FOTO: Mārupes novadā atklāts jauniešu centrs “Hēlijs”

FOTO: Mārupes novadā atklāts jauniešu centrs “Hēlijs”

Jauniešu centrs “Hēlijs” ir vieta, kurā jauniešiem lietderīgi izmantot brīvo laiku, sekmēt viņu līdzdalību jaunatnes organizācijās un strādāt pie sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū, kā arī ļaus organizēt konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām un īstenot citus uzdevumus.

Nereti labu ideju realizēšanai ir nepieciešams impulss. Tā tas ir bijis arī šajā gadījumā, kad sagatavotais projekta pieteikums guva atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Mārupes novada pašvaldība ar ELFLA  atbalstu īstenojusi divus projektus “Jauniešu centra izveide” (Nr. 20-04-AL04-A019.2201-000002) un “Sporta laukuma labiekārtošana” (Nr. 20-04-AL04-A019.2201-000004). Ēku projektēja un būvdarbus veica  apvienība SIA “Kvites” un SIA “DL BŪVE”.  Projekta īstenošanai piesaistīts finansējums no ELFLA 58 194 EUR apmērā.

Katrīna no Jauniešu domes: “Ir prieks apzināties, ka beidzot arī Mārupes jauniešiem būs sava telpa. Vieta, kur radīt, izpausties, mācīties vienam no otra un arī atvilkt elpu. Uzskatu, ka tas nekad nav bijis tikai specifiski par pašu māju- būt vai nebūt-, tas ir bijis par atbalstu un sapratni, ka katram jaunietim IR sava balss un vēlme tikt uzklausītam.”

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.