Apstiprināts Sabiedrības integrācijas fonda projekts: Tēvu diena. “Drošās rokās”

Apstiprināts Sabiedrības integrācijas fonda projekts: Tēvu diena. “Drošās rokās”

Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu biedrība „Pierīgas partnerība” sadarbībā ar biedrību „Jaunolaines attīstībai” un Babītes Kultūrizglītības centru uzsāk darbu pie projekta - Tēvu diena “Drošās rokās””

Godinot tēvu lomu un nozīmību ģimenē, projektā Tēvu diena “Drošās rokās” veicināsim izglītojošas un aktīvas atpūtas iespējas ar visu ģimenes locekļu līdzdarbību Mārupes un Olaines novadu ģimenēs ar bērniem, tostarp daudzbērnu ģimenēs, īpaši iesaistot tēvus dalībai un izglītojot ģimenes par drošības aspektiem ikdienā. Veicinot ārpus Mārupes un Olaines pilsētām dzīvojošo novadu iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un ģimeniski kopīgu laika pavadīšanu, arī tēvu iesaisti tajā, biedrība īstenos izglītojošu publisko pasākumu norisi ar darbnīcām Jaunolainē un Piņķos. Lai radītu tieši tēvus interesi, darbnīcas būs drošības tematikā, izglītojot dalībniekus dažādu prasmju pielietošanai dzīvē: velo drošības, ugunsdrošības, drošībai dabā, uz ūdens, internetā u.tml.. Pasākumā būs tieši tēviem saistošas aktivitātes: ēdiens, sportiskas aktivitātes, mūzika. Veicinot tēvi-tēviem informācijas apriti tiks radīts un popularizēts video “Tēvi iedvesmo”. Savukārt, veicinot jaunu iemaņu apguvi, kopīgu laika pavadīšanu tēviem ar meitām, gatavojoties svētkiem kā īpašam notikumam, notiks deju nodarbību meistarklases. Tādejādi kopā projektā tiks veicināta ģimeņu savstarpējo sadarbība un īpaši tēvu iesaiste, izglītojot ģimenes par drošības prasmēm, stiprinot ģimeņu pozitīva emocionālā klimatu.

Projekta mērķis: īstenot 2 ģimenisku vērtību godināšanas pasākumu norisi ģimenēm ar bērniem, atzīmējot Tēvu dienu, Olaines un Mārupes novados, tos papildinot ar dejas meistarklašu norisi ģimenisko vērtību stiprināšanai, kas veicinās pozitīvas attieksmes veidošanu Olaines un Mārupes novada iedzīvotājos pret ģimenes institūciju: motivējot ģimenēm, īpaši iesaistot arī tēvus, piepildīt kvalitatīvi un izglītojoši kopā pavadīto laiku, stiprinot savstarpējo socializēšanos un ģimenes kopības sajūtu.

Projekta aktivitātes: 

  • Video “Tētis iedvesmo” izstrāde
  • 2 pasākumu cikls “Uz deju uzlūdz tētis”
  • 2 pasākumu cikls Tēvu diena “Drošās rokās”

Rezultātā tiks veicināta aktīvāka tēvu iesaiste un motivācija turpināt iesaistīties ģimenes ikdienā, veicināta savstarpējā komunikācija, aktīva kopīga brīvā laika pavadīšana visai ģimenei.

Projekta ilgums no 2023. gada 1. jūlija līdz  15. septembrim.

Projekta kopējais finansējums ir  14 983,00 EUR

Projekts “Tēvu diena “Drošās rokās”” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta pieteikums Nr. 2023.LV/ĢDP/65

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.