Īstenots projekts: “Pamatlīdzekļu iegāde bērnu apģērbu un aksesuāru ražošanas uzņēmuma vajadzībām, lai palielinātu uzņēmuma jaudu, atpazīstamību un konkurētspēju tirgū”

Īstenots projekts: “Pamatlīdzekļu iegāde bērnu apģērbu un aksesuāru ražošanas uzņēmuma vajadzībām, lai palielinātu uzņēmuma jaudu, atpazīstamību un konkurētspēju tirgū”

Projekta īstenotājs: SIA Divdesmit četri

Projekta nosaukums: Pamatlīdzekļu iegāde bērnu apģērbu un aksesuāru ražošanas uzņēmuma vajadzībām, lai palielinātu uzņēmuma jaudu, atpazīstamību un konkurētspēju tirgū

Publiskais finansējums: 6173.19 EUR (kopējā summa: 8818.84 EUR)Projekta numurs: 

Īstenošanas vieta: Kabiles iela 37, Mārupe, Mārupes novads

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir WUF kids bērnu apģērba ražošanas zīmola attīstība, radot jaunus produktus un ražošanas jaudas palielināšana. Projekta mērķis veicinās Pierīgas partnerības
"Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2015. - 2020. gadam" noteiktā stratēģiskā mērķa sasniegšanu, veicinot ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un kvalitatīvas dzīves vides attīstību, radot uzņēmuma iespēju dažādot savu produkciju un aktīvi sevi prezentēt kā vietējā mēroga amatnieku. Projektā noteiktā mērķa sasniegšanu papildinās arī Mārupes novada attīstība programmā 2014 - 2020. gadam noteikto stratēģisko mērķi - ekonomiski labvēlīga vide tradicionālās ekonomikas attīstībai. Lai sasniegtu mērķi, projekta ietvaros plānots iegādāties jaunas ražošanas iekārtas, kas būtiski mainīs un papildinās ražošanas procesu kā arī fototehnikas iegāde un portatīva datora iegāde.

Projekta mērķa sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Dažādot uzņēmuma sortimentu, piedāvājot jaunus, modernus risinājumus. 2. Turpināt veidot WUF kids zīmolu kā Mārupei piederīgu zīmolu.3. Radīt vismaz vienu jaunu darbavietu, kur pamatā tiktu izvirzīts mērķis nodarbināt mērķa grupu - jauniešus. 4. Sekmēt ekoloģisku, dabīgu produktu ražošanu un cilvēku izglītošanu par ieguvumiem šādu produktu lietošanā.

Projekta ietvaros plānots iegādāties gan šūšanas iekārtas, kas paredzētas jauna veida izstrādājumu ražošanai, fototehniku, kas paredzēta interneta veikala un sociālo tīklu satura veidošanai, kā arī portatīvo datoru, kas paredzēts audumu apdruku izstrādei un vienotu kolekciju veidošanai.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 6. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.