Īstenots projekts "Līdzekļu iegāde robotikas nodarbībām"

Īstenots projekts "Līdzekļu iegāde robotikas nodarbībām"

Projekta īstenotājs: Biedrība "Kompetences māksla"

Projekta nosaukums: "Līdzekļu iegāde robotikas nodarbībām"

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2103-000002

Publiskais finansējums: 3308,38 EUR (kopējā summa: 4726,26 EUR)

Īstenošanas vieta: Jūrmalas iela 2 k-1, Piņķi, Babītes novads

Projekta mērķis: Veicināt iedzīvotāju kompetenču attīstīšanu, interešu un neformālās izglītības aktivitāšu veidā.

Biedrība ir izstrādājusi atbilstošas interešu izglītības programmas "Robotika ar Lego Mindsorms" un "Robotika ar Lego WeDo". Šis projekts nodrošināja līdzekļu iegādi: robotikas konstruktoru komplektus, planšetdatorus robotu programmēšanai, kā arī licences saņemšanas izmaksas Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldē. Izmantojot šos līdzekļus Biedrība vietējo izglītības iestāžu audzēkņiem pēc mācību stundām vada pulciņus, kuros audzēkņi sev interesantā veidā apgūs praktiskas iemaņas. Līdzīgas nodarbības Biedrība vadīs pieaugušajiem, kā arī bērniem kopā ar viņu vecākiem. Rezultātā tiek uzlabotas sociālās un sabiedriskās aktivitātes vietējā teritorijā.

 

Projekts "Līdzekļu iegāde robotikas nodarbībām" guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.