Notika Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sēde

Notika Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sēde

Biedrība “Pierīgas Partnerība” 2021. gada 13. decembrī plkst. 17.00 – 19.00 piedalījās Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sēdē, tā norisinājās attālināti, izmantojot konferenču programmu ZOOM. Sanāksmi atklāja un vadīja izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere.

Sēdes laikā pašvaldības pārstāvji informēja par līdzšinējo konsultatīvo padomju darbu un aktualitātēm pašvaldībā (sēdes prezentācija), kā arī iepazīstināja ar Mārupes novada Izglītības pārvaldes stratēģiju, tās struktūru un aktualitātēm. un informēja, ka ir pieejams aptaujas rezultātu apkopojums par pieaugušo izglītību, kas notika š.g. sākumā. Sēdes turpinājumā notika dalībnieku savstarpēja tematiska iepazīšanās, kur īsi iepazīstināja ar sevi un mērķiem, ko vēlas panākt darbojoties konsultatīvajā padomē. Tāpat bija iespēja izteikt viedokli par sanāksmju vēlamo formātu, saturu un sastāvu u.c. priekšlikumiem.

Nākamā padomes sēde notiks februārī. Pirms nākamās sēdes aicināsim arī biedrības “Pierīgas Partnerības” padomei un biedriem izteikt viedokli par to, kas ir aktuālākais ko vajadzētu pārrunāt Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sēdē.

*Padomes darbības mērķis ir sekmēt koordinētu un saskaņotu izglītības un jaunatnes nozares attīstību Mārupes novadā, lai nodrošinātu vienmērīgu nozares izaugsmi un veicinātu Mārupes novada izglītības un jaunatnes nozares iesaistīto institūciju, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju, sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.