Neformālās izglītības pasākumi jauniešiem "PĀRdzīvo - PIEdzīvo"

Neformālās izglītības pasākumi jauniešiem "PĀRdzīvo - PIEdzīvo"

Biedrība “Pierīgas Partnerība”, kopā ar biedrību “Jaunolaines attīstībai”, projekta “Kā Tev iet? Dabā iet!” ietvaros īsteno Olaines un Mārupes novadu jauniešu āra dzīves neformālās izglītības pasākumus PĀRdzīvo - PIEdzīvo, kuri plānoti 19. oktobrī (Ziemassvētku kauju vietas Tīreļpurva apkārtnē) un 21. oktobrī (Jaunolaines mežu masīvā).

Neformālās izglītības pasākums tiks veidots, lai veicinātu jauniešu socializēšanos, iespēju izprast aktīvās atpūtas iespējas un pieejamību, tās ietekmi uz psihoemocionālo stāvokli un apzinātos savus iekšējos resursus. Pārgājiens plānots visas dienas garumā, kurā notiks dažādas meistarklases, sarunas ar viedokļa līderi par dabas nepieciešamību mūsu ikdienā un pusaudžu psihoterapeitu, izaicinājumi (sevis pārvarēšanai, lai jaunieši  izkāptu no komforta zonas), kas ļautu atgriezt jauniešiem pozitīvu skatu uz dzīvi un sevi tajā.

Mērķa grupa - Mārupes, Olaines novada jaunieši vecumā no 13 līdz 15 gadiem (ieskaitot), kurus ir ietekmējusi Covid-19 pandēmija. Īpaši aicināti jaunieši, kuru sekmes ir Covid-19 pandēmijas laikā pasliktinājušās, kuri jūtas nomākti un vēlas saņemt psihoterapeita atbalstu sevis apzināšanai.

Projekta mērķis - Mārupes un Olaines novadu jauniešu Covid-19 pandēmijas seku mazināšana, nodrošinot neformālās izglītības aktivitātes, lai veicinātu pozitīvu jauniešu dzīves kvalitāti un garīgo veselību.

Tāpat projekta ietvaros tiks izstrādāts pētījums „Covid-19 seku mazināšana jauniešiem ar āra dzīves elementiem” Olaines un Mārupes novadā. Pētījuma ietvaros, pētnieks, veiks jauniešu tiešo anketēšanu, fokusa grupu organizēšanu (projekta pasākumu laikā (18 jaunieši katrā novadā). Pētījuma rezultātā tiks sniegti pašvaldībām priekšlikumi un iespējamie risinājumi jauniešu atbalsta mehānismu nodrošināšanai citiem jauniešiem Covid-19 seku mazināšanai.

Sīkāka informācija, pasākuma programma un pieteikšanās vēl sekos.

Projekts „Kā Tev iet? Dabā iet!” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros. Projekta pieteikums Nr. VP2021/1-101

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.