Aicinām Mārupes, Olaines un Ķekavas novadu iedzīvotāju kopienas pieteikties mentoringam

Aicinām Mārupes, Olaines un Ķekavas novadu iedzīvotāju kopienas pieteikties mentoringam

Vai Tev un Taviem kaimiņiem ir ideja, ka varētu apvienoties kopienā, lai uzlabotu savas dzīvesvietas vidi, apstākļus, organizēt kopējus pasākumus, bet esi pārdomās un nezini ar ko sākt? Mums tam ir risinājums, jo zinām iedzīvotāju kopienu pārstāvjus, kuri ar savām zināšanām un pieredzi var palīdzēt Tavai kopienai rast atbildes uz dažādiem jautājumiem: kopienas veidošana, iedzīvotāju iesaiste, biedrības dibināšana, pasākumu organziēšana, un vēl daudziem citiem.

Ieskaties! Piedāvājam kopienas jautājumu risināšanai mentorus no aktīvām un pieredzējušām iedzīvotāju kopienām: Maiju Bebri no biedrības “Jaunolaines attīstībai” un Inesi Kukli no biedrības “Mežinieku apkaimes attīstībai”.

Mentora atbalstu būs iespējams saņemt 14  kopienām, klātienes vai tiešsaistes konsultācijas veidā vienas stundas garumā, pēc kuras katrai kopienai tiks sagatavoti ieteikumi un veicamo darbu saraksts. 7 kopienām 2023.gadā un 7 kopienām 2024.gadā.

Kopienu jautājumi, kurus var risināt mentoringa programmas ietvaros:

  • Kā veidot kopienu?
  • Kā iesaistīt iedzīvotājus kopienu aktivitātēs?
  • Kādi pasākumi ir interesanti iedzīvotājiem?
  • Kā uzlabot komunikāciju gan ar iedzīvotājiem, gan ar kopienas pārstāvjiem?
  • Kādi dokumenti būtu jāizstrādā kopienām?
  • Kā piesaistīt papildu finansējumu?
  • Kā veicināt sadarbība ar pašvaldību un citām kopienām?
  • c. aktuālie kopienas jautājumi.

Lai pieteiktos mentoringam, līdz 21.augustam jāaizpilda anketa  “Kopienas pieteikums dalībai mentoringam”.

Konsultāciju laiks tiks saskaņots ar kopienām. Prioritāte menotringa programmai ir jaunās kopienas un kopienas, kuras būs skaidri aprakstījušas jautājumu.

Mentoringa aktivitātes tiks nodrošinātas projekta „Kaimiņu kopienu kopspēks” ietvaros, projekta Nr.2023.LV/NVOF/MAC/041/58, kuru īsteno biedrības „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts" . Finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.