Īstenots projekts "Kafejnīcas izveide Piņķos"

Īstenots projekts "Kafejnīcas izveide Piņķos"

Projekta īstenotājs: SIA BRAUNIJS

Projekta nosaukums: Kafejnīcas izveide Piņķos

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2101-000012

Publiskais finansējums: 33828.68 EUR (kopējā summa: 48326.70 EUR)

Īstenošanas vieta: "Centrālais siltuma punkts", "Loki", Piņķi

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izveidot jaunu ēdināšanas vietu Piņkos, tādējādi paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti, piedāvājot vietējiem iedzīvotājiem kvalitatīvu pārtiku un nodrošinot vienu jaunu darba vietu.
Mārtiņš un Jānis, dzīvojot Piņķos, saskārušies ar problēmu, ka tuvākajā apkārtnē nav pieejami kvalitatīvi ēdināšanas pakalpojumi par pieejamām cenām. Ja ar ģimeni ir vēlme pavakariņot vai papusdienot tepat pie mājām brīvdienās vai darba dienu vakaros, tad piedāvājums ir samērā neliels, turklāt lielākoties ēdiens neatbilst prasītajai cenai. Runājot ar draugiem un paziņām, draugi apzināja, ka arī citi Piņķu iedzīvotāji saskaras ar līdzīgām problēmām, līdz ar to, ņemot vērā Mārtiņa pieredzi viemsīlībā un ēdināšanā, kopīgi radās ideja par kafejnīcas izveidi Piņķos, kurā piedāvāt cenai atbilstošu un kvalitatīvu ēdienu.
Atbilstoši Pierīgas Partnerības SVVA startēģijā norādītajam arī veiktajās iedzīvotāju aptaujās, vietēji iedzīvotāji, jaunu ēdināšanas uzņēmumu izveidi uzskata kā vienu no prioritātēm, līdz ar to SIA Braunijs mērķis saskan ar SVVA stratēģijā aprakstītajiem mērķiem.

Projekta ietvaros plānots pārbūvēt nomāto ēku par gastrobāru, izbūvējot tai lielākus logus, izbūvēta neliela izbūve ar tualeti (tostarp, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), izveidojot kafejnīcas zāli, virtuves, noliktavas un atpūtas telpas. Ēkai paredzēta piebūve - terase, kurā viesus plānots uzņemt vasaras sezonā (iespēja papusdienot ārā vasarās kļūst arvien populāraka un pieprasītāka). Ēkā paredzēta publiska telpa ar 40 sēdvietām.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.