Noslēgusies projektu pieņemšana 3. kārtā

Noslēgusies projektu pieņemšana 3. kārtā

 

Noslēgusies projektu pieņemšanas 3. kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines, Mārupes un Babītes novadā.

 

UZLABOTAS SOCIĀLĀS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES

2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana

 

SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE

3.1. Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

3. kārtas projektu kopsavilkums

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.