Īstenots projekts "Amatniecības uzņēmuma izveide un iekārtu iegāde"

Īstenots projekts "Amatniecības uzņēmuma izveide un iekārtu iegāde"

Projekta īstenotājs: SIA Lignum LV

Projekta nosaukums: "Amatniecības uzņēmuma izveide un iekārtu iegāde"

Projekta numurs: 16-04-AL04-A019.2102-000001

Publiskais finansējums: 13 871,73  EUR (kopējā summa: 19 816,76 EUR)

Īstenošanas vieta: "Turaidas", Mārupes novads

Projekta mērķis: Jauna amatniecības uzņēmuma izveidošana un iekārtu iegāde uzņēmuma darbībai, attistībai un konkurentspējīgai produkcijas ražošanai.

SIA "Lignum LV" ir jauns uzņēmums ar pieredzi koka izstrādājumu ražošanā! Uzņēmuma darbības attīstībai ir iegādātas divas galdniecības iekārtas, kas ļauj attīstīties un darboties uz priekšu. Kā viena no iekārtām ir kalibrēšanas slīpēšanas mašīna, kas ļauj pašiem izgatavot pamatīgas un skaistas ikdienišķas lietas kā, piemēram, koka dēlīšus. Tiek izgatavoti visa veida koka izstrādājumi, kā arī tiek sniegti galdniecības pakalpojumi.

 

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk par "Lignum LV" meklē viņu sociālajos tīklos.

logo_line

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.