta pasākumu un festivālu organizēšanai.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.