Īstenots projekts:''Eksporta projekts "Tērauda stiklotu konstrukciju un ielas mēbeļu ražošana"''

Īstenots projekts:''Eksporta projekts "Tērauda stiklotu konstrukciju un ielas mēbeļu ražošana"''

Projekta īstenotājs: Raimonds Siliņš

 Projekta nosaukums: Eksporta projekts "Tērauda stiklotu konstrukciju un ielas mēbeļu ražošana"

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2103-000012

Publiskais finansējums: 13717.92 EUR (kopējā summa: 19881.05 EUR)

Īstenošanas vieta: Pierīga, Olaines nov., Olaines pag.

Projekta mērķis: Izstrādāt un ieviest ražošanā eksportspējīgu produktu, ieviešot jaunas tehnoloģijas un darba metodes.

Projekta ietvaros ir paredzēts radīt stabilu un ilgtspējīgu uzņēmumu,kas atstāj labvēlīgu iespaidu uz ekonomisko un sociālo situāciju reģionā un tās iedzīvotājiem. Radot jaunus, augstas kvalitātes individuālus produktus.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.