Izvērtēta 9.kārtas projektu atbilstība SVVA stratēģijai

Izvērtēta 9.kārtas projektu atbilstība SVVA stratēģijai

Noslēgusies 9. kārtas projektu izvērtēšana, kas tiek īstenota Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu iesniegšana norisinājās no 10. marta līdz 10. aprīlim.
 
Apstiprinātie projekti:
2.1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” – 4 projekti;
3.2. rīcība „Vietējās teritorijas, t.sk.,dabas un kultūras objektu, sakārtošana, pakalpojumu pieejamībai un sasniedzamībai” – 1 projekts;
Projekti tiek nodoti Lauku atbalsta dienestam 3-5 mēnešu laikā, kas veiks projektu atbilstības pārbaudi publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.