Projektu iesniegšanas 9.kārta 10.03.2020 - 10.04.2020.

Projektu iesniegšanas 9.kārta 10.03.2020 - 10.04.2020.

Vai vēlies attīstīt sabiedriskās aktivitātes vai sakārtot vidi Mārupes, Olaines un Babītes novadu teritorijās?

Biedrība "Pierīgas partnerība" no 2020.gada 10.marta līdz  2020. gada 10.aprīlim izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

2.1.rīcība „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” — 156 566,82 EUR 3.2.rīcība „Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 39 622,89 EUR Nepieciešamie dokumenti, SVVA stratēģija un noteikumi šeit. Projektu veidlapas šeit.

Ar 9 kārtas sludinājumu var iepazīties šeit.

Iepazīties ar LEADER programmas nosacījumiem var arī veidotajos vebināros:

Pirms projektu kārtas biedrība rīkos LEADER projektu iesniegumu sagatavošanas darbnīcas.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.