Iedzīvotāju aptauja par SVVA startēģijas īstenošanu

Iedzīvotāju aptauja par SVVA startēģijas īstenošanu

Biedrība "Pierīgas partnerība" aicina Jūs aizpildīt aptaujas anketu "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības startēģijas 2015-2020.gadam" vidusposma novērtējuma ietvaros.
Biedrība ir rīkojusi 5 LEADER projekta iesniegšanas kārtas, dažādus pasākumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
 Lai novērtētu LEADER programmas ietekmi un rezultātus Babītes, Mārupes un Olaines novados, lūdzam iesaistīties!
 Lūgums aptauju pārsūtīt arī saviem biedriem, darbiniekiem, lai pēc iespējas vairāk respondentu atbildētu.
https://goo.gl/forms/YgyM94lx31dzhLJj1
Anketas aizpildīšana līdz 28.septembrim.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.