Aicinām uz domnīcu "Daugavas derība kopienu darbībai"

Aicinām uz domnīcu "Daugavas derība kopienu darbībai"

14. novembrī plkt.11:00 Rīgā, Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28 (2.stāva Kamīnzālē) notiks pirmā domnīca "Daugavas derība kopienu darbībai", kurā eksperti, zinātnieki un lauku kopienu līderi spriedīs par kopienu lomu laukos Daugavas dimensijā, kā arī par ekonomiskā potenciāla rosināšanu visā Daugavas baseinā. Domnīcā aicināts piedalīties ikviens interesents.

 

Domnīcu un kopīgu izstādi no 13.-17. novembrim veido daugaviešu, sēļu un Pierīgas sadarbības projektu “Daugavabasmalas”, “Sēlijas Salas” un “Tūrisms kopā” vietējās LEADER rīcības grupas.

 

Sandra Biseniece, projekta "Daugavabasmalas" idejas autore: "Līdzīgi kā piejūras kopienām ir raksturīga kopīga darbība ar tiecību uz jūru, tā arī Daugavas - Latvijas mugurkaula un tautas likteņupes - ielejā jeb baseinā dzīvojošajiem ir darbība un tiecība uz Daugavu. Daugava ir ģeopolitisks fenomens ar milzīgu ietekmi ne tikai tajās kopienās, kas dzīvo upes krastos, bet arī visā valstī un Baltijas reģionā. Mums ir nepieciešama vienmērīga un ilgtspējīga attīstība Daugavas baseinā, cienot daugaviešu identitāti, kultūrvēsturisko mantojumu, ļaujot uzplaukt viņu lauku kopienām trešdaļā no Latvijas teritorijas, no Latvijas austrumu robežas līdz pat Daugavas jūras vārtiem."

 

Projekta "Sēlijas salas" vadītāja Daina Alužāne: "Daugavieši, sēļi un Pierīgas kopienu darītāji noslēdz derību. Gribam saslēgt prātus, lai stātos pretī izaicinājumiem, kas aktuāli mazajās kopienās. Caur jau paveiktajiem darbiem vēlamies parādīt, ka mums ir svarīga ikvienas kopienas dzīvotspēja, ka mēs esam gatavi uzņemties līderību, ka mums ir nākotnes plāni un spējas tos īstenot, ka uzstādām sev tālejošus, bet sasniedzamus mērķus un pratīsim saņemt un paturēt iegūto kopīgo labumu."

 

Uzziņai:

Vietējās rīcības grupas jeb partnerības Daugavas abos krastos, Latgalē, Sēlijā un Pierīgā īsteno vietējās attīstības stratēģijas, un ar LEADER pieeju ES atbalstu lauku teritorijās novirza tieši tur, kur tas ir nepieciešams.

 

Projekta "Daugavabasmalas" partneru Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Ziedzeme"Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi”biedrības "Lauku partnerība Sēlija"Aizkraukles rajona partnerības, biedrības "Partnerība "Daugavkrasts"""Stopiņu Salaspils Partnerības"biedrības "Krāslavas rajona partnerība" un biedrības "Preiļu rajona partnerība" mērķis ir paplašināt ap Daugavu esošo teritoriju ekonomisko potenciālu, rosināt tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību. Sadarbībā ar 21 pašvaldību, komersantiem, tūrisma aģentūrām, NVO un citiem stratēģiskajiem partneriem gada laikā ir noorganizētas vairāk kā piecdesmit Daugavas baseina ekonomiskā potenciāla attīstības izpētes pasākumi, tai skaitā Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija, astoņas daugaviešu Satikšanās, kā arī veikts pētījums ar divdesmit trīs fokusa grupu intervijām partnerību teritorijās un citus.

 

Lauku partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi” sadarbības projekta “„Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā” mērķis ir aktīva, saliedēta kopiena kā sociālekonomiskās izaugsmes garants mazajām apdzīvotajām vietām. Projekta teritorijā ir definēti 17 vietējie tūrisma produkti, kas balstīti uz kopienu tradīcijām, kultūrvēsturisko mantojumu, prasmēm un, protams,  iedzīvotāju entuziasmu un iniciatīvām: Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē, Subatē; Aknīstes novadā – Asarē, Gārsenē; Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā, Kaldabruņā; Salas novadā – Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā – Elkšņos, Saukā, Ritē; Neretas novadā – Mazzalvē, Pilskalnē; Jaunjelgavas novadā – Staburagā un Secē.

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" sadarbības projekta  "Tūrisms kopā" partneru - biedrību “Pierīgas partnerība”, “Lauku partnerība “Lielupe” un “Partnerība “Daugavkrasts” mērķis ir tūrisma attīstības stratēģija sešiem Pierīgas novadiem: Babītes, Jelgavas, Ķekavas, Mārupes, Olaines un Ozolnieku novadam. Projekta ietvaros tiks izstrādāta kopēja tūrisma stratēģija un rīcības plāns tālākai tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, stiprināta novadu sadarbība tūrisma jomā, izstrādāti tūrisma maršruti, organizētas mārketinga aktivitātes, kā arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju un gidu apmācības.

 

Papildu informācijai:

Sandra Biseniece

tel. 22078722

sandra.biseniece@gmail.com

 

www.daugavabasmalas.lv

www.freewaterfront.org

www.cluecluster.com

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.