Uzzini vairāk par inovatīvo mazjaudas dzīvnieku kremācijas krāsni Babītes novadā

Uzzini vairāk par inovatīvo mazjaudas dzīvnieku kremācijas krāsni Babītes novadā

2014.—2020. gada plānošanas periodā veiksmīgi īstenotajiem  LEADER projektiem turpinām IEDVESMAS stāstu sēriju ar  ieskatu kā veicies SIA “SIA 1960” ar projektu “Mazjaudas dzīvnieku kremācijas krāsns iegāde uzņēmuma konkurētspējas un vietējās ekonomikas stiprināšanai”. Stāsts  par to, cik svarīgi ir pienācīgi un likumīgi apglabāt mājdzīvniekus.

Savu darbību uzņēmums SIA “SIA 1960” uzsākuši jau 2004.gadā, kad dibināja Babītes pagastā pirmo Latvijas dzīvnieku kapsētu, kurā tika piedāvāta dzīvnieku apbedīšanas un utilizācijas pakalpojumi. Uzņēmuma dibinātājām- Kristapam, radās vēlme paplašināt uzņēmuma piedāvātos pakalpojumus, iegādājoties mazjaudas dzīvnieku kremācijas krāsni. Un jau 2019.gada vidū līdz galam tika vizualizēta ideja par jauna pakalpojuma izveidi un par to, ka varētu izmantot iespēju piedalīties biedrības “Pierīgas Partnerība” izsludinātajā LEADER projekta 6.kārtā.

 

Kā saka pats Kristaps Rūķītis, uzņēmuma īpašnieks, daudzās ģimenēs mājdzīvnieks tiek uzskatīts par daļu no ģimenes, tādēļ tā aiziešana ir sāpīgs un emocionāls brīdis. Šādos brīžos ir būtiski atcerēties, ka nevar lolojumdzīvniekus apglabāt mežā vai tuvākajā parkā. Latvijā nav daudz uzņēmumu, kuri piedāvā dzīvnieku līķu likvidēšanu atbilstoši tiesību akta prasībām. Taču Pierīgā, šāda veida pakalpojumu piedāvājam mēs, uzņēmuma SIA “SIA 1960” izveidotajā dzīvnieku kapsētā.

Pateicoties LEADER projektā sniegtajam finansējumam, tika iegādāta mazjaudas dzīvnieku kremācijas krāns, ieviešot Pierīgas teritorijā jaunu pakalpojumu, stiprinot gan uzņēmuma SIA “SIA 1960” konkurētspēju, gan arī vietējo ekonomiku, būtiski samazinot vides riskus, kas saistīti ar mirušo dzīvnieku apbedīšanu un utilizēšanu teritorijā!

Projektā izvirzītais mērķis- iegādājoties mazjaudas dzīvnieku kremācijas krāsni, ieviest Pierīgas reģionā jaunu pakalpojumu, kas stiprinātu uzņēmuma SIA 1960 konkurētspēju un vietējo ekonomiku, kā arī būtiski mazinātu vides riskus, kas saistīti ar mirušo dzīvnieku apbedīšanu un utilizēšanu teritorijā, tika pilnībā īstenots.

Vairāk informācijas par SIA “SIA 1960” meklē viņu mājaslapā un sociālajos tīklos.

Projekts “Mazjaudas dzīvnieku kremācijas krāsns iegāde uzņēmuma konkurētspējas un vietējās ekonomikas stiprināšanai” guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 6. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Projekta Nr. 19-04-AL04-A019.2103-000008

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.