Mežezera pastaigu takas izveide

Projekta īstenotājs: Olaines novada pašvaldība

Projekta nosaukums: Mežezera pastaigu takas izbūve

Projekta numurs:  21-04-AL04-A019.2205-000002

Publiskais finansējums: 13500.00 EUR (kopējais finansējums 15000.00 EUR)

Projekts īstenots 26.09.2022.

 

Projekta mērķis: uzlabot publisko infrastruktūru Jaunolainē, piemērojot to visiem iedzīvotājiem, tostarp vecākiem ar bērniem (ratiņos), senioriem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, veicinot iedzīvotāju un viesu rekreācijas iespējas dabā, izglītošanos un aktīvās atpūtas pieejamību ikvienam, kā arī cienot vienu no esošajām karjera Mežezers izmantošanas iespējām - makšķerēšanu.

Projekta rezultāts: labiekārtota pastaigas taka, kas kopā veidos aptuveni 1 km garu taku,   mainīts tās segums, izbūvēta koka laipa, papildus uzstādīt pieci informatīvie stendi, kas vēsta par Mežezera teritorijā sastopamajiem putniem un to paradumiem.

 

Projekts īstenots sadarbībā ar biedrību “Jaunolaines attīstībai”, kas nodrošināja izzinošo dabas elemetu saturu putnu un to skaņu izzināšanai, organizē iedzīvotāju iesaisti talkās un nodrošina publicitāti.

 

Kontakti

www.olaine.lv

pasts@olaine.lv

Adrese: Mežezers, Jaunolaine, Olaines novads

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.