Īstenots projekts "LABIE KOKI konstruē"

Īstenots projekts "LABIE KOKI konstruē"

Projekta īstenotājs: SIA “LABIE KOKI konstruē”
Projekta nosaukums: “LABIE KOKI konstruē”
Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2103-000008
Publiskais finansējums: 10208.81 EUR (kopējā summa: 14531.69 EUR)
Īstenošanas vieta: “Annas koku skola”, Klīves, Babītes novads
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir trīs gadu laikā izveidot ārtelpas dizaina mēbeļu ražošanas uzņēmumu. Tādā veidā paaugstinot dzīves kvalitāti, radot jaunas vērtības vietējā teritorijā. Atbalsts videi draudzīgiem ražošanas procesiem un resursu izmantošanas efektivitātei. Ārtelpas mēbeļu ražošanā tiks izmantot kokmateriāls, kas ir nozāģēts pilsētās, un kuram tiks piešķirta “otrā elpa”. Tā kā pilsētās nozāģēto koku kokmateriālu daudzums nesasniedz vairākus kubus dienā, tad šāda veida materiālu visbiežāk nākas sadedzināt ugunskurā, jo pašreiz Latvijā nav iespēja realizēt malku vai koku zarus mazā apjomā. Izmantojot materiālus, kas nevienam nav vajadzīgi, netiks veicināta mežu izzāģēšana priekš šo ārtelpas mēbeļu ražošanas. Projektā iegādāts rezistogrāfs un CNC frēze.

Projekts ‘LABIE KOKI konstruē” guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.
Vairāk par SIA “LABIE KOKI konstruē” meklē viņu mājaslapā vai sociālajos tīklos.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.