Īstenots projekts "Mobilās koka grīda ar tērauda pamatni iegāde"

Īstenots projekts "Mobilās koka grīda ar tērauda pamatni iegāde"

Projekta īstenotājs: SIA “Savapils.lv”

Projekta nosaukums: "Mobilās koka grīda ar tērauda pamatni iegāde"

Projekta numurs: 16-04-AL04-A019.2103-000002

Publiskais finansējums: 10 484,14 EUR (kopējā summa: 14 977,34 EUR)

Īstenošanas vieta: Mācītājmuiža - 1, Dzilnuciems, Babītes novads

Projekta mērķis: Vietējās ekonomikas stiprināšana, jaunu vērtību radīšana vietējā teritorijā, sekmējot sadarbību un jaunu uzņēmējdarbības tehnoloģiju ieviešanu, kas veicinās uzņēmuma konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Projektā iegādāts aprīkojums – brīvi stāvoša mobilā koka grīda ar tērauda pamatni 200m2 platībā, kuru iespējams izmantot gan kā pasākumu telts pamatni, skatuvi un stabilu deju grīdu sporta aktivitāšu attīstībai, kultūras pasākumu organizēšanai, kā arī tirdzniecības vietu un  stendu izvietošanai un uzņēmēju sadarbības veicināšanai (semināru rīkošana).

 

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

 

Vairāk informācijas par projektu "Mobilās koka grīda ar tērauda pamatni iegāde" pie projekta īstenotāja (zvanīt, rakstīt - kontakti: www.teltsuznomu.lv).

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.