Īstenots projekts “Biedrības attīstība”

Īstenots projekts “Biedrības attīstība”

Projekta īstenotājs: BDR Biedrība "Annas koku skolas biedrība"

Projekta nosaukums: Biedrības attīstība

Projekta numurs: 19-04-AL04-A019.2103-000003

Publiskais finansējums: 8292.55 EUR (kopējā summa: 11846.50 EUR)

Īstenošanas vieta: Annas koku skola, Klīves, Babītes pagasts

Projekta mērķis: Annas koku skolas biedrības mērķis ir radīt kvalitatīvu vidi mācībām. Projekta mērķis ir veicināt Annas koku skolas biedrības institucionālo kapacitāti, iegādājoties multimediju ierīces, kvalitatīvai semināru organizēšanai un modernu, interaktīvu un aktuālu izglītojošu materiālu izveidei.

Annas Koku skolas Biedrības sākums meklējams tepat 2015.gadā, kad dzima doma izglītot dažāda vecuma un izcelsmes cilvēkus par dabas vērtībām un aicināt diskutēt saistīto profesiju pārstāvjus par problēmām un to risinājumiem ikdienā. Plāni par mācībām ir īstenojušies, Annas Koku skolas Biedrības vārds ir izskanējis ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Mācību dalībnieki tiek aicināti papildināt savas dzīves laikā iegūtās zināšanas, ieklausoties erudītos lektoros no visas pasaules, savukārt jaunākie klausītāji kopā ar ekskursijas izklaidējošām detaļām, tiek iepazīstināti ar dabas pamatvērtībām, kā arī mudināti ieklausīties dabā.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 6. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.