Pētījums: Covid-19 seku mazināšana jauniešiem ar āra dzīves elementiem Olaines un Mārupes novadā

Pētījums: Covid-19 seku mazināšana jauniešiem ar āra dzīves elementiem Olaines un Mārupes novadā

Biedrība “Pierīgas Partnerība” kopā ar biedrību “Jaunolaines attīstībai” projekta “Kā Tev iet? Dabā iet!” ietvaros šī gada oktobrī sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra pētniekiem veica pētījumu “Vīrusa Covid-19 ietekme uz jauniešu emocionālo veselību. Pārgājiens dabā kā metode cīņā ar sekām” ar mērķi noskaidrot vai pārgājiens ir veiksmīga metode, Mārupes un Olaines novada jauniešu Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai un vai ar konkrēto aktivitāti (pārgājienu) iespējams veicināt pozitīvu novadu jauniešu dzīves kvalitāti un garīgo veselību, kā arī ieinteresēt iesaistīties fiziskās aktivitātēs dabā, īstenojot uz sevi vērstu un ar socializēšanās iespēju veidotu aktivitāšu kopumu, un sniegt priekšlikumus un iespējamus risinājumus jauniešu atbalsta mehānismu nodrošināšanai citiem jauniešiem Covid-19 seku mazināšanai. 

Projekta “Kā Tev iet? Dabā iet!” ietvaros veiktais pētījums parāda, ka Mārupes un Olaines jauniešiem ir vēlme pēc izglītību veicinošiem pasākumiem dabā – pārgājieniem vai velo pārgājieniem, jo 95% jauniešu patika vai ļoti patika pārgājiena pieredze un 90% atklāj, ka kopumā vairāk vēlas pavadīt laiku svaigā gaisā, dodoties pārgājienos.

Ar pilnu pētījumu var iepazīties ŠEIT, savukārt ar pētījuma prezentāciju ŠEIT, turpinājumā būtiskākās atziņas no secinājumiem un ilgtspējas ieteikumiem.

  1. Aptaujas dati liecina, ka Mārupes un Olaines novadu jaunieši aktīvi pavada laiku dabā/svaigā gaisā, kas apstiprina izvēlēto pasākuma formu - pārgājienu dabā - kā piemērotu Mārupes un Olaines novadu jauniešiem. Citas alternatīvas pasākumu formas, kas varētu uzrunāt šo jauniešu auditoriju, balstoties datos, ir velo pārgājiens.
  2. Jaunieši šāda tipa pasākumos ir ieinteresēti iemācīties ko jaunu, veikt izaicinošus uzdevumus, būt svaigā gaisā un iepazīt jaunus cilvēkus. Pasākuma gaidas sakrīt ar refleksijā paustajiem aspektiem, kas pārgājienā patikuši vislabāk.
  3. Lielākā daļa jauniešu ikdienā uztraucās par vīrusa Covid-19 radītajām sekām, taču vairums atzina, ka pārgājiena laikā par to nebija domājuši un pārgājiens radījis pirms pandēmijas dzīves sajūtas. Pētnieks šos datus skaidro ar pārgājiena laikā novēroto, ka jaunieši pārgājiena laikā tika nodarbināti ar dažādiem fiziskiem un erudīcijas pārbaudījumiem, kā arī intensīvu komandas darbu, kā rezultātā domu fokuss tika mainīts. Pirms pandēmijas dzīves sajūtas potenciāli radīja organizatoru pārdomātais pasākuma formāts, kas atbilstoši valstī esošajiem noteikumiem maksimāli sniedza iespēju atgriezties pirms vīrusa dzīves paradumos.
  4. Novērojama tendence, ka jaunieši vēlas izglītoties, uzzināt ko jaunu. Tas novērojams gan jautājumā par jauniešu gaidām no pārgājiena, refleksijā par to, kas visvairāk paticis, kā arī novērots, ka jaunieši ar padziļinātu interesi klausījās pārgājiena vietas vēsturiskā konteksta stāstījumu. Tikai 4% no aptaujātajiem jauniešiem atzina, ka viņi novērtējuši, ka pārgājiena laikā var nebūt skolā. Daļa jauniešu, dzirdot šo atbilžu variantu uz jautājumu: “Kas Tev pārgājienā patika visvairāk?” minēja, ka gadījumā, ja nebūtu skolēnu brīvlaiks, viņi dotos uz skolu, jo pietrūkst draugi un mācības. Šie dati ļauj secināt, ka Mārupes un Olaines novada jauniešu auditorijai būtu piemēroti arī izglītību veicinoši pasākumi svaigā gaisā, atbilstoši esošajiem noteikumiem valstī.
  5. Lielākā daļa jauniešu pēc pārgājiena pieredzes atklāj, ka kopumā vairāk vēlas pavadīt laiku dabā/ svaigā gaisā.
  6. Pilnīgi visi jaunieši atzina, ka šādā pārgājienā dotos vai drīzāk dotos vēlreiz, kas norāda uz pasākuma izdošanos.
  7. Pilnīgi visi jaunieši atzina, ka šādā pārgājienā ieteiktu piedalīties arī draugiem, klases biedriem un ģimenei.

Biedrība “Pierīgas Partnerība” kopā ar biedrību “Jaunolaines attīstībai” projekta “Kā Tev iet? Dabā iet!” ietvaros 19. un 20. oktobrī Mārupes un Olaines novadu jauniešiem organizēja āra dzīves neformālās izglītības pasākumus “PĀRdzīvo – PIEdzīvo”, kas veicināja jauniešu socializēšanos, iespēju izprast aktīvās atpūtas iespējas un pieejamību, tās ietekmi uz psihoemocionālo stāvokli. Jaunieši, vecumā no 13 līdz 15 gadiem, devās pārgājienos, kur viņus sagaidīja dabu un vēsturi izzinoši stāsti, dabas elementu iepazīšana, izaicinājumi un šķēršļi mežā, drosmes un izturības pārbaudījumi, tikšanās ar interneta satura veidotāju Viktoru Blūmu, sarunas ar psihologu Emīlu Ūdri.

*Pētījumu īstenoja Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs, zinātniskās asistentes Mg.sc.soc. Ance Kristāla un Bc.art. Una Arbidāne sadarbībā ar psihologu Emīlu Ūdri. Pētījuma datu ieguves laika posms no 2021.gada 13. oktobra līdz 27. oktobrim.

Projekts „Kā Tev iet? Dabā iet!” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros. Projekta pieteikums Nr. VP2021/1-101.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.