LEADER projektu iesniegšanas 13.kārta

LEADER projektu iesniegšanas 13.kārta

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2022.gada 1.februāra līdz 2022. gada 1.martam. izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 13. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Kopējais finansējums 726 252,93 EUR

1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” 173 401,70 EUR

1.2. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” 173 401,70 EUR;

1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 173 401,70 EUR

Nav piemērotas mobilās tehnikas iegāde (Noteikumu Nr.590 37.11.apakšpunkts).

2.1.rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” 104 550,22 EUR

3.2.rīcība “Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”101 497,61 EUR

 

Ar 13.kārtas pilno sludinājumu var iepazīties šeit.

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Pierīgas partnerība” Sabiedrības Virzītu vietējo attīstības strateģiju.

Iepazīsties ar projekta veidlapas paraugu un pavaddokumentiem šeit.

Informācija par projektu vērtēšanu ir pieejama šeit 

Iedvesmas stāsti no LEADER projektu īstenotājiem šeit.

Apmācības par LEADER projekta veidlapas aizpildīšanu pieejamas šeit 

Neatliec projekta gatavošanu uz pēdējo brīdi! Aicinām pieteikties konsultācijām, vairāk info@pierigaspartneriba.lv un 28644888 ( Jolanta).

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.