Noslēgusies projektu pieņemšana 5. kārtā

1. novembrī noslēgusies projektu pieņemšanas 5. kārta Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines, Mārupes un Babītes novadā ar mērķi “Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide” (1.1., 1.2. un 1.3.) un “Vietējās teritorijas, t.sk, dabas un kultūras objektu, sakārtošana, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” (3.2.).

No Mārupes novada iesniegti 13 projekti, Babītes novada — 13, savukārt Olaines novadā — 7 projekti.

Projekti līdz 1. decembrim tiek izvērtēti biedrībā “Pierīgas partnerība”, tad piecu dienu laikā SVVA stratēģijai atbilstošie projekti tiks virzīti izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

Nr.RīcībasSaņemto projektu skaitsKārtā pieškirtais finansējums, EURReģistrētais publiskais finansējums, EURAtlikums
1. mērķis: ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA EKONOMISKĀ VIDE
1.1.Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai9150000249007,16-99007,16
1.2.Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai47000021001,5948998,41
1.3.Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai14
110000
512647,91
-402647,91
3. mērķis: SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE
3.2.Vietējās teritorijas, t.sk, dabas un kultūras objektu, sakārtošana, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai6
49000
110599,5
-61599,5

Uzzini par iespējām īstenot idejasnāc uz konsultācijām un iesniedz savu ideju arī Tu!

Visi jaunumi

Top