Īstenots projekts: Klientu ēkas izveide un pakalpojumu dažādošana atpūtas bāzē "Dūšeļu kempings-laivas"

Īstenots projekts: Klientu ēkas izveide un pakalpojumu dažādošana atpūtas bāzē "Dūšeļu kempings-laivas"

Projekta īstenotājs: SIA Kempings Dūšeļi

Projekta nosaukums: Klientu ēkas izveide un pakalpojumu dažādošana atpūtas bāzē "Dūšeļu kempings-laivas"

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2101-000007

Publiskais finansējums: 34999.99EUR (kopējā summa: 49999.99EUR)

Īstenošanas vieta: Pierīga, Babītes nov., Babītes pag., Ezermaļi

Projekta mērķis: Izveidot klientu apkalpošanas ēku un radīt dažādus jaunus pakalpojumus atpūtas bāzē ‘’Dūšeļu kempings-laivas’’.

Projekta uzdevums ir izveidot labiekārtotu klietnu apkalpošanas ēku ar terasi un inventāra ēku. Piedāvājot klientiem dažāda veida sezonālas aktivitātes.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk par Kempingu meklē informāciju šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.