Īstenots projekts:''"Brešu virtuves" izveide un meistarklašu attīstīšana Mārupes novadā''

Īstenots projekts:''"Brešu virtuves" izveide un meistarklašu attīstīšana Mārupes novadā''

Projekta īstenotājs: Elīna Brese

Projekta nosaukums: "Brešu virtuves" izveide un meistarklašu attīstīšana Mārupes novadā

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2101-000013

Publiskais finansējums: 4175.71EUR (kopējā summa: 5965.3 EUR)

Īstenošanas vieta: Lielā iela 146, Mārupe, Mārupes nov., p.n. Mārupe, LV-2167

Projekta mērķis: Izveidot jaunu pakalpojumu iedzīvotājiem, nodrošināt banketu piegādes, meistarklases klientam izvēlētā vietā vai pie klienta dārza ballītēs, vai sporta spēlēs.

Projekta uzdevums ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās,tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā,produktīvāk izmantojot vietējos resursus, kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību. Piedāvājot iedzīvotājiem, nodrošinot banketu piegādes , meistarklases klientam izvēlētā vietā vai pie klienta dārza ballītē vai sporta spēlēs.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.