Iesniedz savu projektu 6. kārtā no 29. aprīļa līdz 29.maijam

Kā Tu gribi attīstīt savu uzņēmējdarbību, sakārtot apkārtējo vidi un Mārupes, Olaines un Babītes novadu teritoriju? Ko Tu gribi īstenot?

Nepieciešamie dokumenti, SVVA stratēģija un noteikumi šeit. Projektu veidlapas šeit.

Ar 6. kārtas sludinājumu var iepazīties šeit.

Iepazīties ar LEADER programmas nosacījumiem var arī veidotajos vebināros:

Pirms projektu kārtas biedrība rīkos LEADER projektu iesniegumu sagatavošanas darbnīcas.

Izplāno ideju, nāc uz bezmaksas konsultācijām par projektu īstenošanu Jaunmārupē (Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe), iepazīsties ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, noteikumiem un iesniedz projektu no 29. aprīļa līdz 29. maijam!

Visi jaunumi

Top