Sporta studija Active

Biedrība īstenojusi vairākus projektus:

Brīvā laika aktivitāšu dažādošana Olaines novada iedzīvotājiem 

(13-04-LL37-L413201-000004)

Mērķis — veicināt veselīgu dzīvesveidu un dažādot iedzīvotāju brīvā laika aktivitātes Olaines novadā, iegādājoties inovatīvu sporta aprīkojumu. Projektā iegādātas piekares sistēmas grupu nodarbībām.

4134,01 (publiskais finansējums — 3720,61)

Aktīva un veselīga dzīvesveida dažādošana Olaines novadā 

(14-04-LL37-L413201-000001)

Mērķis — veicināt un popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu dažāda vecuma iedzīvotāju vidū, nodrošinot daudzveidīgas un inovatīvas sporta aktivitātes.

Projektā tika iegādāti sporta paklāji, līdzsvara platformas, bumbas, smaguma aproces u.c., kā arī nodarbību mikrofoni.

2972,63 (publiskais finansējums — 1783,58)

Visi jaunumi

Top