Aicina pieteikties dalībai Mārupes novada uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē

Aicina pieteikties dalībai Mārupes novada uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē

Aicina pieteikties Mārupes, Babītes un Salas pagasta uzņēmējus, uzņēmuma pārstāvjus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus dalībai Mārupes novada uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē, lai kopīgi definētu vajadzības un meklētu risinājumus uzņēmējdarbības veicināšanai un novada attīstībai, iesaistot pašvaldības iestāžu, sabiedrības, sociālo partneru, sadarbības organizāciju pārstāvjus, kā arī konkrētās jomas speciālistus, tādējādi lēmumu pieņemšanā nodrošinot sabiedrības līdzdalību un viedokļu daudzpusību.

Konsultatīvā padome tiek sasaukta ne retāk kā 4 (četras) reizes kalendārajā gadā vai arī  pēc nepieciešamības.

Konsultatīvās padomes galvenie uzdevumi:

  • pētīt un analizēt uzņēmējdarbības vidi novadā, identificēt uzņēmēju vajadzības, konstatēt uzņēmējdarbības attīstību veicinošos un kavējošos faktorus un uzņēmējdarbības šķēršļus;
  • uzraudzīt un veicināt Mārupes novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un īstenošanu uzņēmējdarbības jomās;
  • ierosināt grozījumus nozaru attīstības dokumentos, rīcību plānos un uzdevumos. Izstrādāt priekšlikumus uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanai novadā;
  • izvērtēt nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmi uz sociāli ekonomisko attīstību Mārupes novadā un to atbilstību Mārupes novada pašvaldības stratēģiskajiem mērķiem un attīstības plānošanas dokumentiem. Izstrādāt priekšlikumus par novada attīstībai svarīgiem un nepieciešamiem uzņēmējdarbību veicinošiem projektiem;
  • īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar Pašvaldības struktūrvienībām ar mērķi veicināt novada sociāli ekonomisko attīstību;
  • veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu starp nozarē iesaistīto privāto un publisko sektoru.

Ar uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes nolikumu var iepazīties šeit.

Līdz ar ārkārtējo situāciju valstī, aicinām dalībai konsultatīvajā padomē pieteikties, iesniedzot iesniegumu (brīvā formā, papildus norādot kontaktinformāciju), to ievietojot Mārupes novada pašvaldības pasta kastē Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, vai aizpildot elektronisko aptaujas anketu šeit: https://ieej.lv/pieteikumsdalibai.

Pieteikšanās dalībai uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē līdz 2021.gada 31.decembrim.

Pēc dalībnieku pieteikumu saņemšanas tiks organizēta konsultatīvā padomes sēde, uz kuru aicināsim visus pretendentus, kas būs iesūtījuši pieteikumus.

Sēdes laikā katram pretendentam būs sevi jāprezentē, norādot savu mērķi un plānoto ieguldījumu dalībai konsultatīvajā padomē. Padomes laikā tiks apstiprināti padomes dalībnieki un iepazīstināti ar darba procesu padomē.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie Mārupes novada sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas uzņēmējdarbības speciālistes Jolantas Kursišas (jolanta.kursisa@marupe.lv, mob.t.: 29330721).

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.