Noslēgusies 2. kārtas projektu atbilstības SVVA stratēģijai izvērtēšana

Noslēgusies 2. kārtas projektu atbilstības SVVA stratēģijai izvērtēšana

Biedrībā "Pierīgas partnerība" noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 2. kārtas projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai.

23. martā Lauku atbalsta dienestam nodoti 9 projekti rīcībā "Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai", 4 projekti rīcībā "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai", 5 projekti rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" un 3 projekti rīcībā "Atbalsts teritorijai nozīmīgiem projektiem". Kopējais publiskā finansējuma apmērs: EUR 440 347,82.

Informējam, ka tie projekti, kas izvērtēšanas rezultātā nav saņēmuši minimālo punktu skaitu/neatbilst stratēģijai, tuvākajā laikā saņems Lauku atbalsta dienesta lēmumu par biedrības "Pierīgas partnerība" veikto izvērtējumu. Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām vērsties biedrībā pēc lēmuma saņemšanas.

Pilnu projektu sarakstu un sadalījumu pa novadiem skatīt — 2. kārtas kopsavilkums.

Drīzumā tiks izsludināta uzņēmējdarbības projektu kārta par atlikušo finansējumu. Aicinām sekot informācijai, iepazīties ar veidlapām un noteikumiem un nākt uz bezmaksas konsultācijām par projektu iesniegšanu. Projekta iesniegšanai un īstenošanai nepieciešamā informācija šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.