Deju kolektīva “Dārta” atbalsta biedrība

Deju kolektīva “Dārta” atbalsta biedrība

Biedrība īstenojusi vairākus projektus:

Tautastērpi deju kolektīvam “Dārta”
(10-04-LL37-L413201-000001)
Mērķis — Stimulēt sadarbību starp dažādajām sociālajām iedzīvotāju grupām teritorijā, veicināt sociālo attīstītību un iespējami labāku, ilgtspējīgāku kultūras resursu izmantošanu. Projektā iegādāti tautastērpi, kas sniedz iespēju dažādot deju programmas, repertuāru un to precīzāku etnogrāfisku izpildi.

Publiskais finansējums — 15331,49 (kopējā summa — 17034,98)

Latgales novada tautas tērpi deju kolektīvam “Dārta”
(13-04-LL37-L413201-000017)
Mērķis — ir papildināt kolektīva tautas tērpu apjomu, padarot to atbilstošāku pašreizējam dalībnieku skaitliskajam sastāvam. Projektā izvēlēti Latgales novada etnogrāfiskie tērpi.

Publiskais finansējums — 16124,89 (kopējā summa — 16124,89)

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.