"A.O. Sporta klubs"

"A.O. Sporta klubs"

Mērķi: iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu vecākus aktīvā sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un nodarbībās, kas veicina katra indivīda sporta meistarības izaugsmi; dažāda līmeņa sporta sacensību organizēšana; sabiedriskā labuma darbība, īpaši atbalstot un veicinot tādu ģimeņu, kurās ir trīs un vairāk bērni, bērnu, jauniešu vecumā no 15 līdz 25 gadiem un citu interesentu iesaistīšanos Biedrības darbībā, sporta un aktīvās atpūtas nodarbībās, nodrošinot veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sportisku aktivitāšu plašu pieejamību un masveidību, sporta meistarības izaugsmes atbalstīšanu, izglītības veicināšanu par dažādiem sporta veidiem, to integrējot vispārējā izglītības līmeņa celšanā, veicinot zināšanu par dabu, dabas aizsardzību, vēsturi, ģeogrāfiju un kultūru apgūšanu.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Spilve, Āru iela 22
Kontaktpersona: Jakovļeva Jeļena

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000013.

logo_line

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.