Uzsākam projektu jauniešiem “Kā Tev iet? Dabā iet!”

Uzsākam projektu jauniešiem “Kā Tev iet? Dabā iet!”

Lai novērstu pandēmijas stresa izraisītāju veidoto disharmoniju jauniešiem, biedrības „Pierīgas partnerība” un „Jaunolaines attīstībai” īstenos projektu “Kā Tev iet? Dabā iet!”, izmantojot neformālās izglītības metodes, veicinot jauniešu aktīvu līdzdalību, proaktivitāti un kvalitatīvu sadarbību. 

Tādejādi biedrība drošā vidē sniegs pieredzi jauniešiem neformālā izglītībā ar dažādām prasmēm, interaktīvu un aizraujošu pieeju, palīdzot jauniešiem stabilizēt un atgūt mentālo veselību, saprast fiziskās veselības lomu dzīves kvalitātes veicināšanai kvalitatīvi pavadot laiku dabā kopā ar citiem jauniešiem. Sākot ar 2020.gada pavasari pandēmijas ietekme ir būtiski mainījusi jauniešu ikdienas dzīvi, socializēšanās iespējas un brīvā laika pavadīšanas piedāvājumu. Tā kā biedrības „Pierīgas partnerība” darbības teritorija aptver gan Mārupes, gan Olaines novadus, tika izzināta esošā situācija jauniešu vidū abos novados, un situācija parāda, ka pandēmijas ietekmē ir būtiski mainījies jauniešu psihoemocionālais stāvoklis un pasliktinājusies emocionālā pašsajūta. Balstoties uz Mārupes jaunatnes lietu speciālistu veikto pētījumu 2021.gadā un Olaines jauniešu centra „Popkorns” veikto aptauju, var apzināties jauniešu akūto vajadzību socializēties, tādēļ šī projekta ietvaros tiks veidotas klātienes āra dzīves pasākumi 1 dienas garumā katrai novada jauniešu grupai.

Galvenās projekta aktivitātes:  

  • neformālās izglītības aktivitātes klātienē (2 pasākumu cikls Mārupes un Olaines novados jauniešiem vecumā 13 – 15 gadiem, kurus ir ietekmējusi Covid-19 pandēmija), sniedzot iespēju jauniešiem apgūt āra dzīves iemaņas, veicināt fiziskās aktivitātes un sniedzot iespēju psiholoģiskam atbalstam;
  • vienaudžu mācīšanās un atbalsta aktivitātes, iesaistot viedokļa līderus-jauniešus aktivitātēs;
  • kvalitatīvas socializēšanās un brīva laika pavadīšana āra aktivitātes kā motivators jauniešu iesaistei;
  • pētnieciskās aktivitātes, nodrošinot iesaistīto jauniešu aptauju pirms un pēc šādu pasākumu realizācijas, iegūto datu analīze.

Projekta īstenošanas laiks un termiņš: 15.08.2021. - 30.11.2021.

Projekta finansējums: 9 781,28 EUR

Projekta rezultātā vēlamies  jauniešus motivēt turpināt pielietot aktivitātēs apgūtās prasmes ikdienas apstākļos, jo tiks sniegtas idejas un motivācija kvalitatīvai laika pavadīšanai, jauniešu mentālās un fiziskās veselības stiprināšanai un citu jauniešu atbalstam, kā arī papildus būs rasts risinājums Covid-19 seku mazināšanai 13-15 gadus vecu jauniešu vidū.

Projekts „Kā Tev iet? Dabā iet!” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros. Projekta pieteikums Nr. VP2021/1-101

Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītāja Zane Sāviča

E-pasts: zane@pierigaspartneriba.lv

Tel. nr.: 29785691

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.