Noslēgusies projektu pieņemšana 3. kārtā

 

Noslēgusies projektu pieņemšanas 3. kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines, Mārupes un Babītes novadā.

 

UZLABOTAS SOCIĀLĀS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES

2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana

 

SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE

3.1. Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

3. kārtas projektu kopsavilkums

Visi jaunumi

Top