Sadarbojas Pierīgas reģiona vietējās rīcības grupas

Sadarbojas Pierīgas reģiona vietējās rīcības grupas

Redzot kopīgus izaicinājumus un iespējas kopīgai attīstībai, darba grupā apvienojas Rīgas tuvumā esošās partnerības — „Daugavkrasts”, „Stopiņu–Salaspils partnerība”, „Ropažu–Garkalnes partnerība”, „Gaujas partnerība”, „Sernikon”, „ZiedZeme”, „Pierīgas partnerība” un citas. Kopīgi tiek risinātas gan projektu administrēšanā veidojušās problēmas, veicinot pozitīvu pieredzes apmaiņu, gan veidoti teritoriju attīstoši plāni un darbs nacionālā mērogā sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu.

Šajā pasākumu grupā notikuši vairāki dažāda veida pasākumi, uz kuriem devās un kuru organizēšanā piedalījās arī biedrības „Pierīgas partnerība” pārstāvji.

9. martā Jaunmārupē, biedrības „Pierīgas partnerība” telpās norisinājās seminārs – darba grupa „Pierīgas reģions – vieta inovācijām un jauniem sadarbības veidiem sabiedrības virzītā vietējā attīstībā”, kur darba plānā bija teritorijas prioritāro mērķu izvirzīšana reģionālā kontekstā un sadarbība starpteritoriālā un starpnacionālā līmenī. 15. jūnijā Daugmales multifunkcionālajā centrā apspriesta 1. projektu kārtas norise un sabiedrības aktivizēšanas process, VRG interešu aizstāvības ierosinājumi, kā arī sākts darbs pie kopīgā sadarbības un rīcības plāna reģiona stiprināšanai. 26. augustā multifunkcionālajā centrā „Silakrogs” notika seminārs „Rīgas reģiona VRG pieredzes apmaiņas un sadarbības iespējas”, kurās risinātas tādas tēmas kā secinājumi, rekomendācijas vērtēšanas procesa uzlabošanai, Pierīgas VRG vienotā tūrisma piedāvājuma izstrāde un tālākais darbs ar tā ieviešanu.

Viens no izmērāmiem rezultātiem ir izveidotais Pierīgas tūrisma piedāvājums, kas saskatāms par vienu no instrumentiem reģiona stiprināšanai un popularizēšanai.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.