SIA Savapils.lv

SIA Savapils.lv

Šeit īstenoti šādi projekti:
MOBILĀS KOKA GRĪDAS AR TĒRAUDA PAMATNI IEGĀDE
(16-04-AL04-A019.2103-000002)
Projekta mērķis: vietējās ekonomikas stiprināšana, jaunu vērtību radīšana vietējā teritorijā, sekmējot sadarbību un jaunu uzņēmējdarbības tehnoloģiju ieviešanu, kas veicinās uzņēmuma konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.
Projektā iegādāts aprīkojums – brīvi stāvoša mobilā koka grīda ar tērauda pamatni 200m2 platībā, kuru iespējams izmantot gan kā pasākumu telts pamatni, skatuvi un stabilu deju grīdu sporta aktivitāšu attīstībai, kultūras pasākumu organizēšanai, kā arī tirdzniecības vietu un  stendu izvietošanai un uzņēmēju sadarbības veicināšanai (semināru rīkošana).

Publiskais finansējums: 10 484,14 EUR (kopējā summa: 14 977,34 EUR)

Sabiedrisko pasākumu organizēšanai nepieciešamā inventāra iegāde
(17-04-AL04-A019.2103-000001)
Projekta mērķis: stiprināt vietējo ekonomiku, radīt jaunas vērtības vietējā teritorijā, sekmēt sadarbību un jaunu uzņēmējdarbības tehnoloģiju ieviešanu, veicinot SIA “Savapils.lv” (www.teltsuznomu.lv) un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.
Projektā tika iegādāts aprīkojums – 5 pasākumu teltis “Pagoda” (“click – click” sistēma) un 30 dārza galdu/solu komplekti (mobili un viegli), kuri ir inovatīvi produkti un jauninājumi pasākumu telšu un inventāra nomas jomā. Jaunās teltis un galdu/solu komplektus ir iespējams izmantot gan privātajiem, gan uzņēmumu pasākumiem, kultūras pasākumu organizēšanai, kā arī tirdzniecības vietu un stendu izvietošanai un uzņēmēju sadarbības veicināšanai (semināru rīkošana).

Publiskais finansējums: 10 423 EUR (kopējā summa: 14 890 EUR)

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.