Izsuldināta LEADER projektu iesniegšanas 11.kārta

Izsuldināta LEADER projektu iesniegšanas 11.kārta

ai vēlies īstenot savas idejas Mārupes, Olaines un Babītes novadu teritorijās? Nepieciešams atbalsts?

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2020.gada 25.decembra  līdz  2021. gada 25.janvārim izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

  • 1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” – 54 028,71 EUR
  • 1.2. Darbība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājsaimniecībai un amatniecībai, t.sk., pašam saražotajam produkcijas iepakojumam, realizācijai un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” 54 028,71 EUR
  • 1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 54 028,71 EUR

Nav piemērotas mobilās tehnikas iegāde (Noteikumu Nr.590 37.11.apakšpunkts) būvniecības izmaksas 

  • 2.1.rīcība „vienkārši sociālās aktivitātes un sabiedriskās aktivitātes” – 13 500, 18 EUR
  • 3.2.rīcība „Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objekti, sakārtošanas pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un iespējami piemērota” 26 999, 90 EUR

Pašvaldības projektu var iesniegt, ja tajā ir plānota sadarbība

Pilnu 11. reklāmas sludinājumu var izvēlēties 11.karta-sludinajums_(2)

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Pierīgas partnerība” Sabiedrības Virzitu vietējo attīstības strateģiju.

Iepazīsties ar projekta veidlapas paraugu un pavaddokumentiem šeit

Informācija par projektu vērtēšanu ir pieejama šeit 

Apmācības par LEADER projekta veidlapas aizpildīšanu pieejamas šeit

 

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.