Īstenots projekts:''Piņķu sv.Jāņa baznīcas jumta renovācija''

Īstenots projekts:''Piņķu sv.Jāņa baznīcas jumta renovācija''

Projekta īstenotājs: REL PIŅĶU SVĒTĀ JĀŅA evaņģēliski luteriskā draudze

Projekta nosaukums: Piņķu sv. Jāņa baznīcas jumta renovācija

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000011

Publiskais finansējums: 35500.00 EUR (kopējā summa: 39444.44 EUR)

Īstenošanas vieta: Skolas iela 17, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., p.n. Piņķi, LV-2107

Projekta mērķis: Sakārtot vienu publiskās infrastruktūras objektu Babītes novada Piņķos-Piņķu sv. Jāņa baznīcu.

Projekta ietvaros tiks veikta Baznīcas jumta renovācija, kas palīdzēs saglabāt kultūrvēsturisko objektu,nodrošināt tā ilgtspējīgu pastāvēšanu, kā arī radīt energoefektīvu un drošu publiskās infrastruktūras objektu Babītes novada iedzīvotājiem.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.